Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Techniki
Instytut Informatyki


Kierownik zakładu: prof. dr hab. inż. Dariusz Badura

Pracownicy:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

E-mail badura@us.edu.pl 41-200 Sosnowiec, ul.Będzińska 60
tel. (0-32) 291-83-81