Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
POWRÓT
PRACOWNICY
KONSULTACJE
BADANIA
GRANTY
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KOMUNIKATY
KONTAKTDorobek naukowy Prof. Marka Matlengiewicza

  Curriculum vitae

  • 1969-74: studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Specjalizacja: chemia i technologia polimerów, praca magisterska: “Badania struktury pochodnych 2-naftolu oraz dwuhydroksydwunaftyli za pomocą spektroskopii NMR”
  • 1975-78: studia doktoranckie w dziedzinie chemii organicznej i polimerów organizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Zakład Polimerów PAN w Zabrzu
  • 1982: obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach “Zastosowanie spektroskopii NMR do badania wpływu reaktywności monomerów na mikrostrukturę kopoliestrów aromatycznych”, promotor prof. Eligia Turska
  • 1978-1986: adiunkt w Zakładzie Polimerów PAN w Zabrzu
  • 1986-2011: adiunkt, docent i profesor w Zakładzie Karbochemii PAN w Gliwicach (w 2007 przekształconym w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN). W latach 2000-2005 zastępca dyrektora d/s naukowych
  • 1991-93 Visiting Professor – Laboratorium Fizycznej Chemii Organicznej, Uniwersytetu Henri Poincare w Nancy, Francja (wielokrotne kilkumiesięczne stypendia francuskiego ministerstwa edukacji narodowej w latach 1994-2011)
  • 1998: habilitacja na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach “Zastosowanie spektroskopii 13C NMR do charakteryzowania wieloskładnikowych mieszanin petro- i karbochemicznych oraz mikrostruktury polimerów akrylowych”
  • od 2003: adiunkt i profesor UŚ, Zakład Chemii i Technologii Środowiska, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

  Główne zainteresowania naukowe

  • Zastosowanie spektroskopii NMR wysokiej rozdzielczości do badania układów złożonych
  • Wspomagana komputerowo analiza widm 13C-NMR mieszanin wieloskładnikowych
  • Badania NMR mikrostrukturypolimerów akrylowych
  • Zastosowanie spektroskopii13C-NMR do charakteryzowania indywidualnych składników frakcji petro- i karbochemicznych

  Działalność naukowa i dydaktyczna

  • Recenzent szeregu międzynarodowych czasopism poświęconych chemii polimerów i spektroskopii NMR
  • Członek Komitetu Redakcyjnego International Journal of Polymer Analysis and Characterization, Taylor and Francis, USA (od 2010)
  • Od 1975 członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (przewodniczący Oddziału w Katowicach w latach 2004-9
  • Od 1983 członek International Society of Magnetic Resonance (ISMAR)
  • Wykłady uniwersyteckie z chemii ogólnej, chemii polimerów, spektroskopii NMR i chemii środowiska

  Spis reprezentatywnych publikacji

  1. M. MATLENGIEWICZ, Microstructure Analysis of Acrylate-Methacrylate Copolymers by 13C NMR Spectroscopy, Rozdział w Encyclopedia of Analytical Chemistry, edited by R. A. Meyers. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, (2011), Suppl. Vols. S1-S3, pp 725-738 ISBN: 978-0-470-97333-2
  2. M. SAJEWICZ, M. MATLENGIEWICZ, J. RZEPA, Ł. WOJTAL, M. HAJNOS, M. WAKSMUNDZKA-HAJNOS, T. KOWALSKA, Exploration of the Possibility of Combined HS–GC–MS and 13C NMR Spectroscopic Investigation of the Composition of the Essential Oils of Selected Sage (Salvia) Species, ActaChromatographica,23-1, 181-190 (2011)
  3. M. SAJEWICZ, M. MATLENGIEWICZ, M. LEDA, M. GONTARSKA, D. KRONENBACH, T. KOWALSKA, and I. R. EPSTEIN, On Spontaneous Oscillatory in vitro Chiral Conversion of Simple Carboxylic Acids and Its Possible Mechanism, J. Phys. Org. Chem.,23(11), 1066-1073 (2010)
  4. P. BUJAK, M. MATLENGIEWICZ, M. PASICH, N. HENZEL, Microstructure of methyl methacrylate / tert-butyl acrylate copolymer characterized by 13C NMR Spectroscopy, Polym. Bull.,64 259-273 (2010)
  5. M. MATLENGIEWICZ, M. SAJEWICZ, M. GONTARSKA, D. KRONENBACH, T. KOWALSKA, On the Spontaneous Condensation of Profens, with Ketoprofen as an Example, ActaChromatographica,22(1), 81-90 (2010)
  6. M. SAJEWICZ, M. MATLENGIEWICZ, D. KRONENBACH, M. GONTARSKA and T. KOWALSKA, On the Spontaneous Condensation of Selected Hydroxy Acids, ActaChromatographica,21, 259 (2009)
  7. S. KROMPIEC, R. PENCZEK, M. KROMPIEC, T. PLUTA, H. IGNASIAK, A. KITA, S. MICHALIK, M. MATLENGIEWICZ, M. FILAPEK, Transition Metals for Conjugation of Polyunsaturated Acids and their Esters, Current Org. Chem.,13(9) 896-913 (2009)
  8. M. MATLENGIEWICZ, M. PASICH, P. BUJAK, N. HENZEL, Microstructure Analysis of Acrylate-Methacrylate Copolymers by 13C NMR Spectroscopy, Int. J. Polym. Anal. Charact.,14(8) 686-94 (2009)
  9. P. BUJAK, N. HENZEL, M. MATLENGIEWICZ, Microstructure Study of Methyl Methacrylate/n-Butyl Acrylate Copolymer by 13C NMR Spectroscopy, Int. J. Polym. Anal. Charact.,13(3) 149-162 (2008)
  10. S. KROMPIEC, R. PENCZEK, M. PENKALA, M. KROMPIEC, J. RZEPA, M. MATLENGIEWICZ, J. JAWORSKA, S. BAJ, A Selective Convenient Ruthenium-Mediated Synthesis of Mixed Acetals, J. Mol. Catal. A Chem.,290 15-22 (2008)
  11. A. BREMBILLA, A. COLLARD, B. HENRY, M. JADAMIEC, M. LAPKOWSKI, M. MATLENGIEWICZ, L. RODEHÜSER, Synthesis of Functionalized Thiophenes for the Preparation of Conducting Polymer Films with Complexing Properties, Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements, 182(4) 723-34 (2007)
  12. P. BUJAK, M. MATLENGIEWICZ, N. HENZEL, Incremental Calculation of Sequence Distribution of Poly(Butyl Acrylate), Int. J. Polym. Anal. Charact.,12(2) 95-104 (2007)
  13. S. KROMPIEC, R. PENCZEK, N. KUŹNIK, J.G. MAŁECKI, M. MATLENGIEWICZ, A selective and Convenient Ruthenium Mediated Method for the Synthesis of Mixed Acetals and Orthoesters, Tetrahedron Lett.,48(1), 137 (2007)
  14. P. BUJAK, N. HENZEL, M. MATLENGIEWICZ, Microstructure Study of Poly(tert-butyl acrylate) by 13C NMR Spectroscopy, Int. J. Polym. Anal. Charact.,12(6) 431-443 (2007)
  15. M. JADAMIEC, M. LAPKOWSKI, M. MATLENGIEWICZ, A. BREMBILLA, B. HENRY,L. RODEHÜSER, Electrochemical and spectroelectrochemical evidence of dimerization and oligomerization during the polymerization of terthiophenes, Electrochimica Acta,52, 6146 (2007)

  Artykuły w przygotowaniu, w druku lub wysłane do recenzji

  1. M. MATLENGIEWICZ, M. PASICH, N. HENZEL, Sequence distribution of poly(methyl acrylate) by incremental calculation, Int. J. Polym. Anal. Charact.,18(..) …-.. (2012) w druku