Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
POWRÓT
PRACOWNICY
KONSULTACJE
BADANIA
GRANTY
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KOMUNIKATY
KONTAKT


Dorobek naukowy dr Danuty Pentak

  Curriculum vitae

  • Lipiec 2001: mgr fizyki medycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  • Czerwiec 2006: dr nauk chemicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

  Główne zainteresowania naukowe

  • Liposomy

  Lista opublikowanych artykułów

  1. W. W. Sułkowski, E. Humbla, J. Ossowski, D. Pentak, Procesy wolnorodnikowe i wolne rodniki w produktach pirolizy odpadów polimerowych. Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 63, ISSN 0324-9573, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 185-192, 2002.
  2. W. W. Sułkowski, A. Sułkowska, J. Ossowski, D. Pentak, W. Bajdur, J. Pajączkowska, B. Makarucha, Zagospodarowanie odpadów poliolefin, polistyrenu, żywic fenolowo-formaldehydowych i politereftalanu etylenu oraz gumy – wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 63, ISSN 0324-9573, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 93-102, 2002.
  3. A. Sułkowska, B. Bojko, J. Równicka, D. Pentak, W. Sułkowski, Effect of urea on serum albumin complex with antithyroid drugs: fluorescence study, Journal of Molecular Structure, 651-653 (2003) 237- 243
   IF 1.021
  4. W.W. Sułkowski, W. Korus, D. Pentak, A. Sułkowska, Effect of temperature on labelled BSA structure: EPR study, Phys. Medica, 20 (1) (2004) 102-104
   IF 0.341
  5. W.W. Sułkowski, D. Pentak, W. Korus, A. Sułkowska, Effect of temperature on liposome structures studied using EPR spectroscopy, Spectroscopy – an International Journal, 19 (1) (2005) 37-42
   IF 0.616
  6. W.W. Sułkowski, D. Pentak, K. Nowak, A. Sułkowska, The influence of temperature, cholesterol content and pH on liposome stability, Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 737-747
   IF 1.440
  7. D. Pentak, W.W. Sułkowski, Zastosowanie metod spektroskopowych w oznaczeniu właściwości fizykochemicznych liposomów. Na pograniczu chemii i biologii, XIII, ISBN 83-232-1625-8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 73-81 (2005)
  8. W. W. Sułkowski, D. Pentak, K. Nowak, A. Sułkowska, The influence of temperature and pH on the structure of liposomes formed from DMPC, Journal of Molecular Structure, 792-793C (2006) 257-264
   IF 1.495
  9. L. Sułkowski, A. Sułkowska, A. Równicka, J. Bojko, A. Sieroń, D. Pentak, W. W. Sułkowski, The effect of serum albumin on binding of protoporphyrin IX to phospholipid membrane, Molecular Crystals & Liquid Crystals, 448 (2006) 73-81
   IF 0.478
  10. D. Pentak, W. W. Sułkowski, Some properties of liposome membranes, Czasopismo Techniczne, z. 7-Ś/2006, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 33-38 (2006)
  11. Danuta Pentak, Wiesław W. Sułkowski, Sławomir Maślanka, Agnieszka Wolińska, Stanisław Duber, Anna Sułkowska, Characteristics of liposomes prepared by the modified reverse-phase evaporation metod; 31P-NMR and TEM study, Macromolecular Symposia, 245-246 (2006) 476-484
  12. W.W. Sułkowski, A. Wolińska, D. Pentak, S. Maślanka, A. Sułkowska, The influence of the chemical additives in polystyrene on the features of flocculantes obtained during sulphonation of the polystyrene, Macromolecular Symposia, 245-246 (2006) 315-321
  13. W.W. Sułkowski, S. Maślanka, D. Pentak, A. Wolińska, H. Janeczek, M. Paluch, A. Danch, A. Sułkowska, The model oligoester bis-(2-hydroxypropyl)phthalate – synthesis and relaxation properties, Macromolecular Symposia, 245-246 (2006) 175-180
  14. J. Polak, W.W. Sułkowski, M. Bartoszek, A. Luty, D. Pentak, A. Sułkowska, Spectroscopic study of the effect of biological treatment on the humification process of sewage sludge, Journal of Molecular Structure, 834-836 (2007) 229-235
   IF 1.486
  15. A. Sułkowska, M. Maciążek, J. Równicka, B. Bojko, D. Pentak, W. W. Sułkowski, Effect of temperature on methotrexate; BSA interaction: Spectroscopic study, Journal of Molecular Structure, 834-836 (2007) 162-169
   IF 1.486
  16. W.W. Sułkowski, A. Wolińska, D. Pentak, S. Maślanka, J. Turanek, J. Neca, A. Sułkowska, Gel Permeation Chromatography, Dynamic Light Scattering and Viscosimetry Studies of NaEPSS Polyelectrolytes obtained from Polystyrene Wastes, Macromolecular Symposia, 247 (2007) 420-426
  17. W.W. Sułkowski, S. Maślanka, D. Pentak, A. Wolińska, H. Janeczek, M. Paluch, A. Sułkowska, Synthesis and relaxation properties of bis(5-hydroxypenthyl)phthalate - the model oligoester to study the relaxation properties of polyesters, Macromolecular Symposia, 247 (2007) 405-410
  18. Sułkowski WW, Nowak K, Sułkowska A, Wolińska A, Maślanka S, Bajdur WM, Pentak D, The use of chemical modification of polymer waste for obtaining polymer flocculants, Journal of Fudan University, 46 (5) (2007) 615-616
  19. A. Sułkowska, M. Maciążek-Jurczyk, B. Bojko, J. Równicka, I. Zubik-Skupień, E. Temba, D. Pentak, W.W. Sułkowski, Competitive binding of phenylbutazone and colchicine to serum albumin in multidrug therapy: A spectroscopic study, Journal of Molecular Structure, 881 (2008) 97-106
   IF 1.486
  20. Danuta Pentak, Wiesław W. Sułkowski, Agnieszka Wolińska, Sławomir Maślanka, Barbara Bojko, Małgorzata Maciążek, Joanna Równicka, Anna Sułkowska, Application of spin markers for study of liposome prepared by the modified reverse-phase evaporation method, Spectroscopy: Biomedical Applications, 22 (1) (2008) 33-41
   IF 0.459
  21. Danuta Pentak, W. W. Sułkowski, Anna Sułkowska, Calorimetric and EPR studies of the thermotropic phase behavior of phospholipid membranes, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 93 (2) (2008) 471-477
   IF 1.483
  22. Danuta Pentak, Anna Sułkowska, Wiesław W. Sułkowski, Application of NMR and UV spectroscopy in the study of interactions between anticancer drugs and their phospholipide carriers, Journal of Molecular Structure, 887 (2008) 187-193
   IF 1.486
  23. Zygmunt H. Zawada, Jerzy Gubernator, Danuta Pentak, Liposomes Formed in Sintered Glass Pores, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 65 (1) (2008) 119-122
  24. Barbara Hachuła, Monika Pędras, Danuta Pentak, Maria Nowak, Joachim Kusz and Jerzy Borek, Diaquadichloridobis(1H-imidazole)-manganese(II) at 100 K, Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, C65 (2009) m215-m218
   IF 0.719
  25. J. Równicka-Zubik, A. Sułkowska, B. Bojko, M. Maciążek-Jurczyk, J. Pożycka, D. Pentak, W.W. Sułkowski, Binding of 6-propyl-2-thiouracil to human serum albumin destabilized by chemical denaturants, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 97 (2009) 54-59
   IF 1.838
  26. Trzeciak-Karlikowska K, Bujacz A, Jeziorna A, Ciesielski W, Bujacz GD, Gajda J, Pentak D, Potrzebowski MJ, Solid-State NMR and X-ray Diffraction Study of Structure and Dynamics of Dihydrate and Anhydrous Form of Tyr-Ala-Phe, Crystal Growth & Design, 9 (9) (2009) 4051-4059
   IF 4.215
  27. Wiesław W. Sułkowski, Krzysztof Nowak, Anna Sułkowska, Agnieszka Wolińska, Wioletta M. Bajdur, Danuta Pentak and Barbara Mikuła, Study of the sulfonation of expanded polystyrene waste and of properties of the products obtained, Pure and Applied Chemistry, ASAP Article, doi:10.1351/PAC-CON-08-11-20, (Published online 2009-11-29).
  28. B. Bojko, A. Sułkowska, M. Maciążek-Jurczyk, J. Równicka, D. Pentak, W.W. Sułkowski, Alterations of furosemide binding to serum albumin induced by increased level of fatty acid, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 51 (2010) 273–277
   IF 2.629
  29. Barbara Hachuła, Monika Pędras, Maria Nowak, Joachim Kusz, Danuta Skrzypek, Jerzy Borek, Danuta Pentak, Synthesis, crystal structure, spectroscopic and magnetic properties of a manganese(II) methoxyacetate complex [MnC6O6H10)(H2O)]n, Journal of Coordination Chemistry, 63 (2010) 67-78
   IF 0.732
  30. Danuta Pentak, Anna Sułkowska, Izabela Czopek, Barbara Bojko, Joanna Równicka-Zubik and Wiesław. W. Sułkowski, Thermotropic Phase Behavior of Liposome Entrapped 5-FU and LCV, Molecular Crystals & Liquid Crystals, 522 (2010) 442/[854]–448/[860]
   IF 0.451
  31. Wiesław W. Sułkowski, Krzysztof Nowak, Anna Sułkowska, Agnieszka Wolińska, Wioletta M. Bajdur, Danuta Pentak, and Barbara Mikuła, Chemical Recycling of Polystyrene. Sulfonation with Different Sulfonation Agents, Molecular Crystals & Liquid Crystals, 522 (2010) 378/[790]–387/[799]
   IF 0.451
  32. Sławomir Maślanka, Wiesław W. Sułkowski, Anna Sułkowska, and Danuta Pentak, Synthesis and Relaxation Properties of Model Oligoester – Tetrakis(5-hydroxypentyl)piromelite, Molecular Crystals & Liquid Crystals, 521 (2010) 140–147
   IF 0.451
  33. Barbara Hachuła, Monika Pędras, Maria Nowak, Joachim Kusz, Danuta Pentak, Jerzy Borek, The crystal structure and spectroscopic properties of catena- (2-methylimidazolium bis(µ2-chloro)aquachloromanganese(II), Journal of the Serbian Chemical Society, 76 (2) (2011) 235-247
   IF 0.820
  34. Danuta Pentak, Wiesław. W. Sułkowski, Anna Sułkowska, Influence of some physical properties of 5-fluorouracil on encapsulation efficiency in liposomes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 108 (2012) 67-71
   IF 1.604
  35. Danuta Pentak, Physicochemical properties of liposomes as potential anticancer drugs carriers. Interaction of etoposide and cytarabine with the membrane: Spectroscopic studies, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 122 (2014) 451-460
   IF 1.977
  36. Danuta Pentak, Alternative methods of determining phase transition temperatures of phospholipids that constitute liposomes on the example of DPPC and DMPC, Thermochimica Acta 584 (2014) 36-44
   IF 1.989

  Artykuły w przygotowaniu, w druku lub wysłane do recenzji

  Lista posterów i komunikatów ustnych

  1. J. Pajączkowska, D. Pentak, W. Sułkowski, Application of electron paramagnetic resonance to study sewage sludge, XXXIV Ogólnopolskie Seminarium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Kraków 3-4 Grudnia 2001 - poster
  2. A. Sułkowska, D. Pentak, W. Sułkowski, Stability of transporting albumins: temperature effect, XXVI European Congress on Molecular Spectroscopy, Lille-France 1-6.09.2002 - poster
  3. W. Sułkowski, E. Humbla, J. Ossowski, D. Pentak, Procesy wolnorodnikowe i wolne rodniki w produktach pirolizy odpadów polimerowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jesenik, 16-20.09.2002, Czechy- komunikat
  4. W. Sułkowski, A. Sułkowska, J. Ossowski, D. Pentak, W. Bajdur, J. Pajączkowska, B. Makarucha, Zagospodarowanie odpadów poliolefin, polistyrenu, żywic fenolowo-formaldehydowych i politereftalanu etylenu oraz gumy – wybrane zagadnienia. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jesenik, 16-20.09.2002, Czechy – referat
  5. NMR Workshop, Common Aspects of NMR Spectroscopy in Liquid and Solid Phase Frontiers in Biological Applications, 9-10.09.2002, Łódź, Polska
  6. D. Pentak, W. Korus, M. Maślankiewicz, A. Sułkowska, W. Sułkowski, Badanie wpływu temperatury na struktury liposomalne metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego, XXXV Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań, Kraków 2-3.12.2002 - poster
  7. D. Pentak, W. Korus, A. Sułkowska, W. Sułkowski, Spectroscopic Study of Liposome, The Inaugural Austral-Asian Biospectroscopy Conference (ABC), 3-7.02.2003 - poster
  8. D. Pentak, W. Korus, A. Sułkowska, W. Sułkowski, Effect of temperature on liposome structures, IV Symposium on Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics, 13-15.11.2003, Ustroń, Polska – poster
  9. W. Sułkowski, W. Korus, D. Pentak, A. Sułkowska, Effect of temperature on labeled BSA structure: EPR study, IV Symposium on Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics, 13-15.11.2003, Ustroń, Polska – poster
  10. D. Pentak, A. Sułkowska, W. Sułkowski, Effect of temperature on liposome structures. EPR and NMR studies, XXXVI Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań, Kraków 1-2.12.2003 - poster
  11. D. Pentak, W. W. Sułkowski, K. Nowak, A. Sułkowska, The influence of temperature and cholesterol contents on liposome stability, XXVII European congress on molecular spectroscopy, 5-10.09.2004, Kraków, Polska - poster
  12. W. W. Sułkowski, D. Pentak, A. Sułkowska, K. Nowak, The influence of temperature and pH on liposome stability, XXVII European congress on molecular spectroscopy, 5-10.09.2004, Kraków, Polska - poster
  13. D. Pentak, W. W. Sułkowski, Study of the structure and physicochemical properties of liposome membranes. „Na Pograniczu Biologii i Chemii” III Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych, 9-11.06.2005, Krasiczyn - Lwów. – wystąpienie ustne.
  14. Wiesław W. Sułkowski, Danuta Pentak, Krzysztof Nowak, Anna Sułkowska, The influence of temperature and pH on the structure of liposomes formed from DMPC, - VIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materilas: Role of Molecular Interactions and Recognition. 13-18.09.2005, Wrocław - Lądek Zdrój - poster
  15. Wiesław W. Sułkowski, Krzysztof Nowak, Danuta Pentak, Anna Sułkowska, Determination of the binding site of auranophin derivative in serum albumine, - VIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materilas: Role of Molecular Interactions and Recognition. 13-18.09.2005, Wrocław - Lądek Zdrój. - poster
  16. L. Sułkowski, A. Sułkowska, A. Równicka, J. Bojko, A. Sieroń, D. Pentak, W. W. Sułkowski, Fluorescence study of binding of protoporphyrin IX to phospholipid membranes-Effect of serum albumin, 8th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials, 2005, Cancun (Meksyk) – poster
  17. D. Pentak, W. W. Sułkowski, Study of the properties of liposome membranes, SURUZ - Dispersion Systems in Theory and Practice. Workshop for Young Scientists, 18.05.2006, Kraków - wystąpienie ustne
  18. W. W. Sułkowski, D. Pentak, A. Sułkowska, Magnetic resonance studies. Investigation of structure and physicochemical properties of liposome membranes, 2nd NMR Workshop “From Data to Structure” & Bruker NMR Users Meeting, 27-28.06.2006, Wrocław – poster
  19. Danuta Pentak, Agnieszka Wolińska, Sławomir Maślanka, Barbara Bojko, Małgorzata Maciążek, Joanna Równicka, Anna Sułkowska, Wiesław W. Sułkowski, Application of spin markers for study of liposome prepared by the modified reverse-phase evaporation method, TOP Times of Polymers & Composites, 18-22.06.2006, Ischia, Włochy – poster
  20. W.W. Sułkowski, A. Wolińska, D. Pentak, S. Maślanka, J. Turanek, J. Neca, A. Sułkowska, Gel Permeation Chromatography, Dynamic Light Scattering and Viscosimetry Studies of NaEPSS Polyelectrolytes obtained from Polystyrene Wastes, TOP Times of Polymers & Composites, 18-22.06.2006, Ischia, Włochy – poster
  21. W.W. Sułkowski, S. Maślanka, D. Pentak, A. Wolińska, H. Janeczek, M. Paluch, A. Sułkowska, Synthesis and relaxation properties of bis(5-hydroxypenthyl)phthalate - the model oligoester to study the relaxation properties of polyesters, TOP Times of Polymers & Composites, 18-22.06.2006, Ischia, Włochy – poster
  22. Wiesław W. Sułkowski, Danuta Pentak, Sławomir Maślanka, Agnieszka Wolińska, Anna Sułkowska, The characteristic of liposomes prepared by the modified reverse-phase evaporation metod; 31P-NMR and TEM study, Macro 2006 - World Polymer Congress, Rio de Janeiro, Brazil, 16.7. - 21.07.2006. – poster, wystąpienie ustne
  23. Danuta Pentak, Wiesław W. Sułkowski, Barbara Bojko, Anna Sułkowska, EPR and Calorimetric studies of the thermotropic phase behavior of membrane phospholipids, XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (XXVIII EUCMOS) 3-8.09.2006, Istanbul, Turcja – poster
  24. J. Polak, W.W. Sułkowski, M. Bartoszek, A. Luty, D. Pentak, A. Sułkowska, Spectroscopic study of influence of biological treatment on humification process of the sewage sludge. XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (XXVIII EUCMOS) 3-8.09.2006, Istanbul, Turcja – poster
  25. J. Polak, W.W. Sułkowski, M. Bartoszek, A. Luty, D. Pentak, The use of spectroscopic methods to the estimation of biological treatment influence on humification process of sewage sludge. XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (XXVIII EUCMOS) 3-8.09.2006, Istanbul, Turcja – poster
  26. L. Sułkowski, A. Sieroń, D. Pentak, A. Sułkowska, Hematoporphyrin binding with serum albumin in photodynamic therapy. XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (XXVIII EUCMOS) 3-8.09.2006, Istanbul, Turkecja – poster
  27. A. Sułkowska, M. Maciążek, J. Równicka, B. Bojko, D. Pentak, W. W. Sułkowski, Effect of temperature on methotrexate; BSA interaction. Spectroscopic study. XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (XXVIII EUCMOS) 3-8.09.2006, Istanbul, Turcja - poster
  28. Danuta Pentak, Anna Sułkowska, Wiesław W. Sułkowski, Application of NMR and UV-VIS spectroscopy in the study of interactions between anticancer drugs and their phospholipide carriers. Ixth International Conference on Molecular Spectroscopy. From Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition, 12-16.09.2007, Wrocław - Lądek Zdrój – poster
  29. Barbara Bojko, Anna Sułkowska, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Joanna Równicka, Danuta Pentak, Wiesław W. Sułkowski, Alterations of furosemide binding to serum albumin induced by the increased level of fatty acid. – PBA 2008, 19th International symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis, 8-12.06.2008, Gdańsk, - poster
  30. IVth Symposium on: Nuclear Magnetic Resonance In Chemistry, Physics and Biology Sciences. 24-26.09.2008, Warszawa, Polska
  31. W. Sulkowski, K. Nowak, A. Sułkowska, A. Wolinska, W.M. Bajdur, D. Pentak, B. Mikuła, Chemical Recycling of Polystyrene. Suphonation with Different Sulphonation Agents. 10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials 28.09.–2.10.2009, Santiago de Chile – wystąpienie ustne
  32. D. Pentak, A. Sułkowska, W.W. Sułkowski, Liposomes as a System in Transport of Drugs Used in Cancer Multidrug Therapy. 10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials 28.09.–2.10.2009, Santiago de Chile – wystąpienie ustne
  33. IUPAC 5th International Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-V) & 19th International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XIX), Shanghai, 18-22.10.2009
  34. III Spotkanie użytkowników systemów firmy Bruker, 27-28.09.2011, Poznań