Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
POWRÓT
PRACOWNICY
KONSULTACJE
BADANIA
GRANTY
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KOMUNIKATY
KONTAKT


Dorobek naukowy dr Justyny Polak

  Curriculum vitae

  • 2000: mgr chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  • 2001: dr nauk chemicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  • 2004-2012: asystent w Instytucie Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  • 2012: adiunkt w Instytucie Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

  Główne zainteresowania naukowe

  • Antyoksydanty w żywności
  • Metody oznaczania aktywności antyoksydacyjnej
  • Spektroskopia EPR
  • Substancje huminowe

  Lista opublikowanych artykułów

  1. W. Bajdur, J. Pajączkowska, W. Sułkowski, Zastosowanie modyfikowanych odpadów polimerowych jako flokulantów w procesie oczyszczania ścieków, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Chemia, 146 (2001) 243-248.
  2. J. Pajączkowska, W. Sułkowski: Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego do badań próbek środowiskowych, Annals of the Polish Chemical Society (2001)
  3. W. Sułkowski, A. Sułkowska, J. Ossowski, D. Pentak, W. Bajdur, J. Pajączkowska, B. Makarucha, Zagospodarowanie odpadów poliolefin, polistyrenu, żywic fenolowo-formaldehydowych i politereftalanu etylenu oraz gumy – wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 63, ISSN 0324-9573, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2002) 93-102
  4. W. Bajdur, J. Pajączkowska, B. Makarucha, A. Sułkowska, W. Sułkowski, Effective polyelectrolytes synthesised from expanded polystyrene wastes, European Polymer Journal, 38 (2002) 299-304
   IF = 2.310
  5. J. Pajączkowska, A. Sułkowska, W.W. Sułkowski, M. Jędrzejczyk, Spectroscopic study of humification process during sewage sludge treatment, Journal of Molecular Structure, 651-653 (2003) 141-149
   IF = 1.551
  6. J. Polak, W.W. Sułkowski, Zastosowanie metod spektroskopowych do badania procesów humifikacji w trakcie oczyszczania ścieków w „ Na pograniczu biologii i chemii” pod red. Koroniaka H. i Barciszewskiego J., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (2004) 21-28
  7. A.Wolińska, J. Pajączkowska, W.W. Sułkowski, T. Borecki, A. Sułkowska, Characteristic Parameters of Sodium Salts of Poly(Styrenesulphonic Acid) Synthesized from Polymer Wastes in Their Water Solutins, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications Vol. 1, (ed. K. Pielichowski) ISBN 83-920988-2-X, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, Kraków (2004) 169-172
  8. J. Polak, W.W. Sułkowski, The effect of the treatment process on nitrogen content in humic acids extracted from sewage sludge, Acta Universitas Latviensis 692 (2005) 115-120
  9. J. Polak, F. Buhl, A. Kita, M. Bartoszek, W.W. Sułkowski, The effect of heavy metals on the reduction and stabilization of the g-factor value of humic acids extracted from sewage sludge, Acta Universitas Latviensis 692 (2005) 115-120
  10. J. Polak, W.W. Sułkowski, M. Bartoszek, W. Papież, Spectroscopic studies of the progress of humification processes in humic acid extracted from sewage sludge, J. Mol. Struct., 744-747 (2005) 983-989
   IF = 1.551
  11. W.W. Sułkowski, J. Polak, I. Miształ, J. Miształ, M. Bartoszek, A. Sułkowska, Effect of humification processes on polyaromatic hydrocarbons concentration during sewage treatment, Water Environment Res. 78, 11 (2006) 2186-2192
   IF = 1.112
  12. J. Polak, W.W. Sułkowski, Influence of the treatment process on nitrogen content in humic acids extracted from sewage sludge, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.15, No.4 (2006) 573-577
   IF = 0.947
  13. J. Polak, W.W. Sułkowski, M. Bartoszek, A. Luty, D. Pentak, A. Sułkowska, Spectroscopic study of the effect of biological treatment on the humification process of sewage sludge, J. Mol. Struct., 834-836 (2007) 229-235
   IF = 1.551
  14. J. Polak, A. Ziółkowska, M. Bartoszek, M. Maślankiewicz, W.W. Sułkowski, Study of the humification process in bottom sediment from Goczałkowice dam reservoir (Poland), Annals of the Polish Chemical Society (2007) 443-446
  15. M. Bartoszek, J. Polak, W.W. Sułkowski, NMR study of the humification process during sewage sludge treatment, Chemosphere 73 (2008) 1465–1470
   IF = 3.253
  16. J. Polak, M. Bartoszek, W.W. Sułkowski Comparison of some spectroscopic and physico-chemical properties of humic acids extracted from sewage sludge and bottom sediments Journal of Molecular Structure 924–926 (2009) 309–312
   IF = 1.551
  17. J. Polak, M. Bartoszek, W.W. Sułkowski, Comparison of humification processes occurring during sewage purification in treatment plants with different technological processes, Water research 43 (2009) 4167 – 4176
   IF = 4.355
  18. J. Polak, M. Bartoszek, W.W. Sułkowski, Properties of humic substances extracted from sediment at Goczałkowice Dam Reservoir, Fresenius Environmental Bulletin 19 (12) (2010)
   IF = 0.716
  19. M. Bartoszek, J. Polak, A. Kos, N. Młynarczyk, W.W. Sułkowski, Spectroscopic study of humic substances extracted from bottom sediment and water, Fresenius Environmental Bulletin 19 (7) (2010)
   IF = 0.716
  20. J. Polak, M. Bartoszek, M. Żądło, A. Kos, W.W. Sułkowski, The spectroscopic studies of humic acid extracted from sediment collected at different seasons, Chemosphere 84 (2011) 1548-1555
   IF = 3.155
  21. M. Bartoszek, N. Młynarczyk, J. Polak, W.W. Sułkowski, Characterization of phosphorus compounds in sediment from a drinking water reservoir, Fresenius Environmental Bulletin 3 (2012) 621-626
   IF = 0.716
  22. M. Bartoszek, J. Polak, An EPR study of antioxidant properties of alcoholic beverages, Food Chemistry 132 (2012) 2089–2093
   IF = 3.458
  23. J. Polak, M. Bartoszek, I. Stanimirova :A study of the antioxidant properties of beers using electron paramagnetic resonance, Food Chemistry 141 (2013) 3042 - 3049
   IF=3.655
  24. N. Młynarczyk, M. Bartoszek, J. Polak, W.W. Sułkowski, Forms of phosphorus in sediments from the Goczałkowice Reservoir, Applied Geochemistry, 37, 2013, 87–939
  25. Justyna Polak, Mariola Bartoszek, The study of antioxidant capacity of varieties of nalewka, a traditional Polish fruit liqueur, using EPR, NMR and UV–vis spectroscopy, Journal of Food Composition and Analysis 40 (2015) 114-119
   IF = 2,259
  26. J. Polak, M. Bartoszek, M. Chorazewski Antioxidant Capacity: Experimental Determination by EPR Spectroscopy and Mathematical Modeling; Journal of Agricultural and Food Chemistry 63 (2015) 6319-6324
   IF = 2,912
  27. M. Bartoszek, J. Polak, Application of Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy for Investigating Antioxidant Activity of Selected Herbs. Journal of AOAC International 98 (2015) 862-865
   IF = 1,385
  28. M. Orlowska, T. Kowalska, M. Sajewicz, K. Pytlakowska, M. Bartoszek, J. Polak, M. Waksmundzka-Hajnos, Antioxidant Activity of Selected Thyme (Thymus L.) Species and Study of the Equivalence of Different Measuring Methodologies Journal of AOAC International 98 (2015) 876-882
   IF = 1,385
  29. V. Kozik, K. Jarzembek, A. Jedrzejowska, A. Bak, J. Polak, M. Bartoszek, K. Pytlakowska Investigation of Antioxidant Activity of Pomegranate Juices by Means of Electron Paramagnetic Resonance and UV-Vis Spectroscopy Journal of AOAC International 98 (2015) 866-870
   IF = 1,385

  Lista posterów i komunikatów ustnych

  1. W. Bajdur, J. Pajączkowska, B. Makarucha, A. Sułkowska, W. Sułkowski : Effective polyelectrolytes synthesis from expanded polystyrene wastes, konferencja pt. 1st Internacional Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization, MODEST 2000, Włochy, Palermo, 3-7. 09. 2000
  2. J. Pajączkowska, D. Pentak, W. Sułkowski, Application of electron paramagnetic resonance to study sewage sludge, XXXIV Ogólnopolskie Seminarium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Kraków 3-4. 12. 2001
  3. J. Pajączkowska, W. Sułkowski: Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego do badań próbek środowiskowych, Annals of the Polish Chemical Society, XLIV Zjazd Naukowy PTCh, Katowice 9-13.09.2001
  4. W.W. Sułkowski, A. Sułkowska, J. Ossowski, D. Pentak, W. Bajdur, J. Pajączkowska, B. Makarucha, Zagospodarowanie odpadów poliolefin, polistyrenu, żywic fenolowo-formaldehydowych i politereftalanu etylenu oraz gumy – wybrane zagadnienia. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jesenik, 16-20. 09. 2002, Czech Republic (oral presentation)
  5. J. Pajaczkowska, A. Sułkowska, W. Sułkowski: Spectroscopic study of humification process during sewage sludge treatment, EUCMOS XXVI- Villeneuve d’Ascq 2002 - (oral presentation)
  6. J. Pajączkowska, W. Sułkowski: EPR and NMR study of humification processes during the sewage sludge, XXXV Ogólnopolskie seminarium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Kraków 2-3. 12. 2002
  7. J. Polak, M. Bartoszek, W. Sułkowski, NMR study of the humification process during sewage sludge treatment, XXXVI Ogólnopolskie seminarium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Kraków 1-2.12.2003
  8. J. Polak, M. Bartoszek, J. Borek, W. Sułkowski, NMR study of the humic acids extracted from sewage sludge, XXXVI Ogólnopolskie seminarium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Kraków 1-2.12.2003-poster.
  9. J. Pajączkowska, W.W Sułkowski, EPR, NMR, IR and UV study of humification process during sewage sludge treatment, Inaugural Austral-Asian Biospectroscopy Conference, Thailand, 2003(oral presentation)
  10. J. Polak, W.W. Sułkowski, Zastosowanie metod spektroskopowych do badania procesów humifikacji w trakcie oczyszczania ścieków, II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na pograniczu biologii i chemii” Velke Losiny 31.03-03.04. 2004 (oral presentation)
  11. J. Polak, F. Buhl, A. Kita, M. Bartoszek, W. W. Sułkowski, The effect of heavy metals on the reduction and stabilization of the g-factor value of humic acids extracted from sewage sludge, 10th Nordic International Humic Substances Society Symposium Riga, Latvia, 1-3. 06. 2005
  12. J. Polak, W. W. Sułkowski, The effect of the treatment process on nitrogen content in humic acids extracted from sewage sludge, 10th Nordic International Humic Substances Society Symposium Riga, Latvia, 1-3. 06. 2005
  13. J. Polak, W.W. Sułkowski, M. Bartoszek, A. Luty, D. Pentak, A. Sułkowska, Spectroscopic study of influence of biological treatment on humification process of the sewage sludge. XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (XXVIII EUCMOS) September 3-8 2006, Istanbul, Turkey
  14. J. Polak, W.W. Sułkowski, M. Bartoszek, A. Luty, D. Pentak, The use of spectroscopic methods to the estimation of biological treatment influence on humification process of sewage sludge. XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (XXVIII EUCMOS) September 3-8 2006, Istanbul, Turkey
  15. J. Polak, A. Ziółkowska, M. Bartoszek, M. Maślankiewicz, W.W. Sułkowski, Study of the humification process in bottom sediment from Goczałkowice dam reservoir (Poland), Annals of the Polish Chemical Society, XLIX ZJAZD PTChem, Gdańsk, 18-22. 09. 2006
  16. J. Polak, M. Bartoszek, W.W. Sułkowski, The spectroscopic study of the humification process in bottom sediment from Goczalkowice dam reservoir, IX International Conference on Molecular Spectroscopy, Lądek Zdrój 12-16.09.2007
  17. M. Bartoszek, J. Polak, W.W. Sułkowski, 31P NMR spectroscopy study of phosphorus transformation in humic acid extracted from sewage sludge, IX International Conference on Molecular Spectroscopy, Lądek Zdrój 12-16.09.2007
  18. M. Bartoszek, J. Polak, A. Kos, W.W. Sułkowski, Spectroscopic study of humic substances extracted from bottom sediment and water, XXIX Europen Congress on Molecular Spectroscopy (XXIX EUCMOS) 31.08-05.09.2008 Opatija, Croatia
  19. J. Polak, M. Bartoszek, W.W. Sułkowski, Comparison of some spectroscopic and physico-chemical properties of humic acids extracted from sewage sludge and bottom sediments XXIX Europen Congress on Molecular Spectroscopy (XXIX EUCMOS) 31.08-05.09.2008 Opatija, Croatia
  20. J. Polak, M. Bartoszek, N. Młynarczyk, A. Kos, W.W. Sułkowski: Properties of humic substances extracted from bottom sediment at Goczałkowice dam reservoir. Humic Substances In Ecosystems 8, 13 – 17.09.2009. Šoporňa, Słowacja
  21. M. Bartoszek, J. Polak, N. Młynarczyk, A. Kos, W.W. Sułkowski: NMR studies of humic substances extracted from bottom sediment and water - Humic Substances In Ecosystems 8, 13 – 17.09.2009. Šoporňa, Słowacja
  22. M. Bartoszek, J. Polak, N. Młynarczyk, A. Kos, W. W. Sułkowski: Spectroscopic study of humic substances extracted from sediment at Goczałkowice dam reservoir. 15th International Humic Substances Society Meeting, 27.06 – 02.07.2010. Puerto de la Cruz, Hiszpania
  23. M. Bartoszek, J. Polak, W. Kapica, N. Młynarczyk, W.W. Sułkowski: The use of UV/Vis spectroscopy for the estimation of humic acids maturity. XXX European Congress on Molecular Spectroscopy, 29.08 – 03.09.2010,Florencja, Włochy
  24. J. Polak, M. Bartoszek, M. Żądło, A. Kos, W.W. Sułkowski: The EPR study of humic acid (HA) extracted from sediment collected in various seasons. XXX European Congress on Molecular Spectroscopy, 29.08 – 03.09.2010, Florencja, Włochy
  25. N. Młynarczyk, M. Bartoszek, J. Polak, A. Kos, I. Czopek, W. W. Sułkowski: Forms of Phosphorus in Bottom Sediments from the Goczalkowice Dam Reservoir. The 18th International Conference on Phosphorus Chemistry, 11-17 lipiec 2010, Wrocław
  26. A. Kos, S. Maślanka, I. Czopek, N. Młynarczyk, M. Bartoszek, J. Polak, W.W. Sułkowski: Comparative adsorption of heavy metals to humic and fulvic acids accumulated in bottom sediments of Goczałkowice Reservoir. 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 19-23. 09. 2010, Gdańsk
  27. N. Młynarczyk, M. Bartoszek, J. Polak, A. Kos, I. Czopek, J. Płoszaj, W. W. Sułkowski: An Assessment of Heavy Metals Pollution with Interactions Between Phosphorus and Heavy Metals in Bottom Sediments from Goczałkowice Reservoir. 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 19-23. 09. 2010, Gdańsk