Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
POWRÓT
PRACOWNICY
KONSULTACJE
BADANIA
GRANTY
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KOMUNIKATY
KONTAKT


Dorobek naukowy dr Barbary Szpikowskiej-Sroki

  Curriculum vitae

  • 1991-1996: studentka chemii na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  • 09.1996–10.2000: zatrudniona na stanowisku chemika w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • 10.2000-obecnie: zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • 06.2005: obrona pracy doktorskiej "Zastosowanie barwnych reakcji redoksowych i kompleksowania do spektrofotometrycznego oznaczania wybranych antybiotyków i witamin"
  • 05.2010-obecnie: kierownik Kwalifikacyjnych Podyplomowych studiów Pedagogicznych Przygotowujących do Nauczania Przedmiotu Chemia/Fizyka

  Wyróżnienia i nagrody

  • 2005: rozprawa doktorska, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • 2008: indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną, Katowice, Polska
  • 05.2010. kierownik Kwalifikacyjnych Podyplomowych studiów Pedagogicznych Przygotowujących do Nauczania Przedmiotu Chemia/Fizyka

  Główne zainteresowania naukowe

  • materiały optyczne
  • spektroskopia optyczna materiałów domieszkowanych jonami lantanowców
  • otrzymywanie szkieł i materiałów szklano-ceramicznych z zastosowaniem metody zol-żel
  • substancje biologicznie czynne, barwniki trifenylometanowe
  • spektrofotometryczne metody w śladowej analizie substancji biologicznie czynnych
  • chromatografia i optymalizacja procesów rozdzielania substancji biologicznie czynnych

  Patenty i zgłoszenia patentowe

  1. W.A. Pisarski, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik Sposób otrzymywania nanokryształów fluorkowych PbF2 zawierających trójwartościowe jony europu w materiałach uzyskiwanych metoda zol-żel
   Numer zgłoszenia: P 397437

  Lista opublikowanych artykułów

  1. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, „Pośrednie ekstrakcyjno–spektrofotometryczne oznaczanie amoksycyliny i ampicyliny z zastosowaniem sprzężonej reakcji pomiędzy jodem, talem (I) i rodaminą B.” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Chemia 137 (1998) 187-195
  2. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Spectrophotometric determination of Ampicillin and Amoxycillin with Ce4+ and arsenazo III., Chem. Anal., 46 (2001) 69-73
  3. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka ,Spectrophotometric determination of Ampicillin and Amoxycillin with leuco crystal violet, Annals of the Polish Chemical Society, 246 (2001)
  4. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Spectrophotometric determination of Cephalosporins with leuco crystal violet, Chem. Anal., 48 (2003) 145-149
  5. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, M.Galkowska, Determination of L-Ascorbic Acid After Chromatofraphic Separation, Journal of Planar Chromatography, 18 (2005) 368-371
  6. B.Szpikowska-Sroka, F.Buhl, Barwne reakcje redoksowe wykorzystywane do oznaczania antybiotykow i witamin, Laboratorium, 5 (2007) 20-23
  7. B.Szpikowska-Sroka, G.Bednarz, F.Buhl, Opracowanie nowej spektrofotometrycznej metody oznaczania penicylaminy z zastosowaniem leukozwiazku fioletu krystalicznego, Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, ISBN 83-923421-0-0 (2008) 80-82
  8. B.Szpikowska-Sroka, A.Guz Spektrofotometryczne oznaczanie mesny z zastosowaniem leukozwiazku fioletu krystalicznego, Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, GTPN, ISBN 978-83-60367-45-2 (2009)
  9. B.Szpikowska-Sroka, B.Chybiorz Spektrofotometryczne oznaczanie merkaptopuryny w preparatach farmaceutycznych z zastosowaniem barwnikow trifenylometanowych, Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, GTPN, ISBN 978-923421-2-7 (2010)
  10. B. Szpikowska- Sroka, J. Poledniok Spectrophotometric Determination of L- Ascorbic Acid in Pharmaceuticals, Journal of Analytical Chemistry, 66 (2011) 941-945
  11. J. Połedniok, B.Szpikowska-Sroka, Spectrophotometric Study of Colour Reaction of Vanadium(IV) with Chrome Azurol S in the Presence of Cationic and Non-Ionic Surfactants Journal of Analytical Chemistry, 68 (1) (2013) 45–49
  12. B.Szpikowska-Sroka, A Simple and Sensitive Analytical Method for the Determination of Thiamine in Pharmaceutical Preparations, Journal of Analytical Chemistry, 68 (2013) 218-222
  13. R. Czoik, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, J. Połedniok, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski, "Luminescence investigation of Fe (III) - Rhodamine B complexes obtained by solvent extraction, Journal of Luminescence, 139 (2013) 35-39
  14. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, A. S. Swinarew, M. Żądło, W. A. Pisarski, Long-lived emission from Eu3+:PbF2 nanocrystals distributed into sol–gel silica glass, Journal of Sol-Gel Science and Technology 68 (2) (2013) 278-283
   IF = 1.660
  15. M. Żądło, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W.A. Pisarski, Emission of Eu3+ in sol-gel oxyfluoride glass materials obtained by different preparation methods, Journal of Rare Earths, 32 (2014) 269-272
  16. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, M. Żądło, and W. A. Pisarski Ultraviolet-to-visible downconversion luminescence in solgel oxyfluoride glass ceramics containing Eu3+:GdF3 nanocrystals, Optics Letters 39 (2014) 3181-3184
  17. B. Szpikowska-Sroka, M. Żądło, R. Czoik, L. Żur, W. A. Pisarski, Energy transfer from Gd3+ to Eu3+ in silica xerogels, Journal of Luminescence, 154 (2014) 290-293
  18. B. Szpikowska-Sroka, A. Guz, J.Połedniok, A New Sensitive Spectrophotometric Determination of Sodium 2-Mercaptoethanesulfonate Using Leuco Xylene Cyanol FF, Journal of Analytical Chemistry, 69 (10) (2014) 929–934
  19. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski, Luminescence of Eu3+/Gd3+ co-doped silicate sol-gel powders Journal of Luminescence, 166, 2015, 356–360
  20. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Technological aspects for Tb3+-doped luminescent sol-gel nanomaterials, Ceramics International, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.05.129
  21. B. Szpikowska-Sroka, A. Guz, A Highly Sensitive Spectrophotometric Determination of Sodium 2-Sulfanylethanesulfonate in Pharmaceutical Preparations, Journal of Analytical Chemistry, 10 (7) (2015) 831–836
  22. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Technological aspects for Tb3+-doped luminescent sol–gel nanomaterials, Ceramics International 41 (2015) 11670–11679.
  23. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka and W. A. Pisarski Influence of silicate sol–gel host matrices and catalyst agents on the luminescent properties of Eu3+/Gd3+ under different excitation wavelengths, RSC Adv.,5 (2015) 98773-98782
  24. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, W.A. Pisarski, Influence of Gd3+ concentration on luminescence properties of Eu3+ ions in sol-gel materials, Journal of Molecular Structure (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.01.083
  25. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, , L. Żur, R. Czoik, W.A. Pisarski,Effect of fluoride ions on the optical properties of Eu3+: PbF2 nanocrystals embedded into sol-gel host materials, Materials Chemistry and Physics 174 (2016) 138-142.
  26. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, W.A. Pisarski, Influence of Gd3+ concentration on luminescence properties of Eu3+ ions in sol-gel materials- Journal of Molecular Structure (2016),http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.01.083.
  27. N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, A. S. Swinarew, M. Łężniak, W. A. Pisarski, Structural and optical properties of Eu3+/Gd3+ ions in silica xerogels and powders obtained by sol–gel method,Journal of Molecular Structure (in press), DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.03.095
  28. N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, Marta Sołtys, W. A. Pisarski, Optical properties of silica sol-gel materials singly- and doubly doped with Eu3+ and Gd3+ ions, Journal of Rare Earths (in press),

  Artykuły w przygotowaniu, w druku lub wysłane do recenzji

  1. B. Szpikowska-Sroka Determination of Thiamine in multivitamin pharmaceutical after chromatographic separation, Journal of Analytical Chemistry (przyjęty)

  Lista posterów i komunikatów ustnych

  1. F.Buhl, B.Szpikowska - Sroka, Spectrophotometric determination of Ampicillin and Amoxycillin with Ce 4+ and arsenazo III. Wiosenne Seminarium Naukowe 99 Gliwice, 25 marca 1999
  2. F.Buhl, B.Szpikowska - Sroka, Spectrophotometric determination of L- Ascorbic Acid with leuco crystal violet. Jesienne Seminarium Naukowe 99" Katowice, pażdziernik 1999
  3. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Spectrophotometric determination of selected cephalosporins with leuco crystal violet, VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Gliwice 9-14 lipca 2000
  4. R.Galimska-Stypa, B.Szpikowska-Sroka, Biodegradation of metal complexes with NTA and EDTA. Symposium of Microbiology Microorganisms of the soil environment - aspects of the physiological, biochemical, genetic, Torun-Bachotek, 5-8 września 2000
  5. R. Galimska-Stypa, B. Szpikowska-Sroka, S. Susek-Beska, J. Wojciechowski, Toxic and mutagenic properties of complexes of heavy metals with EDTA, NTA and DTPA". The IV International Symposium Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Praga 11-14 września 2000
  6. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Spectrophotometric determination of cefradine in complex samples using LCV, Jesienne Seminarium Naukowe 2000 Gliwice, 23 listopada 2000
  7. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Spectrophotometric determination of ampicillin and amoxycillin with leuco crystal violet. Wiosenne Seminarium Naukowe 2001 Gliwice, 24 maj 2001
  8. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Spectrophotometric determination of ampicillin and amoxycillin in pharmaceutical. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Katowice 10-13 września 2001
  9. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, M. Galkowska, Spectrophotometric determination of L- ascorbic acid with leuco crystal violet. Wiosenne Seminarium Naukowe 2002, Katowice 23 maja 2002
  10. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, W.J. Kowalski, Planar Chromatographic determination of bioactive reducing agents in pharmaceutical products by oxidation of the leuco form of crystal violet. Planar Chromatography 2002, Heviz, Węgry , 11-13 maj 2002
  11. F.Buhl, B.Szpikowska - Sroka , A. Kozielec, W.J. Kowalski, Densitometric determination of selected beta-lactam antibiotics. The XXVIth Symposium Chromatographic Methods of Investigating The Organic Compounds, 5-6 czerwca 2002, Katowice-Szczyrk
  12. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, The use of color redox reaction to the spectrophotometric determination of some penicillins. Jesienne Seminarium Naukowe 2002, Warszawa, 22 listopad 2002
  13. R.Galimska-Stypa, E. Orszulik, B. Szpikowska-Sroka, A.Kita, Bioaccumulation of metals in the presence of complexes compounds. The Symposium of Microbiology The role of microbes in shaping the environment, Olsztyn-Waplewo, 4-6 wrzesień 2002
  14. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Development of spectrophotometric method for determination of vitamin B1 with LCV. Wiosenne Seminarium Naukowe 2003 Katowice, maj 2003r
  15. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka Determination of L-ascorbic acid with leucocrystal violet after Chromatographic Separation. The XXVIIth SYMPOSIUM Chromatographic Methods of Investigating The Organic Compounds 4-6 czerwiec 2003, Szczyrk
  16. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, M. Galkowska, Spectrophotometric determination of iodine and iodide ions with leuco crystal violet. Jesienne Seminarium Naukowe2003 Krakow, 20 listopad 2003
  17. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Determination of vitamin B1 in pharmaceutical. Wiosenne Seminarium Naukowe 2004, Gdansk, 21 maj 2004
  18. F.Buhl, M.Galkowska, B.Szpikowska-Sroka, Spectrophotometric determination of N- acetylcysteine with leuco crystal violet. Wiosenne Seminarium Naukowe 2004 Gdansk, 21 maj 2004
  19. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Determination of Vitamin B1 with Leucocrystal Violet after Chromatographic Separation". The XXVIIIth SYMPOSIUM Chromatographic Methods of Investigating The Organic Compounds, Szczyrk, 7-9 czerwiec 2004
  20. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Development of spectrophotometric method for determination of hydroquinone with LCV. Jesienne Seminarium Naukowe2004 Łodz, 25 listopad 2004
  21. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Determination of hydroquinone in cosmetics. Wiosenne Seminarium Naukowe 2005, 2 czerwca 2005r
  22. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, Determination of hydroquinone with Leucocrystal Violet after Chromatographic Separation. The XXIXth SYMPOSIUM Chromatographic Methods of Investigating The Organic Compounds czerwiec 2005, Szczyrk
  23. B.Szpikowska - Sroka, F.Buhl Determination of Bioactive Reductors by Means of Oxidation of Leucocrystal Violet. The XXX SYMPOSIUM Chromatographic Methods of Investigating The Organic Compounds 12-14 czerwiec 2006, Szczyrk
  24. F.Buhl, B.Szpikowska-Sroka, A.Podsiadlo, Development a new spectrophotometric method for determination of selected psychotropic drugs. Wiosenne Seminarium Naukowe 2007, Katowice, 24 maj 2007
  25. B.Szpikowska - Sroka, F.Buhl, Planar chromatographic determination of bioactive reductors in pharmaceuticals and cosmetics. The XXXIst SYMPOSIUM, Chromatographic Methods of Investigating The Organic Compounds" 4-6 czerwiec 2007, Szczyrk
  26. R. Galimska-Stypa, B. Szpikowska-Sroka Toxic and mutagenic effect on rec-assay and Ames reversion assay of heavy metals complexes with poliaminocarboxylic acids. Polish-Ukrainian Weigl Conference "Microbiology in the XXI century" Warsaw University of Life Sciences- SGGW, 24-26 wrzesień 2007
  27. B.Szpikowska-Sroka, G.Bednarz, F.Buhl, Development a new spectrophotometric method for the determination of penicillamine using triphenylmethane dye. Aktualne problemy chemii analitycznej, Katowice 30 maj 2008
  28. B. Szpikowska-Sroka, F. Buhl, M. Pedras Development a new spectrophotometric method for the determination of penicillamine G using leuco crystal violet, 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, OPOLE 7-11 wrzesień 2008
  29. B.Szpikowska-Sroka, A.Guz, Spectrophotometric determination of mesnum with leuco crystal violet. Aktualne problemy chemii analitycznej, Katowice 22 maj 2009
  30. B.Szpikowska-Sroka, R.Czoik, Spectrophotometric determination of iodide ions in pharmaceutical using triphenylmethane dye. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łodz 12-16 wrzesień, 2009
  31. B. Szpikowska-Sroka, B.Chybiorz, Spectrophotometric determination of mercaptopurine in pharmaceutical using triphenylmethane dye, Aktualne problemy chemii analitycznej, Katowice 07 czerwiec 2010
  32. B.Szpikowska-Sroka, B.Zawisza Development a new spectrophotometric method for the determination of mercaptopurine using leuco crystal violet. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Krakow 04-09 july 2010
  33. B. Szpikowska-Sroka, B. Puzio, L. Zur, W. Pisarski, Badania optyczne struktur zol-zelowych domieszkowanych jonami europu, V Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 13 maj 2011, Katowice, Poland
  34. B. Puzio, B. Szpikowska-Sroka, D. Golek, L. Zur, W. Pisarski, Nowoczesne technologie otrzymywania szkiel metoda zol-zel, V Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 13 maj 2011, Katowice, Poland
  35. R. Czoik, L. Zur, B. Szpikowska-Sroka, W. Pisarski, Kompleksy Fe(III) z rodamina B jako czujniki fluorescencyjne, VI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 18 maj 2012 Katowice
  36. B. Szpikowska-Sroka, L. Zur, R. Czoik, N. Pawlik, W. Krok, W. Pisarski, Nanokrysztaly fluorkowe rozproszone w matrycy zol-zelowej domieszkowane jonami europu, VI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 18 maj 2012 Katowice
  37. B. Szpikowska-Sroka, A. Psiuk, N. Pawlik, R. Czoik, L. Zur, W. Pisarski, Synteza materialow optycznych metoda zol-zel, 55 Zjazd PTChem i SITPChem 19-20.09.2012 Bialystok
  38. N. Pawlik, A. Psiuk, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W. Pisarski "Właściwości optyczne materiałów zol-żelowych aktywowanych jonami europu", I ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomiędzy naukami–zjazd fizyków i chemików”, SMCEBI, Chorzów, 5 październik 2012
  39. M. Żądło, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Emission of Eu3+ in sol-gel oxyfluoride glass materials obtained by different preparation methods, International Conference on Rare Earth Materials Advances In Synthesis, Studies and Applications, (REMAT), Wrocław, 26-28 kwiecień 2013
  40. B. Szpikowska-Sroka, A. Psiuk, P. Mrugała, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Spektroskopia jonów terbu w szkłach zol-żelowych, VII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 17 maj 2013
  41. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Zjawisko konwersji w dół w szkłach zol-żelowych domieszkowanych jonami Eu3+, VII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 17 maj 2013
  42. M. Żądło, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Wpływ preparatyki na luminescencję jonów Eu3+ w tlenkowo-fluorkowych materiałach szklistych otrzymanych metodą zol-żel, VII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 17 maj 2013
  43. R. Czoik, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, W. A. Pisarski, Kinetyka zaniku luminescencji kompleksów rodaminy B z jonami Fe(III) w roztworach chloroformowych,VII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 17 maj 2013
  44. M. Żądło, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Evolution of red and orange emission lines of Eu3+ ions in sol-gel glass materials containing PbF2 nanocrystals, The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM), Gdańsk, 14-19 lipiec 2013
  45. N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski , Transfer energii Gd3+- Eu3+ w szkłach zol-żelowych, II ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”, Chorzów, 27 wrzesień 2013
  46. A. Psiuk, P. Mrugała, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Właściwości optyczne materiałów zol-żelowych aktywowanych jonami terbu, II ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”, Chorzów, 27 wrzesień 2013
  47. U. Frankiewicz, R. Czoik, B. Szpikowska-Sroka, W. A. Pisarski Barwniki organiczne w spektroskopii fluorescencyjnej, II ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami–zjazd fizyków i chemików”, Chorzów, 27 wrzesień 2013 B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Wzmocniona czerwona luminescencja proszków podwójnie domieszkowanych jonami Eu3+ i Gd3+, VIII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 16 maj 2014
  48. B. Szpikowska-Sroka, N. Heliosz, N. Pawlik, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Wpływ preparatyki na luminescencję jonów Tb3+ w szkłach tlenkowo-fluorkowych otrzymanych metodą zol-żel, VIII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 16 maj 2014
  49. M. Żądło, B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Konwersja w dół w tlenkowo-fluorkowych materiałach zol-żelowych domieszkowanych jonami Eu3+, VIII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 16 maj 2014
  50. R. Czoik, B. Szpikowska-Sroka, W. A. Pisarski, Luminescencyjne badania kompleksów rodaminy B z jonami Hg(II) w roztworach, VIII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 16 maj 2014
  51. M. Żądło, E. Drab, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Structure and luminescence properties of Eu3+ ions in sol-gel silica glasses and glass-ceramics containing CaF2 nanocrystals, The International Conference on Luminescence, Wrocław, 13-18 lipiec 2014
  52. B. Szpikowska-Sroka, A. Psiuk, N. Pawlik, N. Heliosz, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Otrzymywanie szkieł zol-żelowych domieszkowanych jonami terbu, Nazwa konferencji: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 wrzesień 2014
  53. N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W. A. Pisarski, Wpływ preparatyki na transfer energii Gd3+-Eu3+ w zol-żelowych materiałach luminescencyjnych, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pomiędzy Naukami – Zjazd Fizyków i Chemików”, Chorzów, 26 wrzesień 2014
  54. N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, W. A. Pisarski, Wpływ zwiększonej zawartości jonów Gd3+ na czas trwania luminescencji w zakresie widzialnym w materiałach podwójnie domieszkowanych jonami Eu3+ i Gd3+, Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 13 grudzień 2014
  55. N. Pawlik, M. Adamus, B. Szpikowska-Sroka, R. Czoik, W.A. Pisarski, Wpływ stężenia Gd3+ na luminescencję jonów Eu3+ w krzemianowych materiałach zol-żelowych, IX Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, 15.05.2015 r., Katowice
  56. N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, W. Pisarski, Optical properties of Eu3+/Gd3+ ions in silica xerogels and powders obtained by sol-gel method, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 09-13.09.2015 r., Wrocław
  57. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, W.A. Pisarski, Influence of Gd3+ concentration on luminescence properties of Eu3+ ions in sol-gel materials, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 09-13.09.2015 r., Wrocław
  58. N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, W.A. Pisarski, Właściwości spektroskopowe proszków i kserożeli podwójnie domieszkowanych jonami europu i gadolinu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pomiędzy Naukami – Zjazd Fizyków i Chemików”, 18.09.2015 r., Chorzów
  59. N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, W.A. Pisarski, Optical properties of silica sol-gel materials singly- and doubly-doped with Eu3+ and Gd3+ ions, 4th International Conference on Rare Earth Materials (REMAT), 26-28.10.2015 r., Ślęza/Wrocław