Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
POWRÓT
PRACOWNICY
KONSULTACJE
BADANIA
GRANTY
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KOMUNIKATY
KONTAKT


Dorobek naukowy dr Lidii Żur

  Curriculum vitae

  • Czerwiec 2010: magister chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Czerwiec 2013: dr nauk chemicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Październik 2013 - obecnie: asystent, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Główne zainteresowania naukowe

  • Materiały optyczne
  • Spektroskopia jonów lantanowców w materiałach

  Patenty i zgłoszenia patentowe

  1. W.A. Pisarski, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik Sposób otrzymywania nanokryształów fluorkowych PbF2 zawierających trójwartościowe jony europu w materiałach uzyskiwanych metoda zol-żel
   Patent Polski: P.397437

  Lista opublikowanych artykułów

  1. Wojciech A. Pisarski, Lidia Żur, and Joanna Pisarska Optical transitions of Eu3+ and Dy3+ ions in lead phosphate glasses Optics Letters, 36 (2011) 990-992
   IF = 3.059
  2. J. Pisarska, L. Żur, W.A. Pisarski Optical spectroscopy of Dy3+ ions in heavy metal lead-based glasses and glass-ceramics Journal of Molecular Structure 993(2011) 160-166
   IF = 1.551
  3. J. Pisarska, L. Żur, W.A. Pisarski Visible luminescence of dysprosium ions in oxyhalide lead borate glasses Spectrochimica Acta A, 79 (2011) 705-707
   IF = 1.566
  4. J. Pisarska, L. Żur, W.A. Pisarski, Transparent glass-ceramics containing Eu3+ and Dy3+ ions for visible optoelectronics SPIE 8010 (2011) 80100N1-6
  5. J. Pisarska, L. Żur, W.A. Pisarski, Rare earth doped lead phosphate glasses for visible luminescence, Proc. SPIE 8001 (2011) 80012K
  6. J. Pisarska, L. Żur, T. Goryczka, W.A. Pisarski, Local structure and luminescent properties of lead phosphate glasses containing rare earth ions, Journal of Rare Earths, 29, 1157 (2011)
   IF = 1.086
  7. L. Żur, J. Pisarska, W.A. Pisarski, Terbium-doped heavy metal glasses for green luminescence, Journal of Rare Earths 29, 1198 (2011)
   IF = 1.086
  8. J. Pisarska, L. Żur, W. A. Pisarski, Structural and optical characterization of Dy-doped heavy-metal oxide and oxyhalide borate glasses, Phys. Status Solidi A, 209 (2012) 1134-1140
   IF = 1,472
  9. L. Żur, J. Pisarska, W.A. Pisarski, Influence of heavy metal oxide and activator concentration on spectroscopic properties of Eu3+, Dy3+ and Tb3+ ions in lead borate glasses, Optica Applicata 42 (2012) 345-352
  10. J. Pisarska, T. Goryczka, L. Żur, W. A. Pisarski, Heavy metal glasses and transparent glass-ceramics: preparation, local structure and optical properties, Optica Applicata 42 (2012) 381
  11. W. A. Pisarski, J. Pisarska, L. Żur, T. Goryczka, Structural and optical aspects for Eu3+ and Dy3+ ions in heavy metal glasses based on PbO–Ga2O3–XO2 (X = Te, Ge, Si), Optical Materials 35 (2013) 1051–1056
  12. R. Czoik, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, J. Połedniok, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski, "Luminescence investigation of Fe (III) - Rhodamine B complexes obtained by solvent extraction, Journal of Luminescence 139 (2013) 35-39
  13. L. Żur, Structural and luminescence properties of Eu3+, Dy3+ and Tb3+ ions in lead germanate glasses obtained by conventional high-temperature melt-quenching technique, Journal of Molecular Structure 1041 (2013) 50
  14. L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska, W. A. Pisarski, Absorption and luminescence properties of terbium ions in heavy metal glasses, Journal of Alloys and Compounds 578 (2013) 512
  15. W. A. Pisarski, L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska, Terbium-terbium interactions in lead phosphate glasses, Journal of Applied Physics 113 (2013) 143504
  16. L. Żur, J. Pisarska, W. A. Pisarski, Influence of PbF2 concentration on spectroscopic properties of Eu3+ and Dy3+ ions in lead borate glasses, Journal of Non-Crystalline Solids 377 (2013) 114–118
  17. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, A. S. Swinarew, M. Żądło, W. A. Pisarski, Long-lived emission from Eu3+:PbF2 nanocrystals distributed into sol–gel silica glass, Journal of Sol-Gel Science and Technology 68 (2) (2013) 278-283
   IF = 1.660
  18. L. Żur, J. Janek, M. Sołtys, J. Pisarska, W.A. Pisarski, Spectroscopic properties of Eu3+, Dy3+ and Tb3+ ions in lead silicate glasses obtained by the conventional high-temperature melt-quenching technique, Physica Scripta T157 (2013) 014035
   IF=1.032
  19. J. Pisarska, M. Sołtys, L. Żur, W. A. Pisarski, Rare earths in lead phosphate glasses, In: Rare Earths: New Research, Nova Science Publishers Inc, New York 2013
  20. M. Sołtys, L. Żur, J. Pisarska, W.A. Pisarski, Excitation and luminescence of Dy3+ ions in PbO-P2O5-Ga2O3 glass system, Journal of Rare Earths, 32 (2014) 213-
   IF = 1,363
  21. M. Żądło, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W.A. Pisarski, Emission of Eu3+ in sol-gel oxyfluoride glass materials obtained by different preparation methods, Journal of Rare Earths, 32 (2014) 269-272
   IF = 1,363
  22. J. Pisarska, A. Kos, M. Sołtys, L. Żur, W. A. Pisarski, Energy transfer from Tb3+ to Eu3+ in lead borate glass, Journal of Non-Crystalline Solids, 388 (2014) 1-5
   IF = 1,597
  23. J. Pisarska, M. Sołtys, L. Żur, W. A. Pisarski, C. K. Jayasankar, Excitation and luminescence of rare earth-doped lead phosphate glasses, Appl. Phys. B, 116 (2014) 837.
   IF = 1,782
  24. W. A. Pisarski, L. Zur, T. Goryczka, M. Sołtys, J. Pisarska, Structure and spectroscopy of rare earth – Doped lead phosphate glasses, Journal of Alloys and Compounds 587 (2014) 90–98
   IF = 2,390
  25. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, M. Żądło, and W. A. Pisarski Ultraviolet-to-visible downconversion luminescence in solgel oxyfluoride glass ceramics containing Eu3+:GdF3 nanocrystals, Optics Letters 39 (2014) 3181-3184
   IF = 3,385
  26. B. Szpikowska-Sroka, M. Żądło, R. Czoik, L. Żur, W. A. Pisarski, Energy transfer from Gd3+ to Eu3+ in silica xerogels, Journal of Luminescence, 154 (2014) 290-293
   IF = 2,144
  27. L. Żur, M. Sołtys, T. Goryczka, J. Pisarska, W. A. Pisarski, Influence of PbF2 concentration on thermal, structural and spectroscopic properties of Eu3+-doped lead phosphate glasses, Journal of Molecular Structure 1075 (2014) 605
   IF = 1,602
  28. M.Sołtys, J. Pisarska, L. Żur, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Influence of M2O3 (M = Al, Ga) glass modifiers on structure, thermal and spectroscopic properties of rare earth ions in lead phosphate based systems, Proc. of SPIE 9228 (2014) 92280A
  29. A. Slodek, M. Filapek, G. Szafraniec, I. Grudzka, W. A. Pisarski, J. G. Malecki, L. Zur, M. Grela, W. Danikiewicz, S. Krompiec, Synthesis, Electrochemistry, Crystal Structures, and Optical Properties of Quinoline Derivatives with a 2,2’ Bithiophene Motif, European Journal of Organic Chemistry 2014, 5256-5264
   IF = 3,154
  30. M. Sołtys, J. Janek, L. Żur, J. Pisarska, W. A. Pisarski, Compositional-dependent europium-doped lead phosphate glasses and their spectroscopic properties, Optical Materials 40 (2015) 91–96
   IF = 2,075
  31. M. Sołtys, L. Żur, J. Pisarska, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Selective oxide modifiers M2O3 (M=Al,Ga) as crystallizing agents in Er3+-doped lead phosphate glass host, Ceramics International 41 (2015) 4334–4339
   IF = 2,086
  32. G. Szafraniec-Gorol, A. Słodek, M. Filapek, B. Boharewicz, A. Iwan, M. Jaworska, L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska, I. Grudzka-Flak, S. Czajkowska, M. Sojka, W. Danikiewicz, S. Krompiec, Novel iridium(III) complexes based on 2-(2,2’-bithien-5-yl)-quinoline. Synthesis, photophysical, photochemical and DFT studies, Materials Chemistry and Physics 162 (2015) 498-508
   IF = 2,259
  33. Wojciech A. Pisarski, Lidia Żur, Martyna Kowal, Joanna Pisarska, Enhancement and quenching photoluminescence effects for rare earth – Doped lead bismuth gallate glasses, Journal of Alloys and Compounds 651 (2015) 565-570
   IF = 2,999
  34. L.Żur, J.Janek, M.Sołtys, T.Goryczka, J.Pisarska and W.A.Pisarski, Structural and optical investigations of rare earth doped lead-free germanate glasses modified by MO and MF2 (M = Ca, Sr, Ba), Journal of Non-Crystalline Solids 431 (2016) 145-149
  35. B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, , L. Żur, R. Czoik, W.A. Pisarski,Effect of fluoride ions on the optical properties of Eu3+: PbF2 nanocrystals embedded into sol-gel host materials, Materials Chemistry and Physics 174 (2016) 138-142.
  36. L. Zur, J. Janek, M. Sołtys, J. Pisarska, W. A. Pisarski, Effect of BaF2 content on luminescence of rare earth ions in borate and germanate glasses, Journal of the American Ceramic Society, 99 (6) (2016) pp. 2009-2016
   IF = 2.610
  37. Ł. Skórka, M. Filapek, L. Zur, J. G. Małecki, W. Pisarski, M. Olejnik, W. Danikiewicz, S. Krompiec, Highly Phosphorescent Cyclometalated Iridium(III) Complexes for Optoelectronic Applications: Fine Tuning of the Emission Wavelength through Ancillary Ligands, J. Phys. Chem. C, 120, 13 (2016) 7284-7294, doi: 10.1021/acs.jpcc.6b01663,
   IF = 4.772
  38. M. Soltys, A. Kos, J. Janek, L. Zur, W.A. Pisarski, J. Pisarska, Energy transfer processes between rare earth ions and white light emission in inorganic glasses, Proceedings ICTON 2016 18th International Conference on Proceedings Transparent Optical Networks (ICTON), IEEE Xplore, IEEE Conference Publications, pp.1-4, doi: 10.1109/ICTON.2016.7550633
  39. L. Zur, A. Kos, A. Górny, M. Sołtys, E. Pietrasik, J. Pisarska, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Influence of acceptor concentration on crystallization behavior and luminescence properties of lead borate glasses co-doped with Dy3+ and Tb3+ ions, Journal of Alloys and Compounds 749 (2018) 561-566, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.03.282
   IF = 3.133
  40. Piotr Lodowski, Maria J. Maślankiewicz, Maria Jaworska, Lidia Żur, Wojciech A. Pisarski, Electronic spectra and fluorescence of dithiinodiquinoline compounds. An experimental and theoretical study, Journal of Luminescence 197 (2018) 7–17, doi: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.12.059
   IF = 2.686

  Lista posterów i komunikatów ustnych