Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
POWRÓT
PRACOWNICY
KONSULTACJE
BADANIA
GRANTY
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KOMUNIKATY
KONTAKT


Dorobek naukowy dr Marii Maślankiewicz

  Curriculum vitae

  • 1969: uzyskanie dyplomu technika chemika na Wydziale Chemicznym Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
  • 1974: uzyskanie dyplomu magistra inżyniera na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • 1981: uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • 1974 – nadal: zatrudnienie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego - w Zakładzie Chemii Organicznej jako asystent, a następnie adiunkt - w Zakładzie Chemii i Technologii Środowiska jako adiunkt, następnie jako starszy wykładowca

  Nagrody i wyróżnienia

  • 1976, 1981, 1999: indywidualne Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
  • 1999, 2004, 2009: Nagrody Jubileuszowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

   Główne zainteresowania naukowe

   • Chemia związków heterocyklicznych, szczególnie siarkowych pochodnych chinoliny
   • Właściwośći fizyko-chemiczne (lipofilowość, zasadowość) siarkowych pochodnych chinoliny
   • Badania spektroskopowe związków organicznych, w tym analiza widm 1D i 2D 1H-13C NMR

   Lista opublikowanych artykułów

   1. L. Czuchajowski, M. Kucharska, S. Kucharski, M.J. Maślankiewicz, A. Zemanek, Vibrations of Diphenylcyclopropenone Molecule as Reflected by the IR and Raman Spectra, Bulletin de L”Academie Polonaise des Sciences, XXIV (5), 381-391 (1976)
   2. L. Czuchajowski, M. Kucharska, S. Kucharski, M.J. Maślankiewicz, A. Zemanek, Vibrational Spectrum Normal Modes and the Force Field of Diphenylcyclopropentione Molecule, Bulletin de L”Academie Polonaise des Sciences, XXV (3), 227-237 (1976)
   3. M.J. Maślankiewicz, L. Czuchajowski, Synthesis of Isomeric anti-Dipyrido[2.2]paracyclophanes, Bulletin de L”Academie Polonaise des Sciences, XXVII (3), 167-172 (1976)
   4. M.J. Maślankiewicz, L. Czuchajowski, Synthesis of syn-Dipyrido[2.2]paracyclophanes and Spectral Consequences of the syn- and anti-Ring Isomerism, Bulletin de L”Academie Polonaise des Sciences, XXVIII (7/8), 529-535 (1980)
   5. L. Czuchajowski, A. Wisor, M.J. Maślankiewicz, Electronic Spectra of syn- and anti-Ring [2.2]Quinolinophanes, Monatshefte für Chemie, 112, 1175-1185 (1981)
   6. M.J. Maślankiewicz, Quinolinophanes, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Serie: Studies in Organic Chemistry 35, Elservier Science Publishers, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo 1988, s. 404-406
   7. M.J. Maślankiewicz, T.Głowiak, X-Ray structure of dipyrido[4,5-b;15,16-b’][2.2]paracyclophane, Journal of Crystallographic and spectroscopic Research, 21(6), 749-752 (1991)
   8. M.J. Maślankiewicz, Thioquinanthrene 7-oxide from a reaction of thioquinanthrene with a nitrating mixture, Polish Journal of Chemistry, 67(3), 245-250 (1993)
   9. M.J. Maślankiewicz, Determination of Thioquinanthrene 7-Oxide on Thioquinanthrene Oxidation Products, Journal of Planar Chromatography, 6(5), 468-469 (1992)
   10. M.J. Maślankiewicz, Reactions of ?- and ?-Quinolinyl Sulfides with a Nitrating Mixture, Polish Journal of Chemistry, 68, 2545-2552 (1994)
   11. M.J. Maślankiewicz, K. Pluta, TLC Separation of ???and??-Quinolinyl Sulfides, Journal of Planar Chromatography,7(6), 484-486 (1994)
   12. M.J. Maślankiewicz, A. Maślankiewicz, 3’-Metylhsulfinyl-3,4’-diquinolinyl Sulfides, Journal of Heterocyclic Chemistry, 33(4), 1153-1158 (1996)
   13. M.J. Maślankiewicz, A. Maślankiewicz, Complete Assignment of the 1H and 13C NMR Spectra of 4-Methoxy-3’-methylsulfinyl-3,4’-diquinolinyl Sulfides, Journal of Heterocyclic Chemistry, 33, 1989-1994 (1996)
   14. M.J. Maślankiewicz, The 1H and 13C nmr assignment of 4-oxo-1,4-dihydro-3’-methylsulfinyl-3,4’-diquinolinyl sulfides and their 6- and 8-nitro, and 1-methyl derivatives, Polish Journal of Chemistry, 72(4), 667-677 (1998)
   15. M.J. Maślankiewicz, T. Głowniak, Crystal structure of 1,4-dihydro-1-methyl-3’-methylsulfinyl-4-oxo-6-nitro-3,4’-diquinolinyl sulfide complex with DMF, Journal of Chemical Crystallography, 28(8), 597-600 (1998)
   16. A. Maślankiewicz, K. Pluta, M. Wyszomirski, A. Gogoll, M.J. Maślankiewicz, Complete Assignment of the 1H and 13C NMR Spectra of Thioquinanthrene and Isothioquinanthrene, Magnetic Resonance in Chemistry 36(1), 73-75 (1998)
   17. M. Nowak, K. Pluta, M. Szmielew, M.J. Maślankiewicz A. Maślankiewicz, 3’,4-Dialkylthio-3,4’-diquinolinyl sulfides with two different alkyl group, Heterocycles, 51, 1109-1118 (1999)
    IF 0.993
   18. M.J. Maślankiewicz, 3’-Alkylsulfinyl-4-alkylthio- and 3’,4-di(alkylsulfinyl)-3,4’-diquinolinyl Sulfides, Polish Journal of Chemistry, 93(9), 1477-1487 (1999)
    IF 0.595
   19. M.J. Maślankiewicz, Sulfinyl group substituent effects in some ???-diquinolinyl sulfide derivatives, Molecular Physics Reports, 29, 199-201 (2000)
   20. M.J. Maślankiewicz, D. Kwapulińska, TLC Study of the Products of Some ????Diquinolinyl Sulfides with Nitrating Mixture, Journal of Planar Chromatography, 13(3), 226-228 (2000)
   21. M.J. Maślankiewicz, 4-Chloro-3’-methylsulfinyl-5(6 or 8)-nitro-3,4’-diquinolinyl Sulfides, Journal of Heterocyclic Chemistry, 37, 697-702 (2000)
    IF 0.781
   22. M.J. Maślankiewicz, M. Rudnik, A. Maślankiewicz, 4-Metoxy-3’-alkylsulfinyl-3,4’-diquinolinyl Sulfides – Synthesis and the Reaction with Sodium Methoxide, Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 177(10), 2513-2522 (2002)
    IF 0.433
   23. M. Rudnik, E. Chrobak, M.J. Maślankiewicz, Lipophilicity indexes of some 3-alkylthio and 3-alkylsulfinyl 4(1H)quinolones, Acta Chromatographica, 13, 243-247 (2003)
   24. M.J. Maślankiewicz, T. Głowiak, Nitrothioquinanthrenes and Their S-Oxides, Heterocycles 60, 1387-1400 (2003)
    IF 1.082
   25. M. Kosiecka, A. Maślankiewicz, M.J. Maślankiewicz, 4-Substituted 3-methylsulfanyl-5-, 6-, and 8-nitroquinolines from nitro derivatives of 4-substituted 3'-methylsulfinyl-3,4'-diquinolinyl sulfides, Heterocycles 65, 1577-1588 (2005)
    IF 1.070
   26. K. Marciniec, A. Maślankiewicz, M.J. Maślankiewicz, Z. Ciunik, Reactions of 4-pentenoic acid with sulfenyl cations generated electrochemically from bisquinolinyl and bispyridinyl disulfides, Heterocycles, 65 (12), 2861-2870 (2005)
    IF 1.070
   27. M.J. Maślankiewicz, A. Maślankiewicz, Reactions of some dithiinodiquinoline 7-oxides with potassium phenoxide, Heterocycles, 71 (1), 175-180 (2007)
    IF 1.066
   28. M.J. Maślankiewicz, M. Jaworska, P. Lodowski, Competition between S-oxidation and nitration in reactions of some ?- and ?-quinolinyl sulfides with nitrating mixture, Journal of Heterocyclic Chemistry, 44, 1091-1097 (2007)
    IF 0.813
   29. A. Maślankiewicz, M.J. Maślankiewicz, A. Zięba, K. Marciniec, 1H NMR sulfinyl group substituent effects of dithiinodiazine S-oxides as a key for structure assignment of parent dithiinodiazines, Heterocycles, 75 (1), 119-129 (2008)
    IF 0.980
   30. A. Maślankiewicz, M.J. Maślankiewicz, K. Marciniec, Substituent effects of the N,N-dimethylsulfamoyl group on the 1H and 13C NMR spectra of positional isomers of quinolines, Magnetic Resonance in Chemistry, 46, 182-185 (2008)
    IF 1.434
   31. K. Marciniec, A. Maślankiewicz, M.J. Maślankiewicz, R. Kurczak, Synthesis, 15N NMR spectra and GIAO calculated data of the seven positional, Journal of Molecular Structure 1015, 46–50 (2012)
    IF 1.611
   32. E. Chrobak, A. Maślankiewicz, M. Chyćko, L. Skrzypek, M. Szmielew, M.J. Maślankiewicz, J. Kusz, M. Zubko, Preparation and oxidative-chlorination splitting of nitro derivatives of 1,4-dithiino[2,3-c:5,6-c']diquinoline as a source of 4-substituted 5- and 8-nitro-3-quinolinesulfonic acid derivatives, Phosphorus, Sulfur, Silicon, and Related Elements 187, 1207-1224 (2012)
    IF 0.716
   33. K. Marciniec, A. Maślankiewicz, M.J. Maślankiewicz, Synthesis of 6- and 8-Halogenosubstituted 3-Quinoline-Sulfonic Acid Derivatives, Journal of Heterocyclic Chemistry 52, 2015, 1019-1025
    IF = 0.787