Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy

Wyniki II sprawdzianu z poszerzonej chemii nieorganicznej (grupa piątkowa)

Wyniki II sprawdzianu z poszerzonej chemii nieorganicznej (grupa piątkowa)

Dostępne do pobrania TUTAJ są wyniki II sprawdzianu z poszerzonej chemii nieorganicznej dla grupy piątkowej.

Dostępny do pobrania kolejny wykład monograficzny

Dostępny do pobrania kolejny wykład monograficzny

W zakładce „dla studentów” pojawił się kolejny wykład monograficzny p.t. Udoskonalanie procesów katalitycznych metalami i ich związkami

Przydział preparatów na zajęcia laboratoryjne z katalizy

Przydział preparatów na zajęcia laboratoryjne z katalizy

Do pobrania TUTAJ dostępny jest podział na sekcje i przydział preparatów na zajęcia laboratoryjne z katalizy dla kierunku technologia chemiczna.

Preparaty dostępne są do pobrania na stronie Zakładu, w zakładce „dla studentów”.

Na pierwsze zajęcia obowiązuje znajomość instrukcji do preparatu, który będzie wykonywany (w trakcie zajęć kolokwium).
Preparaty dostępne są do pobrania na stronie Zakładu, w zakładce „dla studentów”.

Zajęcia rozpoczynają się 25 kwietnia (wtorek).