Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy

Godziny dziekańskie w poniedziałek 27.03 – odwołane zajęcia

Godziny dziekańskie w poniedziałek 27.03 – odwołane zajęcia

Szanowni Studenci,

W związku z godzinami dziekańskimi w dniu 27.03 (poniedziałek), odwołane zostają następujące zajęcia:

- konwersatorium z poszerzonej chemii nieorganicznej (II rok chemii, obie grupy)
- wykład z katalizy i procesów katalitycznych (II rok technologii chemicznej)

Wyniki sprawdzianu z poszerzonej chemii nieorganicznej (wszystkie grupy)

Wyniki sprawdzianu z poszerzonej chemii nieorganicznej (wszystkie grupy)

Do pobrania TUTAJ dostępne są wyniki I sprawdzianu z poszerzonej chemii nieorganicznej dla wszystkich grup.

Prace można oglądać osobiście w pok. 155A na Bankowej, w godz. 9:00 – 13:00 do dnia 28.03.