Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy

Konwersatorium z poszerzonej chemii nieorganicznej

Konwersatorium z poszerzonej chemii nieorganicznej

Dostępne są do pobrania TUTAJ zagadnienia na pierwsze zajęcia konwersatoryjne z poszerzonej chemii nieorganicznej.

Ze względu na gruntowną zmianę zawartości ubiegłorocznych zestawów, kolejne zagadnienia będą umieszczane sukcesywnie w dziale „dla studentów”.