Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Oddział Katowicki

 

 

„Celem Towarzystwa jest krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozumieniu zjawisk językowych w ogóle.

Realizacja tego celu winna służyć podtrzymaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej i kulturowej”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Statut TMJP, § 6, p. 1 i 2)

 

 

Kontakt:

40-032 Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 504

e-mail: tmjp@us.edu.pl

 

 

Strona założona przez Piotra Żmigrodzkiego w 2005 r.                                                                                       Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2017 r.