Programowanie obiektowe w języku C++

Cel zajęć

Podstwowym celem zajeć jest osiągnięcie dobrego poziomu umiejetności programowania obiektowego w języku C++. Zakłada się, że podstawy programowania strukturalnego w językach C/C++ są znane. Zajęcia rozpoczynają się od prezentacji koncepcji obiektowości, w dalszej cześci poświęcone są mechanizmom obiektowym oraz specyficznym cechom obiektowym języka C++.

Narzędzia programowe

Zajęcia będą obejmowały głównie — choć nie wyłącznie — tworzenie programów wykorzystujących standardowe strumienie wejścia/wyjścia, skojarzone z konsolą. Zaleca się wykorzystanie do zajęć środowiska C++ Builder, IDE Dev-C++ oraz Code::Blocks.

Ksiażki, na które warto wydać pieniądze