zdjęcie strona XXXIV Zjazdu Fizyków Polskich

Pracownicy Instytutu Fizyki brali czynny udział w organizacji Zjazdu Fizyków Polskich, który odbył się w Katowicach w dniach od 15 do 18 września 1997 roku. W zjeździe uczestniczyło 21 gości zagranicznych, w tym czterech laureatów Nagrody Nobla z Fizyki, oraz 528 fizyków z kraju (129 z Uniwersytetu Śląskiego).


Organizatorzy XXXIV Zjazdu Fizyków Polskich w Katowicach

W trakcie zjazdu wygłoszone zostały następujące wykłady:

Zorganizowana została także wystawa aparatury naukowej i dydaktycznej oraz wydawnictw naukowych i dydaktycznych.
powrót