Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Obrona doktorska mgr inż. mgr. inż. Krystiana Mistewicza

Obrona doktorska mgr inż. mgr. inż. Krystiana Mistewicza

Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamia, że 2 lipca 2015 o godz. 13.00 w Instytucie Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach w sali 160 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. inż. Krystiana Mistewicza

Tytuł rozprawy doktorskiej

Własności sensorowe pojedynczych nanodrutów SbSI

 

Promotor

 • prof. dr hab. inż. Marian Nowak – Politechnika Śląska w Gliwicach; Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Promotor pomocniczy

 • dr inż. Piotr Szperlich – Politechnika Śląska w Gliwicach; Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Recenzenci

 • dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Instytut Fizyki Technicznej
 • dr hab. Marcin Nabiałek, prof. PCz – Politechnika Częstochowska; Instytut Fizyki

Rozprawa doktorska jest udostępniona w katalogu elektronicznym Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej: Katalog elektroniczny UŚ i UE - CINiBA

Streszczenie

Głównym celem pracy doktorskiej było wytworzenie struktur sensorowych zawierających pojedyncze nanodruty jodosiarczku antymonu (SbSI) oraz zbadanie ich własności elektrycznych, fotoelektrycznych i sensorowych. Za cel dodatkowy obrano porównanie własności pojedynczych nanodrutów SbSI oraz żelu SbSI. Praca opiera się na dwóch tezach. Pierwsza z nich zakłada, iż możliwe jest zgrzewanie ultradźwiękowe nanodrutów SbSI z mikroelektrodami. Druga teza głosi, że własności elektryczne, fotoelektryczne i sensorowe pojedynczych nanodrutów SbSI różnią się od własności żelu SbSI.

Nanodruty SbSI zostały zbadane za pomocą metod takich jak HRTEM, XRD, EDS, DRS, AFM, SEM oraz pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych. Zbadano wpływ obecności różnych gazów (azotu, tlenu, wodoru, dwutlenku węgla, podtlenku azotu, dwutlenku siarki, amoniaku i pary wodnej) na własności elektryczne i fotoelektryczne próbek zawierających pojedyncze nanodruty SbSI. Przeprowadzona została analiza mechanizmów oddziaływania cząsteczek różnych gazów z nanodrutami SbSI. Stwierdzono, że nanodruty SbSI charakteryzują się akceptorowym typem przewodnictwa elektrycznego. Wniosek ten jest zgodny z danymi literaturowymi, które dokumentują występowanie w SbSI przewodnictwa elektrycznego typu p.

Nanosensory SbSI mogą znaleźd zastosowanie jako czujniki wilgotności, fotodetektory oraz sensory gazów. Charakteryzują się takimi zaletami jak duża czułośd, selektywnośd, niski pobór mocy oraz niewielkie rozmiary, co czyni je konkurencyjnymi wobec sensorów opartych na konwencjonalnych technologiach

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround