Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj:

Sympozjum i Gala wręczenia nagród Laureatom

Plakat kryształy 20172

Zmiana terminu ceremonii rozdania nagród

Ze względów organizacyjnych ulega zmianie termin ceremonii wręczenia nagród IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.

Wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin edycji 2017

IV Edycja – 2017

Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

 

Regulamin

Geneza konkursu

Geneza konkursu wiąże się z obchodami Międzynarodowego Roku Krystalografii, które przypadły na rok 2014. Jedną z inicjatyw tych obchodów było utworzenie światowej sieci szkół, biorących udział w konkursach krajowych i w eksperymentach wzrostu kryształów. Inicjatywa ta miała dostarczyć młodzieży szkolnej podstawowych informacji na temat hodowli i wprowadzić uczniów do ekscytującego świata rosnących kryształów. Sukces i popularność konkursów spowodowały, że podobnie jak w Polsce, w wielu krajach na świecie konkursy wzrostu kryształów organizowane są co roku.

Adresat i zasady konkursu.

 1. Konkurs jest adresowany do gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży szkolnej.
 2. Praca konkursowa polega na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią jest monokryształ) dowolnie wybranych pierwiastków lub związków chemicznych, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia i przesłaniu ich w określonym terminie wraz z dokumentacją hodowli do jury konkursu.
 3. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
 4. Praca ucznia powinna przebiegać pod kontrolą nauczyciela fizyki, chemii lub biologii. Przebieg otrzymywania kryształu powinien być udokumentowany chronologicznie w postaci np. zdjęć, filmów, opisów. Nauczyciel dokonuje wstępnej selekcji najlepszych prac w szkole i wysyła je w terminie, podanym w harmonogramie, na adres organizatorów.
 1. Po otrzymaniu prac konkursowych, na życzenie nauczyciela, może zostać przesłany na jego adres certyfikat w postaci elektronicznej, potwierdzający udział jego uczniów w konkursie.
 2. Dokumentacja z pełnym opisem przebiegu pracy musi być dołączona do otrzymanego kryształu jako załącznik. Do kryształu powinna być dołączona ponadto etykieta informacyjna zawierająca nazwisko uczestnika, wiek, nazwę szkoły, skład chemiczny i masę kryształu.
 3. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów dostępne są pod adresem internetowym: http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/index-en.html Nauczyciel może wykorzystać te materiały do zaznajomienia ucznia z budową materii, strukturą kryształów, symetrią kryształów, promieniowaniem rentgenowskim i jego zastosowaniem do badania struktur krystalicznych oraz z procesami wzrostu kryształów. 

Na stronach internetowych pod adresami:

http://www.iycr2014.org/participate/crystal-growing-competition

http://www.iycr2014.org/__data/assets/pdf_file/0011/85457/CG_brochure.pdf

http://chemistry.about.com/od/growingcrystals/Growing_Crystals.htm

dostępne są porady, informacje i przykładowe recepty na otrzymywanie monokryształów niektórych związków chemicznych.

Zgłoszenia do Konkursu.

 • Uczniów zgłasza do konkursu nauczyciel.
 • Zgłoszenia grupowe nie będą przyjmowane.
 • Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/17xnc-rlWfB05mK0SX0_-vz2H6rhP2LWY_aW6Mq1WcpM

 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 marca 2017 włącznie.
 • Ilość uczestników konkursu nie jest limitowana.

Harmonogram konkursu

 •  6 marca 2017 – termin zgłoszeń do konkursu i rejestracji na stronie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 •  15 maja 2017 – ostateczny termin przesłania kryształów wraz z dokumentacją przebiegu procesu wzrostu do oceny przez Ogólnopolski Zespół Ekspertów na adres:

Pracownia Dydaktyki Fizyki,

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski,
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów”

 •  1 czerwca 2017 - ogłoszenie wyników konkursu.
 • 14 czerwca 2017 - ceremonia rozdania nagród w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, biuletynie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, oraz w mediach.

Kryteria oceny kryształów.

Otrzymane kryształy są oceniane pod względem masy i jakości w skali od 0-5.

Masa dostarczonych kryształów powinna wynosić co najmniej 0.5g, aby umożliwić ocenę wizualną.

Kryteria oceny:

 • zgodność z typem struktury krystalicznej, pokrój kryształu (maks. 5),
 • stopień czystości (maks. 5),
 • jakość krawędzi (maks. 5),
 • ukształtowanie płaszczyzn (maks. 5),
 • masa (maks. 5).

razem maks. 20 punktów

Nagrody:

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. pokrycie kosztów związanych z kilkudniowym wyjazdem do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN w Genewie dla zdobywców trzech pierwszych miejsc. Laureaci nagród pojadą do Genewy pod opieką nauczyciela tego z uczniów, który zajął w konkursie 1 miejsce;
  2. jeżeli z przyczyn niezależnych od laureata, nie może on otrzymać nagrody, o której mowa w pkt. 1, zostanie mu przyznana nagroda rzeczowa o wartości odpowiadającej nagrodzie, o której mowa w pkt. 1;
  3. dodatkowa nagroda pieniężna do wysokości odpowiadającej równowartości 10% zryczałtowanego należnego podatku dochodowego od wartości nagrody głównej.  
  4. dyplomy i nagrody rzeczowe dla 10 finalistów;
 2. Nagroda zwycięzcy zostanie przekazana na podstawie listy wypłaty.

Ochrona danych osobowych

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach promocyjnych Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osoby uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu - ochrona danych osobowych - plik PDF

Regulamin - wersja PDF

Komisja ekspercka:
prof. dr hab. Anna Pajączkowska - przewodnicząca komisji
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

prof. dr hab. Maria Gdaniec
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Ewa Talik
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Kryształów

dr Jerzy Jarosz
Uniwersytet Śląski, Pracownia Dydaktyki Fizyki

Zespół organizacyjny:


prof. dr hab. Ewa Talik
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Kryształów

dr Jerzy Jarosz
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Pracownia Dydaktyki Fizyki

prof. dr hab. Dorota Pawlak
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

dr Adam Guzik
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Kryształów

dr Aneta Szczygielska
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Pracownia Dydaktyki Fizyki

dr Magdalena Szubka
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Kryształów

mgr Marcin Łaciak
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Pracownia Dydaktyki Fizyki

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround