Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konferencje

Konferencje

 1. 1.International Conference "Condense Matter Physics" May 17-20, 2000, Ustroń Jaszowiec , Poland "Examination of aerosols from Świętochłowice, Pszczyna and Kielce" A. Wawroś, M. Żelechower, E. Talik and J. Pastuszka
 2. 5th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, June 12-17,2000, Ustroń Jaszowiec, Poland "Investigations of aerosols from Pszczyna, Kielce and Świętochłowice by XPS method" A. Wawroś, E. Talik and J. Pastuszka
 3. European Aerosol Conference 2001, September 3-7, Leipzig, Germany "Study of large airborne particles collected in urban areas of sothern Poland" A. Wawroś, E. Talik, Z. Ujma, M. Żelechower and J.S. Pastuszka
 4. Geselshaft für Aerozol forshung, 1-2 lipca 2002 Karlsruhe, Niemcy "Bioaerosols: a view fom different perspectives" J. Słoka, E. Talik, J. Pastuszka
 5. XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 9-13 Wrzesień 2002 "Analiza raf koralowych metodami spektroskopowymi" B. Kaczorowska, A. Hacura, R. Wrzalik, E. Talik
 6. Konferencja Naukowa Kół Fizycznych, Kraków 18-20 Październik 2002 "Rafy koralowe-analiza składu" B. Kaczorowska, A. Hacura, R. Wrzalik, E. Talik
 7. The Nordic Aerosol Society NOSA Aerosol Symposium, Kjeller, Norway 7-8 November 2002 Study of the surface of the collecter airborn bacteria by X-ray photoelectron Spectroscopy. Preliminary results" J. Słoka. J. Pastuszka, E. Talik, A. Wlazło
 8. XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 9-13 Wrzesień 2002 "Analiza raf koralowych metodami spektroskopowymi" B. Kaczorowska, A. Hacura, R. Wrzalik, E. Talik
 9. Konferencja Naukowa Kół Fizycznych, Kraków 18-20 Październik 2002 "Rafy koralowe-analiza składu" B. Kaczorowska, A. Hacura, R. Wrzalik, E. Talik
 10. Sesja Kół Naukowych IF Uniwersytetu Jagiellońskiego 18-20.10.2002 "Analiza mikrostrukturalna tkanek twardych zębów ludzkich oraz materiałów do wypełnień" E. Talik, R. Babiarz, A. Dziedzic, Z. Ujma
 11. V International Polymer Seminarium, Gliwice 2003 "Quantitative and qualitative analysis of selected dental polymers for direct restoration using XPS " E. Talik, R. Babiarz, A. Dziedzic, M. Tanasiewicz
 12. Konferencja Kół Naukowych, Piknik Naukowy 2003 - Zwardoń, 24-27.04. 2003, "Analiza mikrostrukturalna tkanek twardych zębów ludzkich" E. Talik, R. Babiarz, A. Dziedzic, Z. Ujma
 13. Katowicko – krakowskie Seminarium Fazy Skondensowanej, IF Uniwersytetu Jagiellońskiego 24. 01. 2003-07-01 "Analiza mikrostrukturalna tkanek twardych zębów ludzkich usuniętych z przyczyn ortodontycznych" E. Talik, R. Babiarz, A. Dziedzic, Z. Ujma
 14. IV Symposium on medical physics 2003" 13-15 November Ustroń-Jaszowiec "Spectroscopic properties of polyacid modyfied resin composites (PMRC)" R. Babiarz-Zdyb, A. Dziedzic, E. Talik, Z. Ujma
 15. Sympozjum E-MRS 2004 Fall Meeting, 6-10 September Warszawa "Spectroscopic characterization of polyacid modified resin composites (PMRC)" R. Babiarz, E. Talik, A. Dziedzic
 16. 4th International Scientific Conference on Air Protection in Theory and Applications, Zakopane October 25 – 27, 2004 "Znaczenie charakterystyki powierzchni cząstek pyłu w badaniach aerozolowych w oparciu o dane otrzymane dla aerozolu atmosferycznego w południowej Polsce" J. S. Pastuszka, E. Talik, A. Wawroś, Kyaw Tha Paw U
 17. XXVIII European congress on molecular spectroscopy, 3-8 September, 2006, Istanbul, Turkey "Spectroscopic analysis of dental tissues-hybrid dental material interface" R. Babiarz-Zdyb, A. Hacura, E. Talik, A. Dziedzic
 18. Similarities and Differences in Airborn Particulate Matter: Exposure and Health Effects over Europe, 3-5 April,2006, Vienna Austria "Surface characteristics of fine particles (PM2.5) in Zabrze, Upper Silesia, Poland
 19. 15th International conference on solid compounds of transition elements 1-20 July 2006, Kraków, Poland R. Babiarz - Zdyb, E. Talik, Z. Ujma, A. Dziedzic "The Impact of the Trace Elements on Dental Amalgam Metallic Microstructure and Leaching"
 20. European Aerosol Conference (EAC2008), Thessaloniki, Greece, 24 - 29 August 2008 "Surface composition of PM10 and PM2.5 and particle-associated PAHs near the busy street intersection in the heavily industrialized town" J.S. Pastuszka, W. Rogula-Kozłowska, E. Talik and K. Ćwiklak
 21. Twenty-Fifth Annual International Pittsburgh Coal Conference Proceedings PA, USA, September 29 - October 2, 2008 "Preparation and characterization of Sr(Mn1-xNix)O3 solid solution in relation to their use in chemical looping oxygen transfer" Ewelina Ksepko, Ewa Talik, Jan Figa
 22. Konferencja Naukowo-techniczna pod patronatem Ministra Środowiska Pol-Emis 2008, Karpacz 18-21 czerwca 2008 "Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego" J. Pastuszka, J. Konieczyński, E. Talik "Charakterystyka powierzchniowa cząstek pyłu emitowanych z wybranych instalacji energetycznych"
 23. European Aerosol Conference, Karlsruhe, Germany 6 – 11 September 2009 J.S. Pastuszka, E.Talik and W. Rogula-Kozlowska "Influence of vehicular traffic on airborne particle surface composition in Zabrze, Poland" – materiały konferencyjne
 24. E. Talik, J. Pastuszka, Z. Ujma "Aerozol atmosferyczny w województwie śląskim" Problemy środowiska i jego ochrony 17 (2009) 59-92.
 25. Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego Instytut Inżynierii ochrony środowiska Politechniki Wrocławskiej Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, Wrocław 2010, Praca zbiorowa „Badanie składu chemicznego pyłów mieszkaniowych metodą spektroskopii fotoelektronów i SEM” J. Płoszaj, E. Talik, J. S. Pastuszka, Z. Ujma, A. Zagoł
 26. International Specialty Conference Leapfrogging Opportunities for Air Quality Improvement, China, 10-14 May 2010. “Seasonal variation in the chemical composition of the surface layer of PM fractions in an urban area in Poland” K. Klejnowski k., B. Błaszczak, W. Rogula-Kozłowska, A. Krasa, E. Talik
 27. German Polish Conference on Crystal (GPCCG 2011), 15-18.03.2011, Frankfurt (Oder)/Słubice.
  M. Oboz, E. Talik, A. Winiarski, „Magnetocaloric effect in GdCu intermetallic compound” poster
  A. Załóg, E. Talik, L. Lipińska, M. Michalska „XPS, SEM and SQUID characterization of LiMn2O4 nanocrystals” poster
  E. Talik “Growth and characterization of intermetallic compounds for magnetic refrigeration” wykład zaproszony
 28. X Katowicko-Krakowskie Seminarium „Fizyka Fazy Skondensowanej”, 20- 21.05.2011 Kraków.
  M. Oboz, E. Talik, A. Winiarski, „Efekt magnetokaloryczny w związku GdCu” poster
  J. Płoszaj, E. Talik, J.S. Pastuszka, Z. Piotrowska-Seget „Badania mikroskopowe bakterii z oczyszczalni ścieków”.
  A. Załóg, E. Talik, L. Lipińska, M. Michalska „Magnetyczne właciwości LiMn2O4 otrzymywane metodą zol – żel”
  E. Talik „Własności magnetyczne i strukruta elektronowa PbYb1/2Ta1/2O3” referat ustny
 29. XXII Congres and General Assemby of the International Union of Crystallography IUCr 2011 22-30 August Madrit Spain
  E. Talik, A. Załóg, D. Skrzypek, A. Guzik, M. Michalska, L. Lipińska “Investigations of LiMn2O4 nanocrystalline electrode materials”
 30. The XIVth International Conference on Electron Microscopy, Wisła 2011 Justyna Płoszaj, Ewa Talik, Józef S. Pastuszka, Zofia Piotrowska-Seget “Physical and chemical studies of bacterial bioaerosols at wastewater treatment plant using scanning electron mikroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy”.
 31. Śląskie Seminarium Aerozolowe 15. grudzień 2011 Katowice, wystąpienie ustne J. Płoszaj, E. Talik, J.S. Pastuszka, Z. Piotrowska-Seget „Badanie aerozoli bakteryjnych z oczyszczalni ścieków za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego z przystawką Cryo i spektrometru fotoelektronów (XPS).
 32. Congress "Crossroads Endodontics"International November 9 - 10, 2012 Österreichische Akademie der Wissenschaften Vienna, Austria SEM-EDS surface assessment of the novel rotary NiTi endodontic instruments Hyflex CM with controlled shape memory A. Dziedzic, E. Talik.
 33. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Stomatologiczna– Biomateriały”, Ustroń, 1 – 2 czerwca 2012r
  Ewa Talik, Arkadiusz Dziedzic, Anna Kielska “SEM/EDS analysis of the MTA biomaterial microstructure and composition”
  Ewa Talik, Arkadiusz Dziedzic, Tomasz Olek, Patrycja Graziadei “Comparative study of the microstructure and chemical composition of selected Ni- Ti endodontic instruments systems”
 34. XI Katowicko-Krakowskie Seminarium w Chorzowie (14.12.2012)
  A. Skuta, E. Talik, L Lipińska, M. Michalska „Badanie morfologii i składu chemicznego domieszkowanego LiMn2O4 dla zastosowania w bateriach litowo – jonowych”
  M. Oboz, E. Talik, H. Duda, G. Ziółkowski, A. Winiarski, A. Chrobak, „Porównanie własności magnetycznych związku Gd7Pd3 otrzymanego metodą Czochralskiego z lewitującego wsadu oraz gwałtownego chłodzenia”
  Justyna Płoszaj-Pyrek, Ewa Talik, Zofia Piotrowska-Seget „Charakterystyka powierzchni komórek bakteryjnych poddanych działaniu różnych czynników za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego z przystawką Cryo”
 35. Fourth European Conference on Crystal Growth (ECCG4), 17-20 June 2012 Glasgow, UK
  M. Oboz, E. Talik, G. Ziółkowski, A. Winiarski, A. Chrobak„ Comparison of magnetic properties of the monocrystalline and microcrystalline Gd7Pd3 compound”
  E. Talik and M. Oboz “Magnetic and transport properties of Gd7‐xYxPd3 (x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) single crystals”
  A.Guzik, E. Talik, S. Turczyński and A. Pajączkowska “Characterization of the PrAlO3:Mn grown by the pulling down method”.
 36. Konferencja krajowa – 55 Zjazd PTChem i SITPChem (16-20 września 2012, Białystok). Poster – E. Dziubakiewicz, K. Hrynkiewicz, J. Płoszaj-Pyrek, E. Talik, B. Buszewski "Charakterystyka powierzchni komórek bakteryjnych za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS) oraz spektroskopii w podczerwieni (FTIR)"
 37. Konferencja krajowa: Pomiędzy Naukami - Zjazd Fizyków i Chemików 05.10.2012r Chorzów. Poster Justyna Płoszaj-Pyrek, Ewa Talik, Zofia Piotrowska-Seget. „Badanie morfologii i struktury elektronowej bakterii za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i spektroskopii fotoelektronów (XPS)”.
 38. Konferencja krajowa: VIII Konferencja Naukowa Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane 24-27.10.2012r.
  Wystąpienie ustne Justyna Płoszaj-Pyrek, Ewa Talik, Zofia Piotrowska-Seget. „Analiza fizykochemiczna i morfologia bakterii Bacillus subtilis poddanych działaniu różnych temperatur”.
 39. Śląskie Seminarium Aerozolowe, 07.06.2013, Sosnowiec. Justyna Płoszaj-Pyrek, Ewa Talik, Zofia Piotrowska-Seget. „Badanie składu chemicznego i morfologii bakterii hodowanych w różnych temperaturach za pomocą spektroskopu fotoelektronów XPS i skaningowego mikroskopu z przystawką Cryo-SEM” 39. Sympozjum PTWK "Nowe krystaliczne Materiały Funkcjonalne" podczas 57. Zjazdu PTChem i SITPChem w Częstochowie, 14 - 18 września 2014
  M. Szubka, E. Talik, A. Kania, W. Ryba-Romanowski, A. Niewiadomski and M. Pawlik, Charakterystyka monokryształów Bi2WO6 z wykorzystaniem technik XRD, SEM, XPS i absorpcji optycznej ( M. Szubka - referat ustny).
  E. Talik, M. Oboz, A. Guzik, Hopkinson effect in GdPd2Ni Wykład zaproszony – E. Talik
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround