Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki - z projektu NCN - 3 - październik 2016

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki - z projektu NCN - 3 - październik 2016

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego
w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej
Instytutu Fizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych, inżynierii materiałowej, materiałoznawstwa lub elektroniki
 2. posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego z inżynierii materiałowej, fizyki technicznej, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub elektroniki a także doświadczenie w analizie i obróbce wyników,
 3. posiadanie umiejętności i doświadczenia w rozwijaniu aparatury badawczej,
 4. czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się zwłaszcza w wystąpieniach na konferencjach,
 5. dobra znajomość języka angielskiego,
 6. motywacja do pracy naukowej, gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora,
 5. Spis publikacji,
 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych,
 7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

 

Informacja:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie nastąpi w ramach projektu badawczego NCN pt. „Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych materiałów asocjacyjnych i nie-asocjacyjnych w warunkach wysokiego ciśnienia" na okres 24 miesięcy.


 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 4.11.2016 r.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Karol Kołodziej         

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround