Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Ferroelektryków

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Ferroelektryków

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta
w Zakładzie Fizyki Ferroelektryków Instytutu Fizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych,
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego z zakresu fizyki powierzchni ferroików, a w szczególności z określania wpływu protonizacji na jej właściwości fizyczne; oraz w zakresie pomiarów właściwości dielektrycznych i przewodnictwa elektrycznego związków o strukturze podwójnych tlenków,
 • umiejętność prowadzenia reakcji wymiany protonowej w badanych materiałach,
 • doświadczenie w korzystaniu z technik pomiarowych takich jak: XPS, spektrometria masowa (tj. TOF-SIMS, efuzja), spektroskopia dielektryczna,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się zwłaszcza w wystąpieniach ustnych na konferencjach 
i sympozjach,
 • przedstawienie planu działań naukowych, w tym składanych/planowanych do złożenia wniosków o granty,
 • pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni,
 • opinia kierownika zakładu lub katedry o perspektywach uzyskania habilitacji,
 • współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kopie dyplomów: licencjat, mgr, dr,
 • Spis publikacji,
 • Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej,
 • Informacje o działalności dydaktycznej,
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go 
do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas określony (33 miesiące).
Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki, (nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 16.09. 2016 r.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround