Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Rektor
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ogłasza
konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie fizyki,
 • znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zwłaszcza eksperymentalnych badań reakcji z udziałem kilku nukleonów udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach zwłaszcza po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentalnych badań reakcji jądrowych z wykorzystaniem złożonych układów detekcyjnych, w tym w kierowaniu takimi projektami prowadzonymi we współpracy międzynarodowej
 • znaczące osiągnięcia w pracy organizacyjnej
 • znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, m.in. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki jądrowej, w tym zajęć laboratoryjnych, w prowadzeniu prac dyplomowych i magisterskich,
 • osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej.

Kandydat powinien złożyć dokumenty zawierające:

 • wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dyplomów: magistra, doktora, doktora habilitowanego,
 • spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry naukowej,
 • oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art.2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 29.02.2016 r.

Informacja:

Konkurs zostanie zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga Rada Wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału, za zgodą Rady Wydziału i Senatu. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony

 Stanowisko profesora nadzwyczajnego (bez tytułu naukowego) można zajmować przez okres nie dłuższy niż osiem lat.

 

                                                                                                                                          Rektor

                                                                                                                        Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround