Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki UŚ

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki UŚ

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego
w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej
Instytutu Fizyki


Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych,
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego z zakresu biologii molekularnej
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się zwłaszcza w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • doświadczenie w zakresie badania dynamiki molekularnej leków z wykorzystaniem techniki spektroskopii dielektrycznej udokumentowane publikacjami z listy filadelfijskiej,
 • współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kopie dyplomów:  mgr., licencjat, dr,
 5. Spis publikacji
 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej,
 7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 8. 3 listy referencyjne samodzielnych pracowników nauki,
 9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

Informacja:
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

Zatrudnienie może nastąpić nie później niż 1.12.2015 na czas określony do 1.12.2020 na warunkach określonych w projekcie

 Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.
 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 6.11.2015 r.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna         

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround