Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki UŚ

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki UŚ

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
Instytutu Fizyki


Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.
Wymagania kwalifikacyjne:

 • co najmniej stopień doktora fizyki w zakresie fizyki eksperymentalnej (doświadczalnej),
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki i informatyki, ze wskazaniem na przedmioty: fizyka jądrowa, fizyka zderzeń jader atomowych, bazy danych, systemy operacyjne, programowanie w językach C/C++, python.
 • udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie fizyki zderzeń ciężkich jonów przy relatywistycznych energiach
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz umiejętności organizacyjne potwierdzone opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kopie dyplomów:  dr,
 5. Udokumentowane doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki i informatyki,
 6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 7. Opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej,
 8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

Informacja:
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

 Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.
 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 5.10.2015 r.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna         

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround