Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki

Rektor
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ogłasza
konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej
Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 • tytuł naukowy profesora nauk fizycznych,
 • wybitny dorobek naukowy, zwłaszcza w zakresie badań dynamiki molekularnej cieczy przechłodzonych oraz stopów polimerów w warunkach wysokiego ciśnienia udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach, zwłaszcza po uzyskaniu tytułu naukowego,
 • udokumentowany aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych,
 • doświadczenie w zastosowaniu spektroskopii dielektrycznej do badania: dynamiki molekularnej materii skondensowanej, przewodnictwa elektrycznego cieczy jonowych oraz kinetyki krystalizacji w warunkach wysokiego ciśnienia,
 • badań dynamiki molekularne•znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi oraz w organizacji życia naukowegoj cieczy przechłodzonych oraz stopów polimerów w warunkach wysokiego ciśnienia,
 • znaczące osiągnięcia w pracy organizacyjnej, osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi oraz w organizacji życia naukowego,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • kandydat powinien być twórcą lub rozwijać uznawaną poza Uniwersytetem szkołę naukową.

Oceny dorobku kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym dokona jeden recenzent z tytułem naukowym profesora spoza Uniwersytetu Śląskiego zatwierdzony przez Radę Wydziału, reprezentujący tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.

Kandydat powinien złożyć dokumenty zawierające:

 • wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 • CV wraz informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dyplomów: magistra, doktora, doktora habilitowanego, kopia pisma o nadaniu tytułu naukowego,
 • spis publikacji, w tym po uzyskaniu tytułu naukowego,
 • informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry naukowej,
 • oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
 • oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt. 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 1.12.2014 r.

Informacja:

Konkurs zostanie zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga Rada Wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału, za zgodą Rady Wydziału i Senatu. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony

 

                                                                                                                                          Rektor

                                                                                                                        Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround