Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: XI Krakowsko-Katowickie Seminarium

XI Krakowsko-Katowickie Seminarium

 XI Krakowsko-Katowickie Seminarium

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A
 
piątek, 14 grudnia 2012 roku

 

   PROGRAM SEMINARIUM (wersja PDF)

 

9.30   Przywitanie uczestników i otwarcie obrad

9.40 – 11.30 Wykłady (biofizyka) przewodniczący sesji prof. dr hab. Andrzej Szytuła

9.40 – 9.55 Chelatory żelaza w terapii fotodynamicznej  - Anna Mrozek-Wilczkiewicz

9.55 – 10.15 Solwatomorfizm kwasu betulonowego - Maria Jastrzębska

10.15 – 10.35. Fizysorpcja vs. chemisorpcja immunoglobulin G do powierzchni krze-mowych modyfikowanych salinami -  Kamil Awsiuk 

10.35 – 10.50 Fizyczny aspekt zjawiska tautomeryzacji. Nowe perspektywy dla prak-tycznych zastosowań w biofizyce – Żaneta Wojnarowska

10.50 – 11.10 Temperaturowe zmiany pojemności cieplnej surowic i białek źródłem informacji w diagnostyce medycznej.– Anna Michnik 

11.10 – 11.30 Na skraju optogenetyki – zastosowanie technik fotomanipulacyjnych w badaniach migracji komórkowej - Zenon Rajfur

 

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 

 

12.00 – 13.30 Wykłady (magnetyki, nanomateriały) przewodnicząca sesji prof. dr hab. Grażyna Chełkowska

12.00 – 12.20 Magnetyzm nano manganitow – Andrzej Szytuła

12.20 – 12.40 Symulacyjne modelowanie procesu wzrostu kryształu SiC z fazy gazowej - Mirosław Kozłowski

12.40 – 13.00 Badania absorbcji rentgenowskiej i fotoemisji rezonansowej warstw epitaksjalnych SrTiO3  domieszkowanych manganem - Jerzy Kubacki, Dariusz Ka-jewski, Marcin Wojtyniak, Jacek Szade

13.00 – 13.20 Efekt magnetokaloryczny w magnetykach molekularnych z mostkami cyjanowymi -  M. Bałanda, M.Fitta, R.Pełka

13.20 – 13.40 Wykorzystanie metod rentgenografii strukturalnej do badania przejść spinowych na przykładzie związków kompleksowych Fe(II) - Joachim Kusz

 

13.40 – 14.30 Przerwa obiadowa 

14.30 – 15.30 Zwiedzanie pracowni naukowych w SMCEiBI

15.30 – 16.30 Sesja posterowa

16.30 Podsumowanie i zamknięcie Seminarium

 

 

    SESJA POSTEROWA

 1. Badanie kinetyki nieizotermicznej krystalizacji 4-butylobenzoesanu 4-cyjano-3-fluorofenylu - T. Rozwadowski;   
 2. Dynamika wewnętrznej powierzchni cylindrycznego wydrążenia w ośrodku sprę-żystymD - P. Sobieszczyk
 3. Badanie polimorfizmu w szeregu homologicznym 4-bromobenzylideno-4-alkoksyaniliny -   Natalia Osiecka
 4. Badanie polimorfizmu i dynamiki ciekłego kryształu z fazą antyferroelektryczną - Ł. Kolek
 5. Rozpad eutektyczny w układach litych i cienkich warstwach Ag-Cu: symulacje w skali atomowej - Sylwia Brodacka
 6. Samodyfuzja składników i relaksacje „porządek-porządek” w związku międzyme-talicznym NiAl: symulacje Monte Carlo - Piotr Sowa
 7. Badanie metodami mikroskopii elektronowej procesu samoorganizacji nanostruk-tur tworzonych na powierzchni kryształów półprzewodnikowych po naniesieniu cienkiej warstwy Au -  M. Nikiel, B. Jany, P. Indyka, M. Korzekwa, F. Krok 
 8. Synteza i manipulacja nanometrowymi wyspami Au na podłożu z MoS2..- M. Korzekwa, F. Krok, M. Wojtaszek, M. Szymoński
 9. Struktura i właściwości wrażliwych na bodźce środowiska polimerowych po-wierzchni dla zastosowań genetycznych - Katarzyna Fornal
 10. Analiza efektów czasowych w litych nanokrystalicznych twardych magnetykach - G. Ziółkowski, A. Chrobak
 11. Evolution from a magnetically correlated state to a single impurity state in heavy fermion system Ce(1-x)LaxCo4Sn13 - M. Fijałkowski & A. Ślebarski   
 12. Quantum critical transition from  Kondo Insulator to metallic state studied by band structure calculations for doped compounds:  CeRhSb and CeNiSnJ. Goraus, A. Ślebarski
 13. Porównanie własności magnetycznych związku Gd7¬Pd7  otrzymanego metodą Czochralskiego z lewitującego wsadu oraz gwałtownego chłodzenia - M. Oboz, E. Talik, H. Duda, G. Ziółkowski, A. Winiarski & A. Chrobak
 14. Charakterystyka powierzchni komórek bakteryjnych poddanych działaniu różnych temperatur  za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego z przystawką Cryo - J. Płoszaj – Pyrek, E. Talik, Z. Piotrowska - Seget
 15. Badanie morfologii i składu chemicznego domieszkowanego LiMn2O4 dla zasto-sowania w bateriach litowo – jonowych - A. Skuta, E. Talik, L Lipińska, M. Michal-ska
 16. Photodynamic therapy - searching a new photosensitizer; Spectroscopic meas-urements - P. Kozub, M. Kempa, D. Bauer, F.-P. Montforts, A. Szurko & A. Ratuszna
 17. New chlorine derivative for photodynamic therapy – study of generation of singlet oxygen and free radicals -  M. Kempa, T. Oleś, M. Rams-Baron, D. Bauer, F.- P. Montforts, A. Szurko, T. Sarna & A. Ratuszna
 18. Analiza własności magnetycznych w szeregu związków międzymetalicznych TbxGd1-xFe3 - Anna Bajorek, Grażyna Chełkowska, Artur Chrobak, Krzysztof Ociepka
 19. Wybrane własności magnetyczne międzymetalicznych związków RxGd1-xFe3  (R = Tb, Y) - Mariola Kądziołka - Gaweł & Anna Bajorek
 20. Badanie struktury atomowej i elektronowej nawarstw tlenków tantalu i niobuA. Nowak, J. Szade, K. Szot, B. Schmelzer 
 21. Optymalizacja wzrostu warstw Bi2Te3 uzyskanych metodą MBE - Krzysztof Smuda, Rafał Rapacz, Katarzyna Balin & Jacek Szade
 22. Odwracalne zmiany wartościowości europu w nanoszonych metodą MBE war-stwach Eu-Mn - Katarzyna Balin, Anna Nowak, Jacek Szade & Zbigniew Celiński
 23. Computational design of porphyrin-based photosensitizers with enhanced NIR absorption – Justyna Wójcik
 24. Termiczne symulacje gruczołu piersiowego w warunkach pokojowych i krioge-nicznych - analizy wstępne - Rafał Mirek, Armand Cholewka, Zofia Drzazga
 25. Przewodnictwo w protycznych cieczach jonowych - Alicja Święty-Pośpiech
 26. Magnetic properties of Tb(Ni1-xFex)3, (x = 0.05, 0.20, 0.60 ) crystalline com-pounds and powders  - Krzysztof Ociepka, Anna Bajorek, Artur Chrobak & Grażyna Chełkowska
 27. Badanie dynamiki molekularnej oraz kinetyki krystalizacji sildenafilu.- Karolina Kołodziejczyk
 28. Dynamika molekularna itraconazolu pod normalnym i zwiększonym ciśnieniem - Magdalena Tarnacka
 29. Badania dynamiki molekularnej cieczy jonowych w warunkach wysokich ciśnień - Georgina Jarosz
 

 

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround