Kontakt

  • adres: Instytut Fizyki
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
  • tel: (0-32) 349-38-75
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: X Seminarium Katowicko - Krakowskie „Fizyka Fazy Skondensowanej” - Kraków 20/21 maja

X Seminarium Katowicko - Krakowskie „Fizyka Fazy Skondensowanej” - Kraków 20/21 maja

 X Katowicko-Krakowskie Seminarium  „Fizyka Fazy Skondensowanej” 
Kraków 20 – 21 maja 2011r.

 
Piątek 20 maja
Instytut Fizyki UJ, sala 057
9.00 – Otwarcie Seminarium
 
I Sesja Magnetyki – prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
 
9.10 – 9.40 – Dariusz Kaczorowski, „W poszukiwaniu punktu krytycznego Lifszica w UPd2Si2
9.40 – 9.00 – Jerzy Goraus, Andrzej Ślebarski „Hybrydyzacja pomiędzy elektronami 4f a 5d Ce na podstawie obliczeń ab initio
10.00 – 10.20 - Anna Bajorek, Grażyna Chełkowska, Artur Chrobak – „Wybrane własności niektórych związków RT3
10.20 – 10.40 – A. Woźniakowski, W. Borgieł, J. Deniszczyk „Electronic and magnetic properties of (Gd(7-x)Y(x))Pd3 and  Gd(Ni(1-x)Fe(x))3 alloys within ab-initio and many-body  approach
10.40 – 11.00 – Łukasz Zosiak, „Symulacje struktury atomowej i elektronowej rzeczywistych nanocząstek stopów CoPt
 
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa
 
 
II Sesja Ciekłe kryształy – prof. dr hab. Jerzy Zioło
 
11.30 – 11.50 - Żaneta Wojnarowicz & Marian Paluch „Tautomeryzacja amorficznych substancji leczniczych jako kluczowy problem w badaniach preformulacyjnych 
11.50 – 12.10 – Jan Czerwiec, Mieszaniny ciekłokrystaliczne o potencjalnych zastosowaniach w LCD
12.10 – 12.30 – Marzena Rams, Agnieszka Szurko & Alicja Ratuszna „Badanie aktywności biologicznej i własności fotofizycznych fotouczulaczy z grupy chloryn
12.30 – 12.50 – Natalia Osiecka, „Badania strukturalne dla szeregu 4-bromobenzynideno 4’alkoksyaniliny (nBBAA)
12.50 – 13.10 – Tomasz Rozwadowski, „Badanie dynamiki w butylobenzeoesanu 4-cyjano-3-fluorofenylu przy podwyższonym ciśnieniu
13.10 – 13.30 – Łukasz Kołek, „Badania dielektryczne ciekłego kryształu z fazą antyferroelektryczną
 
13.45 – obiad 
 
15.00 – zwiedzanie muzeum Uniwersytetu w Collegium Maius
 
Sesja jubileuszowa – Collegium Maius, Sala „U Kazimierza Wielkiego”
 
16.00 – 16.30 – wystąpienie Prorektorów: Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Piotra Tworzewskiego i Śląskiego – prof. dr hab. Stanisława Kucharskiego oraz Dziekana WFAIS prof. dr hab. Jerzego Jurkiewicza
16.30 – 17.30 – referaty podsumowujące 10-letnią współpracę
prof. dr hab. Alicja Ratuszna – „Ostatnie dziesięciolecie rozwoju katowickiej fizyki ciała stałego - od kryształów objętościowych po nano- i biofizykę
  • prof. dr hab. Jerzy Zioło – „Fizyka Molekularna w Katowicach po dziesięciu latach"
  • prof. dr hab. Stanisław Urban – „10 lat współpracy w zakresie fizyki ciekłych kryształów
  • prof. dr hab. Andrzej Szytuła – „Struktura elektronowa związków międzymetalicznych pierwiastków f-elektronowych
17.30 – spotkanie towarzyskie „U Pęcherza”
 
 
Sobota 21 maja
Instytut Fizyki, sala 057
 
III Sesja Aspekty biologiczne i inne – prof. dr hab. Alicja Ratuszna
 
8.30 – 9.00 – Józef K. Mościki, Dagmara Sokołowska, Daniel Dziob, Urszula Górska, Bartosz Kiełtyka, „Evolution of electric conductivity in naturally dehydating wet hydrophilic fumed silica powder
9.00 – 9.20 –  Ewa Hylewska &  Antoni Kocot „Zmiany uporządkowania orientacyjnego w przejściu z fazy de Vries (SmA) do fazy ferroelektrycznej
9.20 – 9.40 – Katarzyna Bartuś & Aleksander Bródka „Własności metanu w nanorurkach węglowych dla różnych modeli cząsteczek CH4
9.40 – 10.00 – Joanna Zemła, „Reverse contrast and substructures of protein micro-patterns on 3D polymer surface
10.00 – 10.20 –     Antoni Winiarski „Nowe minerały i ich niektóre własności fizyczne
10.20 – 10.40 – Magdalena Makarewicz, „Magnetyczne materiały funkcjonalne z mostkami cyjankowymi
10.40 – 11.00 – Kamil Awsiuk, „Spektroskopowa i mikroskopowa charakteryzacja powierzchni biosensora o strukturze białko/warstwa amino-organiczna/krzem
 
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

IV Sesja Magnetyki II – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
 
11.30 – 11.50 – Ewa Talik, A. Kania „Paramagnetyzm Van Vlecka w kryształach PbYb1/2Nb1/2O3 i PbYb1/2Ta1/2O3
11.50 – 12.10 – Agnieszki Leonarska, Alicja Ratuszna „Ewolucja temperaturowa struktury krystalicznej cienkich warstw SrTiO3 domieszkowanych W6+, Ni3+, Fe3+  i  La3+ 
12.10 – 12.30 – Mariola Kądziołka-Gaweł & Wiesława Zarek „Wybrane własności stopów Fe-Nb-B-Ni
12.30 – 12.50 – Artur Chrobak, Grzegorz Ziółkowski „Technologia, struktura fazowa i właściwości magnetyczne wybranych objętościowych stopów nanokrystalicznych na bazie żelaza z dodatkami pierwiastków przejściowych i ziem rzadkich typu Fe-NB-B-X
12.50 – 13.10 – Teresa Jaworska-Gołąb, S. Baran, A. Szytuła, J. Przewoźnik, A. Hoser, O. Isnard, L. Kelner, „Badania magnetometryczne i neutronograficzne przejść fazowych typu “porządek-porządek” w podsieci manganu w germankach lekkich ziem rzadkich RMn2-xTxGe2 (R=Nd, Pr; T= Fe, Co, Cu)
13.10 – 13.30 – R. Duraj, „Magnetyzm związków międzymetalicznych R11M4In6 (R = Gd-Er; M = Si, Ge)
 
13.30 – zakończenie
 
13.45 – obiad
 
 
Sesja posterowa
 
Osoby prezentujące prace w postaci posterów proszę o powieszenie plakatów zgodnie z podaną poniżej numeracją bezpośrednio po przyjściu do Instytutu tak, aby w trakcie poszczególnych przerw można było zapoznać się z ich treścią.
 
1. Własności magnetyczne związków międzymetalicznych Tb( Ni 1-x-Tx )3, (T = Fe, Co).
Autorzy: Krzysztof Ociepka, Anna Bajorek & Grażyna Chełkowska 
 
2. Rezydualne stany elektronów w przerwie energetycznej izolatora Kondo.
Autorzy: Marcin Fijałkowski,  Jerzy Goraus  & Andrzej Ślebarski – 
 
3. Porównanie własności magnetycznych wybranych związków szeregu Gd 1-xYxTM (T= Ni, Pd;  M =Sn, In).
Autorzy: Magdalena Wicher & Krystyna Kaczmarska – Mateja 
 
4. Charakterystyka powierzchni (100) KTaO3 poddanej procesom trawienia jonowego, elektroredukcji, obróbki cieplnej oraz interakcji z molekułami H2O
Autor: Jerzy Kubacki 
 
5. Ca8Mg(SiO4)4Cl2 Rondorfit - problemy interpretacyjne
Autorzy: Mateusz Dulski & Roman Wrzalik 
 
6. Efekt magnetokaloryczny w związku GdCu.
Autorzy: Monika Oboz, Ewa Talik, Antoni Winiarski  
 
7. Strukturalne własności domieszkowanych telurków żelaza.
Autor: Paweł Zajdel 
 
8. Badania mikroskopowe bakterii z oczyszczalni ścieków.
Autorzy: Justyna Płoszaj, Ewa Talik, Zofia Piotrowska-Seget, Józef S. Pastuszka 
 
9. Magnetyczne własności LiMn2O4 otrzymywane metodą zol-żel.
Autorzy: Aleksandra Załóg & Ewa Talik 
 
10. Struktura elektronowa kryształów Bi12GeO20 domieszkowanymi Ni i Co.
Autorzy: Magdalena Szubka, Ewa Talik, Andrzej Kłos, Dorota Anna Pawlak
 
11. Badania dielektryczne cieczy jonowych pod wysokim ciśnieniem
Autorzy: Georgina Jarosz & Jerzy Zioło 
 
12. Pomiary właściwości fizykochemicznych wybranych fotouczulaczy 
Autorzy: Patrycja Kozub, Marta Małkiewicz & Alicja Ratuszna 
 
13. Własności magnetyczne ultra cienkich warstw Eu-TM (TM = Mn, Fe) – 
Autorzy: Katarzyna Balin, Jacek Szade & Zbigniew Celiński 
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround