Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj:

Artykuły

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki Instytutu Fizyki - październik 2017

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki
Instytutu Fizyki

  Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, lub  posiadanie stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie Informatyka, lub posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych oraz tytułu zawodowego magistra informatyki.
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym.
 3. Posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz dorobku naukowego z zakresu symulacji komputerowych i modelowania układów biologicznych.
 4. Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się zwłaszcza w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 5. Przedstawienie planu działań naukowych, w tym składanych/planowanych do złożenia wniosków o granty,
 6. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.
 7. Pozytywna opinia kierownika zakładu lub katedry o perspektywach uzyskania habilitacji.
 8. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z fizyki, z programowania, symulacji komputerowych, metod informatycznych w naukach przyrodniczych, algorytmiki, uczenia maszynowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kopie dyplomów: mgr, licencjat, dr,
 5. Spis publikacji,
 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej,
 7. Informacje o działalności dydaktycznej,
 8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
 11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas określony 33 miesięcy.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 314), ul. 75 Pułku Piechoty, 41-500 Chorzów do dnia 10.11.2017r.

                                                                                                                    Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

                                                                                                                                Prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround