Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj:

Artykuły

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki UŚ

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w
Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
Instytutu Fizyki
w zakresie niskoenergetycznych reakcji jądrowych oraz ilościowego oznaczania ich produktów

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych.
 2. Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego w zakresie fizyki reakcji jądrowych przy niskich energiach, metodach oznaczania produktów reakcji jądrowych oraz doświadczenie w analizie wyników pomiarów.
 3. Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się zwłaszcza w wystąpieniach na konferencjach oraz publikacjach naukowych.
 4. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego lub promotora pracy doktorskiej o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej.
 5. Udokumentowana współpraca z innymi ośrodkami badawczymi.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu.
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopie dyplomów: mgr, licencjat, dr.
 5. Spis publikacji.
 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej.
 7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.

Informacja:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach projektu badawczego BSUIN (Baltic Sea Underground Innovation Network, Interreg Baltic Sea Region, European Territorial Cooperation) na czas określony 36 miesięcy.
  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 6.10.2017r.

 

                                                                                                                  Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

                                                                                                                                prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround