Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Instytut Fizyki

Professores emeriti

 • prof. dr hab. Józef Krok-Kowalski
  Zakład Fizyki Kryształów
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • prof. dr hab. Jerzy Warczewski
  Zakład Fizyki Kryształów
 • prof. dr hab. Bogumił Westwański
  Zakład Fizyki Teoretycznej
 • prof. dr hab. Wiktor Zipper
  Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo Instytutu

if_logo_pl_blue.png

 • SVG (wektor, 10kB)
 • PNG (600 dpi, 63 kB)

if_logo_en_blue

 • SVG (wektor, 10kB)
 • PNG (600 dpi, 63 kB)

if_logo_en_offical_colors

 • SVG (wektor, 10kB)
 • PNG (600 dpi, 63 kB)

Instytut Fizyki

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach to jeden z najlepszych i najnowocześniejszych instytutów naukowych w Polsce. W Instytucie zatrudnionych jest 102 pracowników dydaktycznych,w tym 8 profesorów zwyczajnych, 26 profesorów tytularnych i 23 doktorów habilitowanych. Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych.

 

 

Kontakt

 • Adres
  Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patron

August Jan Teodor Ignacy ChełkowskiProfesor urodził się 27 lutego 1927 roku w Telkwicach na Warmii jako drugie z kolei dziecko spośród dziesięciorga, których rodzicami byli Państwo Franciszek i Emilia (z domu Mieczkowska) Chełkowscy.

Pan Franciszek Chełkowski, polski ziemianin, był aktywnym działaczem Związku Polaków w Niemczech. W 1930 roku rodzina Państwa Chełkowskich nielegalnie przekroczyła granicę niemiecko - polską i osiedliła się w poznańskiem; początkowo w Kobylnicy, a od 1935 roku w Golęcinie - obecnie dzielnicy Poznania.

Pan Franciszek Chełkowski zarządzał folwarkiem Wydziału Rolniczo - Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego i kiedy we wrześniu 1939 ogłoszono mobilizację, a Wojsko Polskie wezwało do dostawy koni dla potrzeb Armii, ojciec Profesora zorganizował ich transport. Mosty na Warcie zostały wysadzone przez polskich saperów. Konie przeprawiać musiano wpław przez rzekę. W trakcie przeprawy - 5 września - ojciec Profesora utonął.

Po wkroczeniu Niemców do Poznania gestapo poszukiwało Franciszka Chełkowskiego ze względu na jego patriotyczną działalność na terenie Warmii. W wyniku tej akcji matka Profesora wraz z pięciorgiem dzieci, wśród nich znalazł się również dwunastoletni August, wywiezieni zostali do obozu. Pozostałym pięciorgiem rodzeństwa Profesora zaopiekowała się babcia. Po wyjaśnieniu, że poszukiwany Franciszek nie żyje, Niemcy wypuścili matkę z dziećmi. Całą wojnę rodzina Chełkowskich przeżyła w Poznaniu przy ulicy Kościelnej.

Jeszcze przed wojną Profesor Chełkowski ukończył sześcioklasową Szkołę Powszechną i zgodnie z polityką okupanta jako Polak nie mógł uczęszczać do szkoły średniej. Od czternastego roku życia do końca wojny pracował w banku, początkowo jako goniec a następnie jako tzw. pomoc biurowa.

Po zakończeniu wojny rozpoczyna się okres intensywnego nadrabiania wymuszonej wojną przerwy w edukacji. W maju 1948 roku, po zdaniu egzaminu maturalnego w znanym poznańskim Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, Profesor starał się o przyjęcie do Poznańskiej Szkoły Inżynierskiej. Jednak jako tzw. "element obcy klasowo" Profesor nie został studentem przyszłej Politechniki. Fizyka na Uniwersytecie Poznańskim nie miała tego typu uprzedzeń klasowych i w ten sposób Profesor został fizykiem ze względów politycznych. Już od II-go roku studiów pracował jako asystent w Szkole Inżynierskiej.

W 1951 roku Profesor Chełkowski poślubił Panią Halinę Smułkowską, studentkę biologii Uniwersytetu Poznańskiego. W 1952 roku został magistrem fizyki i przez kilka miesięcy pracował jako nauczyciel fizyki w Żeńskim Gimnazjum im. Generałowej Zamoyskiej, po czym rozpoczął aspiranturę w katedrze profesora Arkadiusza Piekary - wybitnego fizyka - twórcy polskiej szkoły fizyki zjawisk nieliniowych. Stopień doktora fizyki uzyskał w 1959 roku, a habilitację w cztery lata później. W tym okresie prof. Chełkowski zajmował się badaniem tzw. odwrotnego zjawiska nasycenia dielektrycznego, odkrytego przez Arkadiusza Piekarę jeszcze przed wojną. Uzyskane przez Profesora wyniki eksperymentalne potwierdziły m.in. istnienie wspomnianego efektu w nitrobenzenie, o-nitroanizolu i innych pochodnych benzenu. Precyzyjne dane eksperymentalne pozwoliły na opracowanie nie tylko jakościowego, ale i ilościowego modelu teoretycznego. W swej rozprawie habilitacyjnej profesor Chełkowski zastosował zjawisko nasycenia dielektrycznego do analizy ruchów wewnątrzmolekularnych w halogenopochodnych węglowodorów nasyconych.

Od 1965 roku drugim miejscem pracy Profesora była Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, dokąd dojeżdżał z wykładami z podstaw fizyki oraz fizyki ciała stałego. W 1967 roku wraz z kilkuosobową grupą fizyków poznańskich przeniósł się służbowo do Katowic, gdzie objął Katedrę Fizyki Ciała Stałego. W rok później powstał Uniwersytet Śląski i zaczął się długi proces tworzenia katowickiej szkoły fizyki, nierozerwalnie związanej z nazwiskiem Profesora Chełkowskiego.

Na Uniwersytecie Śląskim Profesor pełnił w zasadzie prawie wszystkie funkcje akademickie; od kierownika Katedry, a po zmianie ustawy, kierownika Zakładu, Dyrektora Instytutu, Dziekana Wydziału, Prorektora i Rektora włącznie. Niektóre z tych funkcji kończyła nie mijająca kadencja, a decyzja polityczna. Długą, bo trwającą od 1969 roku kadencję dyrektora Instytutu Fizyki, zakończyło 1-szego kwietnia 1976 pismo ówczesnego Rektora odwołujące z dnia na dzień Profesora z tej funkcji. Było to niedługo po wyborach do sejmu, w których Profesor z żoną i pełnoletnimi dziećmi korzystali z prawa do tajności głosowania i weszli w lokalu wyborczym za kotarę. Wszyscy kojarzyliśmy te dwa fakty.

Jeszcze dramatyczniej zakończyła się kadencja rektorska Profesora Chełkowskiego. W dniu wprowadzenia stanu wojennego Profesor Chełkowski jako jedyny urzędujący rektor polskiej uczelni został internowany i w kilka tygodni po tym wydarzeniu odwołany przez urzędującego ministra ze stanowiska rektora.

Po odzyskaniu niepodległości Profesor Chełkowski znalazł się na liście rekomendowanych przez "Solidarność" i Lecha Wałęsę kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Był Senatorem wszystkich kadencji za jego życia, a w czasie drugiej był Marszałkiem Senatu - trzecią osobą Trzeciej Rzeczypospolitej.

Profesor stworzył kilka szkół fizyków, które kontynuowane są przez jego uczniów w Uniwersytecie Śląskim. Jest grupa fizyków, głównie w Zakładzie Fizyki Molekularnej zajmująca się zastosowaniem nieliniowych metod do badania dynamiki molekularnej i przejść fazowych w fazie skondensowanej. Jest to owoc jeszcze "poznańskiej" aktywności naukowej Profesora. Po przyjeździe do Katowic, uwzględniając m. in. specyfikę regionu wielkoprzemysłowego, Profesor zajął się poszukiwaniem technologii otrzymywania oraz badaniem budowy i własności magnetycznych związków o strukturze spinelowej. Tematyka ta kontynuowana jest w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, Zakładzie Fizyki Magnetyków oraz Zakładzie Krystalografii Instytutu Chemii. Po rocznym pobycie w Stanach Zjednoczonych Profesor przystąpił do organizowania nowego w naszym środowisku kierunku badań - w zakresie fizyki metali. Opracowano nową technologię otrzymywania monokryształów stopów metali przejściowych i ziem rzadkich oraz magnetyków o strukturze perowskitu. Otrzymane - nowe materiały - były i są obiektem badań zarówno struktury krystalicznej, jak i podstawowych własności fizycznych - głównie magnetycznych. Wszyscy, którzy zajmują się fizyką ciała stałego, wiedzą jak niewdzięczną jest praca nad otrzymaniem materiałów o wysokiej jakości. Kryształy uzyskane w Zakładzie Profesora stanowią również cenny materiał badawczy dla innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Profesor współpracował z ważniejszymi ośrodkami naukowymi w Polsce i z wieloma, nie tylko europejskimi, ośrodkami zajmującymi się fizyką ciała stałego. Przykładem międzynarodowego uznania wysokiego poziomu reprezentowanego przez zespół Profesora może być np. ufundowanie wspólnymi, niemiecko - polskimi środkami finansowymi najwyższej światowej klasy spektrometru fotoelektronów do badania struktury elektronowej w ciele stałym. Wartość tego urządzenia wynosi milion dolarów. Spektrometr ten służył będzie m.in. dyplomantom z Uniwersytetu w Osnabrück.

Profesor Chełkowski był promotorem ponad dwudziestu doktoratów. Kilkunastu spośród wypromowanych przez Niego doktorów uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zmarł 31 października 1999 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Rada Instutu

profesorowie tytularni

 1. Marek Biesiada, prof. nadzw.. 
 2. Aleksander Bródka,  prof. nadzw.
 3. Andrzej Burian, prof. zw.
 4. Henryk Czyż, prof. nadzw.
 5. Grażyna Chełkowska, prof. nadzw.
 6. Zofia Drzazga, prof. zw.
 7. Bogusław Fugiel, prof. nadzw.
 8. Zygmunt Gburski, prof. nadzw.
 9. Janusz Gluza, prof. nadz.
 10. Tadeusz Groń, prof. nadzw.
 11. Antoni Kania, prof. nadzw.
 12. Jan Kisiel, prof. nadzw.
 13. Antoni Kocot, prof. zw.
 14. Karol Kołodziej, prof. zw.
 15. Joachim Kusz, prof. nadzw.
 16. Jerzy Łuczka, prof. zw.
 17. Maciej Maśka, prof. nadzw.
 18. Marcin Mierzejewski, prof. nadzw.
 19. Marian Paluch, prof. nadzw.
 20. Alicja Ratuszna, prof. zw.
 21. Krystian Roleder, prof. zw.
 22. Andrzej Ślebarski, prof. zw.
 23. Jan Sładkowski, prof. nadzw.
 24. Jacek Szade, prof. nadzw
 25. Marek Szopa, prof. nadzw.
 26. Krzysztof Szot, prof. nadzw.
 27. Ewa Talik, prof. nadzw.
 28. Marek Zrałek, prof. zw.

doktorzy habilitowani:

 1. Ilona Bednarek, adiunkt  
 2. Artur Chrobak, adiunkt
 3. Armand Cholewka, adiunkt
 4. Jerzy Dajka, adiunkt 
 5. Aleksander Dawid, adiunkt
 6. Zbigniew Dendzik, adiunkt
 7. Henryk Duda, adiunkt  
 8. Jerzy Goraus, adiunkt
 9. Andrzej Grzybowski, adiunkt
 10. Andrzej Hacura, adiunkt
 11. Maria Jastrzębska, prof. nadzw.
 12. Kamil Kaminski, adiunkt
 13. Adam Konefał, adiunkt
 14. Marcin Kostur, adiunkt
 15. Seweryn Kowalski, prof. UŚ
 16. Beata Kozłowska, adiunkt
 17. Jerzy Król, adiunkt
 18. Łukasz Machura, adiunkt
 19. Anna Michnik, prof. nadzw.
 20. Michał Mierzwa, adiunkt
 21. Andrzej Molak, adiunkt
 22. Sebastian Pawlus, adiunkt
 23. Elżbieta Stephan, prof. UŚ
 24. Jacek Syska, adiunkt
 25. Dorota Tarnawska, prof. nadzw.
 26. Roman Wrzalik, adiunkt

przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr Anna Bajorek, adiunkt
 2. dr Dariusz Kajewski, adiunkt
 3. dr Michał Pilch, adiunkt
 4. dr Agnieszka Szurko

przedstawiciele pracowników Instytutu niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr Marcin Łaciak
 2. mgr inż. Andrzej Soszyński

przedstawiciel NSZZ "Solidarność":

 1. dr hab. Roman Wrzalik, adiunkt

przedstawiciel ZNP:

 1. mgr Elwira Kołdziej

przedstawiciele doktorantów:

 1. mgr Lech Kalinowski
 2. mgr Paweł Klimasara
 3. mgr Piotr Witas

przedstawiciele studentów:

 1. Kamil Chłopek (fizyka ogólna)
 2. Adam Czempik (fizyka techniczna)
 3. Adam Gądek (fizyka medyczna)
 4. Wojciech Glajcar (fizyka ogólna)
 5. Błażej   Gołyszny (fizyka ogólna)
 6. Michał Kaminski (fizyka ogólna)
 7. Oleksandr Konopka (fizyka techniczna)
 8. Kamila Szwedzicka (fizyka medyczna)
 9. Martyna Terelak (fizyka ogólna)
 10. Patrycja Toboła (fizyka ogólna)

Dyrekcja

 • Dyrektor Instytutu Fizyki
  prof. dr hab. Jerzy Dajka
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. (032) 349-38-76
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Nauki
  dr hab. prof. UŚ Seweryn Kowalski
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Kształcenia
  dr hab. Armand Cholewka
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround