Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Instytut FizykiOferty pracyKonkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego
w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych,
 2. doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki i informatyki, ze wskazaniem na programowanie w językach C/C++ oraz Python,
 3. posiadanie odpowiedniego doświadczenia w pracy naukowej i dorobku naukowego w zakresie badania oddziaływań układów kilku nukleonów oraz reakcji jądrowych w zakresie średnich i wysokich energii,
 4. doświadczenie w prowadzeniu grantów naukowych,
 5. predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz umiejętności organizacyjne potwierdzone opinią promotora pracy doktorskiej, uwzględniającą w szczególności informacje o uzyskanych nagrodach lub wyróżnieniach.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kopie dyplomów: mgr, licencjat, dr,
 5. Spis publikacji,
 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej,
 7. Informacje o działalności dydaktycznej,
 8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
 11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na zastępstwo na czas określony (33 miesiące).
Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 10.01.2017 r.

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

Prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej          

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround