Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Instytut FizykiOferty pracyKonkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki

REKTOR
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
profesora zwyczajnego
w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki określone
w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 • tytuł profesora nauk fizycznych,
 • wybitny dorobek naukowy zwłaszcza w zakresie fizyki teoretycznej materii skondensowanej udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach zwłaszcza po uzyskaniu tytułu naukowego,
 • aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań teoretycznych dotyczących dynamiki złożonych układów kwantowych, w tym układów używanych w teorii ciała stałego,
 • znaczące osiągnięcia w pracy organizacyjnej,
 • znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, m.in. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki teoretycznej, w prowadzeniu prac dyplomowych i magisterskich,
 • osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej,
 • kandydat powinien być twórcą lub rozwijać uznawaną poza Uniwersytetem szkołę naukową.

Oceny dorobku kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym dokona jeden recenzent z tytułem naukowym profesora spoza Uniwersytetu Śląskiego zatwierdzony przez Radę Wydziału, reprezentujący tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.

Dokumenty zawierające:

 • wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dyplomów: magistra, doktora, doktora habilitowanego, kopia nadania tytułu naukowego,
 • spis publikacji, w tym po uzyskaniu tytułu naukowego,
 • informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry naukowej,
 • oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art.2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, tel. 032 359 14 34 do dnia 27.06.2016 r.

Informacja:
Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga Rada Wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek Dziekana Wydziału, zaopiniowany przez Radę Wydziału. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

         

                                                                                                                                    Rektor

                                                                                                                   Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround