Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Instytut FizykiOferty pracyKonkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki UŚ - spektroskopia oscylacyjna

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki UŚ - spektroskopia oscylacyjna

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego
w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej
Instytutu Fizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych,
 2. posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego z zakresu badań metodami spektroskopii oscylacyjnej, tj. spektroskopii Ramana (RS), spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (IR), powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS), oraz doświadczenie w analizie i obróbce wyników,
 3. doświadczenie w przeprowadzaniu obliczeń kwantowo-chemicznych wykorzystujących teorię funkcjonału
 4. gęstości (DFT),
 5. czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się zwłaszcza w wystąpieniach na konferencjach
 6. krajowych i międzynarodowych,
 7. udział w projektach badawczych,
 8. dobra znajomość języka angielskiego,
 9. motywacja do pracy naukowej, gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora,
 5. Spis publikacji,
 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych,
 7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

Informacja:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach projektu badawczego NCN pt. „Badanie Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo. W kierunku nowego mikroskopowego opisu przejścia szklistego” na czas 32 miesięcy.


 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 3.06.2016 r.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna          

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround