Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Instytut FizykiOferty pracyKonkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej
Instytutu Fizyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego doktora nauk fizycznych,
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze spektroskopii atomowej i molekularnej
 • doświadczenie w prowadzeniu zaawansowanych zajęć na pracowni spektroskopii optycznej oraz pracowniach fizycznych
 • pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni,
 • opinia potwierdzająca predyspozycje organizacyjne

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kopie dyplomów: mgr, dr.
 5. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej,
 6. Informacje o działalności dydaktycznej,
 7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).
 10. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja:

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.
Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki (nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 8.06.2015 r.

 

                                                                                                           Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

                                                                                                                        Prof. dr hab. Alicja Ratuszna

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround