Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Instytut FizykiOferty pracyKonkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego
w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych
Instytutu Fizyki

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień naukowy doktora nauk fizycznych,
 • potwierdzić czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych
 • znaczący dorobek naukowy z zakresu fizyki cząstek elementarnych udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej,
 • doświadczenie w zakresie wykorzystania algebraicznych i numerycznych metod obliczeniowych w zagadnieniach kwantowej teorii pola i/lub fenomenologii cząstek elementarnych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora
 5. Spis publikacji,
 6. Informacja o udziale w projektach naukowych oraz współpracy międzynarodowej
 7. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych,
 8. 3 listy referencyjne samodzielnych pracowników naukowych
 9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Informacja:

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu Konkurs rozstrzyga rada wydziału
 Zatrudnienie może nastąpić nie później niż 1.02.2015 na czas określony do 30.06.2017 na warunkach określonych w umowie UMO-2012/07/B/ST2/03867 projektu badawczego NCN pt. „Precyzyjna fizyka hadronów: modele i symulacje.”
 Zakres prac obejmuje obliczenie jednopętlowych poprawek radiacyjnych do procesów e+e- →π+ π- γ oraz e+e- →e+e- γ
i ich implementacja do generatorów Monte Carlo PHOKHARA i BHAGEN-1PH (szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 31.10.2014 r.

 

                                                                                                           Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

                                                                                                                        Prof. dr hab. Alicja Ratuszna

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround