Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Instytut FizykiOferty pracyKonkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
Instytutu Fizyki

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

 

Kandydat powinien posiadać:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra fizyki w zakresie fizyki eksperymentalnej (doświadczalnej),
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki i informatyki, ze wskazaniem na przedmioty: fizyka jądrowa, fizyka zderzeń jader atomowych, bazy danych, systemy operacyjne, programowanie w językach C/C++, python.
 • udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie fizyki zderzeń ciężkich jonów przy relatywistycznych energiach
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz umiejętności organizacyjne potwierdzone opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej, uwzględniającą w szczególności informacje o wyróżniającej się pracy magisterskiej lub uczestnictwie w studiach doktoranckich.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kopie dyplomów: mgr, ewentualnie dr
 5. Udokumentowane doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki i informatyki.
 6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 7. Opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,
 8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).


Informacja:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu Konkurs rozstrzyga rada wydziału Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.
Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.


Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 10.10.2014 r.


                                                                                                          Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

                                                                                                                         Prof. dr hab. Alicja Ratuszna

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround