Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konkurs na stanowisko doktoranta (1 stanowisko) w projekcie badawczym NCN-SONATA BIS 5

Konkurs na stanowisko doktoranta (1 stanowisko) w projekcie badawczym NCN-SONATA BIS 5

  Kierownik projektu dr hab. Kamil Kamiński ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta (2 pozycje) do realizacji projektu badawczego: "Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej kontroli nad kinetyką procesu".

Nazwa jednostki realizującej projekt/miejsce pracy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej.

Rozpoczęcie rekrutacji: 15.09.2017 r.

Zakończenie rekrutacji: 25.09.2017 r.

Typ projektu: SONATA BIS 5 (ST 4)

Okres finansowania z projektu: 48 miesiące, początek zatrudnienia – październik-listopad 2017 r.

Warunki zatrudnienia: kandydat zostanie wyłoniony na podstawie konkursu. Na wniosek Kierownika Projektu zostanie on zatrudniony przez Uniwersytet Śląski. Podczas trwania projektu stypendium będzie wynosiło: 2000 zł/m-c.

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-09-16/regulamin50.pdf

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie stopnia naukowego magistra w dyscyplinie fizyka, fizyka medyczne, fizyka techniczna, chemia, biochemia, biofizyka, elektrotechnika lub pokrewne.
 2. Doświadczenie w wykorzystaniu metod spektroskopowych do monitorowania przebiegu reakcji chemicznych.
 3. Synteza organiczna ze szczególnym uwzględnieniem syntezy materiałów polimerowych.
 4. Mile widziane posiadanie dorobku naukowego z zakresu wyżej podanych dyscyplin naukowych.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopia dyplomu mgr.
 5. Udokumentowanie osiągnięć naukowych (publikacje, wystąpienia konferencyjne), wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród, warsztatów, szkoleń.
 6. Opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.

 Dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy kierownika projektu dr hab. Kamila Kamińskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci plików PDF. W tytule prosimy o wpisanie: Konkurs na doktoranta oraz umieszczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround