Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Przedłużony nabór do projektu „Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy”

Przedłużony nabór do projektu „Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy”

logotyp programowanie kariery  Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego przedłużyło nabór do projektu „Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy” do 23 maja 2014 r.

     Projekt „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy” jest realizowany przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Priorytetu VI.: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1.: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-15 w kwalifikacje i umiejętności odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców.

  Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

 • doradztwo zawodowe, m.in. diagnoza mocnych i słabych stron, opracowanie ścieżek kariery, konsultacje CV, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia),
 • szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy i kompetencji niezbędnych w procesie poszukiwania oraz dla utrzymania zatrudnienia – w zależności od potrzeb uczestnika projektu,
 • kurs „programowanie aplikacji internetowych” (200 godzin/ 2 miesiące), zakończony egzaminem,
 • staż na stanowisku związanym z programowaniem aplikacji internetowych (40 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy).

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i wynagrodzenie za 6-miesięczne staże.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • miejsce zamieszkania: zameldowanie na terenie województwa śląskiego, w powiecie o stopie bezrobocia wyższej niż średnia dla województwa śląskiego na dzień 31.12.2012 (11,1%), tj.: powiat będziński, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat m. Bytom, powiat m. Chorzów, powiat m. Częstochowa, powiat m. Dąbrowa Górnicza, powiat m. Jaworzno, powiat m. Piekary Śląskie, powiat m. Siemianowice Śląskie, powiat m. Sosnowiec, powiat m. Świętochłowice, powiat m. Zabrze, powiat myszkowski, powiat rybnicki, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki,
 • wiek: 15-30 lat (uczestnik Projektu nie może ukończyć 30 roku życia w dniu podpisania deklaracji o udziale w Projekcie),
 • wykształcenie: wyższe (minimum I stopnia),
 • status na rynku pracy: osoba bezrobotna (w tym: zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy), niewykonująca żadnej pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umów cywilno-prawnych czy samozatrudnienia lub osoba nieaktywna zawodowo (w tym: ucząca się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym).

Dodatkowo punktowane kryteria rekrutacji to:

 • brak doświadczenia zawodowego.

Więcej informacji, regulamin Projektu i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www.programowaniekariery.us.edu.pl

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround