Język polskiLangue francaise
Uniwersytet letni

W dniach 24,25,26 września 2004r. pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego i Prezydenta Republiki Francuskiej Pana Jacques Chirac odbył się Uniwersytet Letni. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez France- Pologne Pour l'Europe, poświęcone wyzwaniom Wspólnej Polityki Rolnej po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1-go maja 2004r.

W zamierzeniach organizatorów tegoroczny Uniwersytet Letni miał umożliwić wzajemną analizę postaw pewnych grup społecznych we Francji i w Polsce takich jak: organizacje branżowe, konsumenci, urzędnicy wyższego szczebla i oczywiście rolnicy. Według Pani Francoise Allaire - wice przewodniczącej stowarzyszenia France-Pologne Pour l'Europe to wydarzenie miało być także "okazją do zwrócenia uwagi na to, że Europa nie jest sama i że budując ją możemy przyczynić się do stworzenia nowego porządku świata".

Temat Wspólnej Polityki Rolnej jako "instrument integracji europejskiej i solidarności, a także narzędzie promocji trwałego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich-jako europejskie wyzwanie i wkład w budowę w nową organizację świata" wydał się najistotniejszy ze względu na znaczenie rolnictwa i wsi zarówno dla społeczeństwa francuskiego jak i polskiego. Zamysłem Uniwersytetu Letniego było stworzenie miejsca do dyskusji, gdzie zaproszeni prelegenci-czyli uniwersyteccy pracownicy ,przedstawiciele świata polityki, parlamentarzyści europejscy, badacze instytutów naukowych także reprezentanci organizacji branżowych mogliby przedstawić swoje poglądy i wizję Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Za najciekawsze uznano dyskusje panelowe z udziałem ekspertów dotyczące obecnej sytuacji rolnictwa, po których następowały debaty z uczestnikami.

Tematem prelekcji pierwszego dnia była historia, reformy oraz ocena Wspólnej Polityki Rolnej, obecna sytuacja rolników a także wyzwania WPR w rozszerzonej Europie.

W drugim dniu zajmowano się promocją europejskiej przestrzeni trwałego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, i w końcu pod przewodnictwem M.J. Kułakowskiego -wice-prezesa FPE konferencję zakończono tematyką związaną z wkładem Europy w budowę innej organizacji świata. Omówione zostały obecne wyzwania i siły, jak i propozycje wysuwane w ramach Światowej Organizacji Handlu.

Zapytani studenci doceniali przede wszystkim kompetencję i różnorodność prelegentów, także wielość prezentowanych punktów widzenia. W porównaniu ze zwykłymi wykładami Uniwersytet Letni "pozwala sięgnąć głębiej, daje dostęp do bardziej konkretnych wiadomości dzięki udziałowi przedstawicieli poszczególnych branż . "Możemy prowadzić prawdziwy dialog i łatwiej zabierać głos, niż na klasycznym wykładzie", "na nasze pytania uzyskujemy prawdziwe odpowiedzi" to tylko niektóre z wypowiedzi uczestników debat. Podkreślali także możliwość zapoznania się z innym spojrzeniem, wymianę zdań pomiędzy studentami obu krajów. " Zarówno termin, cztery miesiące po rozszerzeniu Unii, jak i miejsce- Warszawa-umożliwiły nawiązanie kontaktów, które byłyby nie do pomyślenia zarówno ramach programu naszego zwykłego kształcenia.

Udział Stowarzyszenia France-Pologne Pour l'Europe w tegorocznym Uniwersytecie Letnim został uznany i doceniony przez ważne instytucje i osobistości, świadczy o tym obecność wybitnych prelegentów ze środowisk uniwersyteckich, politycznych, instytucji europejskich i pełniących funkcje publiczne, oraz zaangażowanie instytucji i organizacji branżowych. Dzięki wsparciu jakie otrzymuje FPE już wkrótce będziemy mieli możliwość uczestniczenia w kolejnych konferencjach Uniwersytetu Letniego. (b.k)

Więcej o Stowarzyszeniu France- Pologne Pour l'Europe na stronie http://www.fpenet.org/

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008
Zespół KN MSNP we współpracy z ozeh'em

Strona o Linux!Pobierz firefoxa!Poprawny XHTML 1.1!Poprawny CSS!