Język polskiLangue francaise
Szkolenie na temat: "Techniki autoprezentacji"

Ponieważ studenci MSNP są nader ambitni i aktywni z chęcią biorą udział w wszelakich szkoleniach. Tym razem...

W dniu 13 maja 2004, w siedzibie Domu Miasta St. Etienne w Katowicach przy ulicy Różyckiego 14 c, odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pracowników Biuro Promocji i Karier UŚ ( Tymoteusz, Łukasz). Wzięli w nim udział studenci III roku Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych zrzeszeni w Kole Naukowym MSNP. Na sali konferencyjnej znalazło się 12 studentów, którzy uczestniczyli w warsztatach mających na celu przybliżenie technik autoprezentacji. W przyjaznej atmosferze wykonywaliśmy różnego rodzaju zadania mające na celu ukazanie nam jak efektywnie wykorzystywać czas oraz jak umiejętnie przedstawić swoją osobę. Najważniejszym elementem szkolenia była praca z kamerą.Każdy uczestnik miał w ciągu minuty zaprezentować siebie w jak najlepszym świetle. Wymagało to opanowania stresu i strachu przed kamerą. Następnie wspólnie oglądaliśmy zarejestrowane wystąpienia i komentowaliśmy je. Trenerzy poddawali profesjonalnej analizie każde wystąpienie. Przede wszystkim pokazywali mocne strony, wskazywali również popełnione błędy, uczyli jak pracować przed kamerą. Według nich kluczem do sukcesu jest umiejętność zastosowania mowę ciała ( tak, aby być wiarygodnym), unikanie paralingwizmów i oczywiście bycie naturalnym w każdej sytuacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008
Zespół KN MSNP we współpracy z ozeh'em

Strona o Linux!Pobierz firefoxa!Poprawny XHTML 1.1!Poprawny CSS!