Język polskiLangue francaise
Konferencja o Konstytucji Europejskiej

W poniedziałek 24 kwietnia br.udało nam się zorganizować "Konferencję o Konstytucji Europejskiej" pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego Pana prof. dr hab. Janusza Janeczka oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej posła na Sejm RP Pana Roberta Smolenia. Organizatorami Konferencji byli : Komisja Europejska Sejmu RP, Forum Młodych Dyplomatów, Rada Samorządu oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, Naukowe Koło Integracji Europejskiej Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ.

Trzeba przyznać, że wszystko odbyło się zgodnie z planem: zaproszeni Goście w przystępny sposób tłumaczyli niejasności związane z Traktatem i udzielali odpowiedzi na pytania studenckiej publiczności. O Traktacie Konstytucyjnym (tak, tak, to jest Traktat a nie Konstytucja – na tą „drobną” różnicę zwrócił nam uwagę Pan Prof. dr hab. Ryszard Małajny w referacie Dlaczego traktat konstytucyjny nie jest Konstytucją) od pewnego czasu jest głośno w całej Europie. Unia Europejska stoi przed kolejnym etapem integracji, który dla niektórych jest elementem niezbędnym dla dalszego zjednoczenia, dla innych niepotrzebnym zagrożeniem narodowego charakteru jej członków.

Jednak ze względu na obszerność Traktatu, a także jego nie najprostszy język, niewielu z nas – niewielu Europejczyków - miało okazję dokładnie zapoznać się z jego treścią. Nasza Konferencja rozwiała znaczną część wątpliwości. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że nie warto bezmyślnie ufać politykom straszących, iż przyjęcie Traktatu wiąże się z utratą polskości, zagrożeniem dla chrześcijańskich tradycji czy też pogorszeniem sytuacji gospodarczej. Nie tylko w Polsce traktatowe „za” i „przeciw” są elementem przetargowym w rozgrywkach międzypartyjnych...

Pierwszy wykład „Traktat Konstytucyjny – instrument lepszej organizacji UE czy krok w stronę superpaństwa?” przedstawiła Pani Prof. Genowefa Grabowska. Pani profesor Grabowska jest polską posłanką do Parlamentu Europejskiego i osobiście brała udział w przygotowaniu Traktatu. Największymi zaletami Traktatu zdaniem Prof. Grabowskiej są: zasada subsydiarności, czyli podejmowanie decyzji na najniższych szczeblach (bliżej obywateli)i zwiększenie kompetencji Parlamentu a także powołanie unijnego Ministra Spraw Zagranicznych (z szansą na wypracowanie wspólnej polityki zagranicznej) oraz możliwość wystąpienia państw z Unii.Pan dr Maciej Szpunar w referacie „Najważniejsze elementy traktatu konstytucyjnego” przedstawił nam różnice w systemach głosowania proponowanych w Traktacie Nicejskim (obowiązującym do 2009 roku) oraz w Traktacie Konstytucyjnym. Polska według Traktatu Nicejskiego ma 27 głosów, czyli niewiele mniej niż Francja, Niemcy, Włochy czy Wielka Brytania. Traktat Konstytucyjny wprowadza zasadę większości kwalifikowanej, czyli aby przegłosować jakiś projekt, musi być on poparty przez 55% państw reprezentujących 65% ludności Unii.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, Pan Prof. dr hab. Ryszard Małajny wyjaśnił nam, dlaczego Traktat Konstytucyjny nie jest ani Konstytucją, ani traktatem międzynarodowym (ach te definicje..! ;-)). Aby ów Traktat wszedł w życie musi być ratyfikowany przez 4/5 państw Unii (poprzez referendum lub decyzją parlamentu danego kraju). Jako wadę Traktatu prof. Małajny wskazał objętość. Cóż, skoro jest on podsumowaniem dotychczasowych unijnych zapisów musi być sporych rozmiarów...

O analizie nastrojów w Europie a szczególnie we Francji opowiedział nam Pan dr Adrian Cybula w referacie „Czy traktat konstytucyjny zbuduje wspólną tożsamość europejską?”. Dowiedzieliśmy się, że obawy o utratę tożsamości narodowej po wprowadzeniu Traktatu są nie do końca słuszne. Sam Traktat nie zbuduje tożsamości europejskiej, do tego trzeba dużo czasu i skoordynowanych działań.

Konferencja była świetną okazją do zapoznania się z niuansami Traktatu, o którego ratyfikacji Polska zadecyduje w tym roku. Wkrótce się okaże, czy decyzję tą podejmiemy osobiście w referendum, czy o przyjęciu (lub nie) zadecyduje Rząd. Tak czy inaczej nie powinniśmy pozostać obojętni na zawarte w Traktacie postanowienia, jego wady i zalety. Dzięki wykładom naszych Gości mogliśmy zrozumieć, dlaczego warto być, „za”, dlaczego też można być „przeciw” przyjęciu Traktatu.

W międzyczasie Konferencji Studenci Uniwersytetu Śląskiego opowiedzieli się we własnym referendum za przyjęciem Konstytucji Europejskiej. W głosowaniu wzięło udział ponad dwa tysiące studentów ze wszystkich wydziałów. 80% uczestników głosowania opowiedział się za Konstytucją, sprzeciw wyrazili tylko studenci Wydziału Teologicznego (76%).

Po Konferencji odbyła się debata oksfordzka z udziałem studentów Uniwersytetu. Drużyny liczące po trzech mówców przedstawiały szanse i zagrożenia wynikające z Traktatu. Trzeba przyznać, że uczestnicy byli nieźle do debaty przygotowani; używali naprawdę mocnych argumentów. Zresztą zaciętość dyskusji jest dobrze widoczna w wynikach głosowania. Różnica między zwolennikami drużyny „za” i drużyny „przeciw” była niewielka. Możemy życzyć naszym parlamentarzystom, by w znajomości Traktatu byli równie mocni jak studenci naszego Uniwersytetu! ;-) (a.k.)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008
Zespół KN MSNP we współpracy z ozeh'em

Strona o Linux!Pobierz firefoxa!Poprawny XHTML 1.1!Poprawny CSS!