Język polskiLangue francaise
Losy absolwentów Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych

Przez dziesięć lat swojego istnienia, Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych doczekała się pokaźnego grona absolwentów. I to właśnie oni, ich kariera zawodowa po ukończeniu studiów, świadczy o renomie Szkoły i wysokiej jakości kształcenia. Wydawać by się mogło, że wybór studiów uniwersyteckich nie ma dziś sensu, to pewne bezrobocie. Przecież najbardziej poszukiwani są informatycy, specjaliści od zarządzania, a na Zachodzie nawet nasze pielęgniarki. Otóż nic bardziej mylnego. Atutem absolwenta naszej Szkoły jest to , że nie jest on wąsko wyspecjalizowany, ale posiada wszechstronne, ogólne wykształcenie. Dzięki temu jest bardzo elastyczny, może znaleźć zatrudnienie w więcej niż jednej branży. Ponadto świetna znajomość co najmniej dwóch języków obcych jest ogromnym plusem. Ale dość ogólnego wstępu, przejdźmy do konkretnych danych.

Przeciętny student zaczynający studia w MSNP ma o k 22, 23 lat i za sobą bądź trzy lata kolegium językowego, bądź dwa lata studiów magisterskich na dowolnym kierunku. W znacznej mierze przeważają dziewczyny, Szkoła nie jest więc najlepszym miejscem na poznanie drugiej połówki . Sprzyja to jednak bez wątpienia atmosferze naukowej.

Statystyki pokazują, ze ponad połowa (54, 5%) dotychczasowych absolwentów pracuje w sektorze prywatnym, w większości w przedsiębiorstwach francuskich. Wśród tych firm możemy wymienić między innymi :Carrefour Polska, Auchan Polska, Geant Polska, Jacqueline Riu Polska, Danone Sp. z o.o. , itd. Drugą dużą grupę stanowią osoby zatrudnione w sektorze publicznym. Mam tu na myśli administrację, ale także nauczycieli, czy pracowników naukowych. Nie zapominajmy, że bycie urzędnikiem, to nie tylko praca w Urzędzie Miasta, Wojewódzkim, czy Marszałkowskim. Można być także zatrudnionym w administracji państwowej, a o takiej karierze marzy wiele osób. Szereg naszych absolwentów zasiada obecnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Aby zostać urzędnikiem państwowym nie wystarczą tylko szczere chęci. Potrzebne jest rzetelne wykształcenie zdobyte w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Dostać się tam to też nie taka prosta sprawa. Jednakże nie dla naszych studentów. Wielu z nich zdaje bez problemu do "KSAP-u". Pozostali, którzy postanowili dalej się kształcić, wybierają najczęściej studia doktoranckie. Znajomość języka francuskiego pozwala na odbycie studiów także we Francji ( doktoranci najczęściej wyjeżdżają do Lille lub Bordeaux). Są to tylko ogólne statystyki. Nie wymieniłam tu szeregu zawodów wykonywanych przez absolwentów MSNP. Chodziło mi jedynie o pokazanie, że po Szkole znalezienie ciekawej pracy nie jest takie trudne jak po innych kierunkach.

Chciałabym jednak uczulić tak obecnych, jak i przyszłych studentów MSNP. Samo ukończenie studiów mało wam da. Trzeba ten okres przeżyć jak najaktywniej, wykorzystać wszystkie możliwości jakie wam daje Szkoła. Aplikujcie o staże w firmach francuskich, działajcie w Kole Naukowym, starajcie się o wyjazd na stypendium zagraniczne. Róbcie więcej niż się od was wymaga, ciągle poszerzajcie wasze zainteresowania. I nigdy nie zapominajcie, że studiowanie, zdobywanie wiedzy to świetna zabawa! (k.r.)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008
Zespół KN MSNP we współpracy z ozeh'em

Strona o Linux!Pobierz firefoxa!Poprawny XHTML 1.1!Poprawny CSS!