logojęzyk:


wstęp statyka dynamika termodynamika pomoc

[ Temperatura | Ciepło przepływu | Współczynnik przepływu ciepła ]
[ Pojemność cieplna | Przewodnictwo cieplne ]


Przeliczanie jednostek temperatury
K    o R
K    o C
K    o F

Przeliczanie jednostek ciepła przepływu
W/m2    Btu/hr ft2
W/m2    W/cm2


Przeliczanie jednostek współczynnika przepływu ciepła

W/m2K    Btu/hr ft2 oF

Przeliczanie jednostek pojemności cieplnej
J/kg K     Btu/lbm oF
J/kg K    cal/g oC

Przeliczanie jednostek przewodnictwa cieplnego
W/m K    Btu in/hr ft2 oF
W/m K    Btu/hr ft oF
W/m K    cal/s cm oCPrzelicznik jednostek v0.7 by KNM
Wszelkie prawa zastrzeżone