Tematyka badawcza


Zainteresowania pracowników Katedry koncentrują się wokół zagadnień,objętych tematami badawczymi

  • teoretycznych i prawno-porównawczych instytucji gospodarstwa rolnego,
  • własności rolniczej,
  • obrotu nieruchomościami (w tym: prawo lokalowe; rynek obrotu nieruchomościami)
  • gospodarki przestrzenią rolniczą,
  • prawnych instrumentów finansowania rolnictwa (kredyty rolne, subwencje, dotacje, fundusze wspierające rolnictwo),
  • wspólnotowego prawa rolnego.
Wykłady kursowe:
Prawo rolne

Wykłady specjalizacyjne (monograficzne):

  • Prawo obrotu nieruchomościami
  • Rynek obrotu nieruchomościami
  • Wspólnotowe prawo rolne

Badania własne (na rok)
Badania statutowe (na kilka lat)