Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej utworzona została przez jej pierwszego Kierownika Prof. dr hab. Waleriana Pańko, posła na Sejm I kadencji III Rzeczpospolitej, Prezesa NIK (05.1991 - 10.1991) zmarłego 7.10.1991 r. Kuratorem Katedry w latach (1991 - 1996) był Prof. dr hab. Antoni Agopszowicz, a od lutego 1996 r. dr hab. Teresa Kurowska.

Przedmiotem zainteresowania pracowników Katedry są zagadnienia: własności rolniczej, obrotu nierucho mościami, gospodarka przestrzenią, cywilnoprawne problemy funkcjonowania gospodarstwa rolnego, finansowanie rolnictwa.