SZPiT „Katowice” prezentuje szeroki wachlarz repertuaru ludowego. Głównym obszarem twórczych zainteresowań Zespołu jest folklor taneczno-muzyczny z terenu całej Polski. Zachowując jego oryginalność i autentyzm przystosowano go do wymogów sceny, najczęściej w formie suit regionalnych.

REPERTUAR

Tańce z regionu śląskiego:

Tańce pozostałych regionów:

Tańce narodowe:

Ponadto:

W ramach naszej oferty realizujemy następujące zlecenia:

Zespół w zależności od warunków scenicznych może zaproponować program, który spełni oczekiwania widzów.

Zapraszamy do współpracy!

tel.: (32) 359 19 49 e-mail: katowice@us.edu.pl