O szkole

Historia

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych to pierwszy międzynarodowy ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej szkolący przyszłe kadry państwowe i pracowników firm zagranicznych. Strona francuska wsparła projekt kształcenia studentów w Katowicach wedle modelu pedagogicznego stosowanego w Instytutach Nauk Politycznych we Francji. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych powstała w 1993 roku, po dwóch latach intensywnych przygotowań oraz przy wsparciu Ambasady Francji i Fundacji France - Pologne pour l'Europe, która współfinansowała Szkołę do 2003 roku. MSNP jest członkiem Agence Universitaire de la Francophonie, z którą współpracuje za pośrednictwem Biura Europy Centralnej i Regionalnej. Ranga tych instytucji oraz ich wkład w tworzenie MSNP wpływają na ciągłe zainteresowanie Szkołą.

Studia w MSNP są studiami II stopnia (magisterskimi uzupełniającymi), stacjonarnymi i są bezpłatne. Niewielka ilość studentów zapewnia bezpośredni kontakt z wykładowcami, co stanowi o specyfice Szkoły.

Zajęcia z zakresu m.in. kultury ogólnej, prawa, historii, ekonomii, socjologii i stosunków międzynarodowych umożliwiają studentom zdobycie rozległej i wielodyscyplinarnej, a jednocześnie precyzyjnej wiedzy.

Organizacja

Dyrektor - prof. zw. dr hab. Jacek Wódz

Wice-dyrektor - prof. dr hab. Lidia Zacharko

Administracja:

- Sekretariat Generalny: Marzena Gibas

- Sekretariat Administracyjny: Edyta Graj

- Bibliotekarz: Stefan Gutowski

- Koordynator projektu: Jean Petaux

- Koordynator pedagogiczny: Ludovic Renard

Partnerzy

MSNP to jednostka wspólna Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux, Instytutu Nauk Politycznych Lille, Wydziału Nauk Politycznych Katolickiego Uniwersytetu w Louvain oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Studenci mogą ubiegać się o wyjazd do wyżej wymienionych ośrodków edukacyjnych zagranicą w ramach unijnego programu LLP/Erasmus. Każdego roku stypendialne miejsca w uznanych szkołach francuskojęzycznych gwarantowane są dla 11 studentów MSNP!

Do Katowic przyjeżdżają natomiast zagraniczni studenci z Belgii, Francji i Mołdawii.

Zajęcia odbywają się w językach francuskim (z profesorami z Belgii, Francji oraz Polski) i polskim. Niektóre przedmioty fakultatywne wykładane są w języku angielskim.