Organizacje studenckie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W RAMACH NASTĘPUJˇCYCH ORGANIZACJI MSNP:

Rada Samorz±du Studenckiego MSNP U¦ w Katowicach <kliknij>

Centrum Naukowo-Badawcze przy MSNP U¦ w Katowicach <kliknij>

Koło Naukowe MSNP U¦ w Katowicach <kliknij>