Kadra

Wykładowcy

Burszko-Kamińska Marta, angielski, U¦
Borin Anne, nauki polityczne, INP Lille
Czerwiński Mirosław, ekonomia, U¦
Feron Elise, nauki polityczne, INP Lille
Franck Christian, nauki polityczne, UCL
Frongnier Andre-Paul, nauki polityczne, UCL
Gaudin Anne, prawo publiczne, INP Bordeaux
Grellois Christian, prawo publiczne, UM-Bdx IV
Gruz Maria, finanse publiczne, U¦
Hastings Michel, nauki polityczne, INP Lille
Iwanek Jan, nauki polityczne, U¦
Jan Pascal, prawo publiczne, INP Bordeaux
Jankowska Renata, nauki polityczne, U¦
Kaczmarek Ryszard, historia współczesna, U¦
Knosala Ernest, administracja publiczna, U¦
Korso Ahmed, francuski, U¦
Kucharski Maciej, kultura ogólna, U¦
Leconte Cecile, nauki polityczne, INP Lille
Małajny Iwona, prawo konstytucyjne, Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Nauk Społecznych
Małajny Ryszard, prawo konstytucyjne, U¦
Malara Irena, angielski, U¦
Mardellat Patrick, nauki polityczne, INP Lille
Mikołajczyk Barbara, prawo międzynarodowe, U¦
Nowakowski Krzysztof, ekonomia, U¦
Peret Jean-Marie, kultura ogólna, INP Bordeaux
Petaux Jean, nauki polityczne, INP Bordeaux
Przeszło Ewa, prawo wspólnotowe, U¦
Renard Ludovic, nauki polityczne, INP Bordeaux
Rihoux Benoit, nauki polityczne, UCL
Rycman Anna, nauki polityczne, U¦
Sardin Jean-Pierre, ekonomia, INP Bordeaux
Sławek Tadeusz, cywilizacja, U¦
Stolarczyk Mieczyszław, stosunki międzynarodowe, U¦
Wódz Jacek, socjologia polityki, U¦
Wódz Kazimiera, socjologia polityki, U¦
Wróbel Agnieszka, nauki polityczne, U¦
Wróbel Sylwester, nauki polityczne, U¦
Zacharko Lidia, prawo publiczne, U¦
Zieliński Marek, prawo publiczne, U¦