Dla studentów - informacje

Plan zajęć 2011 / 2012

Plan zajęć - ściągnij

Staże

Po drugim semestrze studenci MSNP mają obowiązek odbycia dwutygodniowego stażu. Staże mogą odbywać się w wybranych urzędach państwowych, firmach prywatnych lub organizacja pozarządowych.

Szczególnie dobrze rozwija się współpraca stażystów MSNP z ośrodkami francuskimi w Katowicach takimi jak: Dom Miasta Saint-Etienne, Nord-Pas-de-Calais oraz Biuro Współpracy Dolnego Renu.

MSNP umożliwia również odbycie staży zagranicznych w instytucjach unijnych, organach państwowych i pozarządowych, jak i w firmach prywatnych.

Metodologia i program zajęć

Nauka w MSNP oparta jest na modelu pedagogicznym stosowanym w Instytutach Nauk Politycznych we Francji. Specyficzną cechą francuskich instytutów są konferencje metodyczne, które mają na celu dostarczenie studentom elementów metodyki, umożliwiając rozwój zdolności syntezy i refleksji, oprócz tego w MSNP odbywają się także wykłady.

Język zajęć i egzaminów: w większości francuski.

Program zajęć
- rok I <kliknij>
- rok II <kliknij>