STRONA GŁÓWNA >> SŁOWNIKI >> PROJEKTY >> KONTAKT

 

dr Jan Grzenia

Publikacje

Spis obejmuje ważniejsze publikacje z lat 1990-2006

 

Książki

 1. Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  Informacje o tej książce


 2. Słownik poprawnej polszczyzny, Świat Książki, Warszawa 2004
  Informacje o tej książce


 3. Nasze imiona, Świat Książki, Warszawa 2002.
  W Naszych imionach charakteryzuję 200 najpopularniejszych imion w Polsce. Objaśniam pochodzenie imion, ich etymologię i historię; podaję też informacje o popularności imion, znanych imiennikach, postaciach literackich noszących dane imiona, odpowiednikach obcojęzycznych, formach pochodnych i datach imienin. W aneksie zamieściłem dużo informacji statystycznych.
  Więcej informacji o Naszych imionach


 4. Słownik imion, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  W Słowniku imion znajdują się informacje o ok. 1050 imionach, które noszą Polacy. Objaśniam pochodzenie imion, ich etymologię i historię; podaję też informacje o popularności imion, znanych imiennikach, postaciach literackich noszących dane imiona, odpowiednikach obcojęzycznych, formach pochodnych i datach imienin.
  Więcej informacji o Słowniku imion


 5. Szkolny słownik ortograficzny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, wyd. 2: Warszawa 2001.
  Szkolny słownik ortograficzny przyda się wszystkim, którzy chcą mieć pod ręką nieduże, ale pewne źródło wiedzy o polskiej pisowni. Słownik zawiera prosto ujęte i łatwe do zapamiętania objaśnienia reguł ortograficznych oraz przeszło 33 tysiące haseł.
  Więcej informacji o Szkolnym słowniku ortograficznym


 6. Słownik ortograficzny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
  Słownik podaje zasady pisowni w układzie alfabetycznym, uwzględnia najnowsze rozstrzygnięcia dotyczące polskiej ortografii i interpunkcji; zawiera ponad sto tysięcy haseł, w tej liczbie wiele najnowszych wyrazów, zwłaszcza ze słownictwa komputerowego.
  Więcej informacji o Słowniku ortograficznym


 7. Język poetycki jako struktura polifoniczna. (Na materiale poezji polskiej XX wieku), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.
  Streszczenie


 8. Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, wyd. 2: Warszawa 2002.
  Jest to pierwszy i jedyny słownik poświęcony nazwom własnym, które w innych słownikach są objaśniane marginalnie lub całkowicie pomijane. Słownik ten zawiera 11 tysięcy haseł: nazwy osobowe, geograficzne, firmowe, a także tytuły czasopism, książek, nazwy zespołów muzycznych. Informuje o ich pisowni, wymowie, odmianie i o wyrazach pochodnych. Obszerny wstęp omawia charakter i zasady użycia nazw własnych.
  Więcej informacji o Słowniku nazw własnych
  Więcej informacji o Słowniku nazw własnych


 9. Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, wyd. 5: Warszawa 2001 (współautor części słownikowej książki razem z Aldoną Skudrzykową i Krystyną Urban).


Artykuły

 1. Zasady komunikacji internetowej, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

 2. Strona WWW jako forma dialogowa, [w:] Dialog a nowe media, red. nauk. M. Kita, współred. nauk. J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

 3. Komunikacja językowa w Internecie – przegląd publikacji, [w:] Dialog a nowe media, red. nauk. M. Kita, współred. nauk. J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

 4. Internet jako miejsce dialogu, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. nauk. M. Kita, współred. nauk. J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003 [wersja wstępna pod adresem: Internetowa Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o rozmowie”, Uniwersytet Śląski, Katowice, kwiecień-maj 2001].

 5. Politechnika w Massachussets? O problemach z polonizacją nazw uniwersytetów amerykańskich, „Postscriptum” 2001, nr 37.

 6. Podmiot wielogłosowy, [w:] Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej, pod red. E. Sławkowej, Wydawnictwo Innowacje, Cieszyn 2000.

 7. O pisowni obcych nazw geograficznych w wybranych polskich publikacjach, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1-2.
  W tym artykule przeprowadziłem porównanie pisowni wybranych obcych nazw geograficznych w publikacjach encyklopedycznych i kartograficznych.

 8. O literaturze polskiej w Internecie. Z dodaniem uwag o możliwości jej wykorzystania do nauczania języka polskiego, „Postscriptum” 1998-99, nr 27-29.

 9. O czasopismach polskich w Internecie. Z dodaniem uwag o ich przydatności do nauczania języka polskiego jako obcego, „Postscriptum” 1997-98, nr 24-25.

 10. Literatura polska w Internecie, „Postscriptum” 1996, nr 19.

 11. Film polski w Internecie, „Postscriptum” 1996, nr 18.

 12. „Wiersze naukowe”. Uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich, [w:] Język Artystyczny, red. D. Ostaszewska i E. Sławkowa, t. 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
  Artykuł opisuje sposoby wykorzystania naukowych gatunków tekstu w literaturze.

 13. Streszczenie jako forma poetycka, [w:] Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1996.
  Charakterystyka streszczenia literackiego jako wtórnego gatunku tekstu – ufundowanego na bazie gatunku pierwotnego.

 14. Język reklamy (radiowej) na tle sytuacji komunikacyjnej, [w:] Konteksty, red. E. Jędrzejko, R. Piętkowa, Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1995.
  Charakterystyka specyfiki sytuacji komunikacyjnej towarzyszącej nadawaniu reklam.

 15. O zagadnieniu wielogłosowości tekstów poetyckich. (Na przykładzie dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej), [w:] Język Artystyczny, red. A. Wilkoń i B. Witosz, t. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
  Inny artykuł poświęcony interpretacji tekstów poetyckich jako takich, które wyrażają punkty widzenia wielu podmiotów mówiących.

 16. O wielogłosowości tekstów poetyckich, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki i R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.
  Artykuł przynosi propozycję interpretacji tekstów poetyckich jako wielogłosowych (tzn. wielopodmiotowych).

 17. Funkcje języka mówionego jako składnika reklam radiowych, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa i W. Śliwiński, Universitas, Kraków 1994.
  Praca charakteryzuje hierarchię funkcji w reklamach radiowych.

 18. Polifonia językowa w poezji współczesnej, [w:] Przemiany współczesnej polszczyzny 1945-1993, red. S. Gajda i Z. Adamiszyn, Opole 1994.
  Artykuł zawiera szereg postulatów i propozycji dotyczących analizy stylistycznej tekstów poetyckich.

 19. Założenia opisu pola semantycznego barw w języku polskim, „Poradnik Językowy” 1993, nr 4.
  Artykuł przynosi propozycję opisu pola semantycznego przy użyciu metody analizy semowej; zawiera przykładowy opis pola barw żółtych.

 20. Cytat a aluzja literacka, [w:] Z zagadnień współczesnego języka polskiego, red. A. Wilkoń i J. Warchala, Katowice 1993.
  Przedmiotem artykułu jest próba uściślenia pojęć cytatu i aluzji literackiej w celu nadania im większej operatywności.

 21. Odczytywanie aluzji literackiej, [w:] Język Artystyczny, red. A. Wilkoń i B. Witosz, t. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993.
  Publikacja omawia (na przykładach z poezji współczesnej) proces odszyfrowywania aluzji literackiej.

 22. Funkcje aluzji literackiej, [w:] Język Artystyczny, red. A. Wilkoń, t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1990.
  Autor wyodrębnia, opisuje i ilustruje przykładami funkcje aluzji w tekstach literackich.

Recenzje

 1. Od Aachen do Żytomierza. Recenzja z: Słownik geograficzny Hutchinsona, „Postscriptum” 1996, nr 19.

 2. Słownik nie tylko dla młodzieży. Recenzja z: E. Sobol (oprac.), Podręczny słownik języka polskiego, „Postscriptum” 1996, nr 18.

 3. K... – jak to łatwo powiedzieć. Recenzja z: M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, „Postscriptum” 1996, nr 17.

 4. Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego. Recenzja z: S. Bąba, J. Liberek, Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 5.

 5. Frazeologia: twardy orzech do zgryzienia czy kaszka z mlekiem? Recenzja z: S. Bąba, J. Liberek, Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, „Postscriptum” 1993, nr 4.


Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2004 r.