STRONA GŁÓWNA >> SŁOWNIKI >> KONTAKT

Dr Jan Grzenia

 

Najważniejsze publikacje

— Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
— Zasady komunikacji internetowej, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
— Słownik poprawnej polszczyzny, Świat Książki, Warszawa 2004.
— Słownik imion, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, wyd 2: Warszawa 2004.
— Nasze imiona, Świat Książki, Warszawa 2002.
— Szkolny słownik ortograficzny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, wyd 2: Warszawa 2001.
— Słownik ortograficzny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
— Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, wyd. 2: Warszawa 2002.
— Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, wyd. 4: Warszawa 2001 (jestem współautorem części słownikowej książki).

Inne publikacje (niektóre dostępne w Internecie)

Słowniki

Praca i studia

Od 1989 — Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego (od roku 1994 adiunkt)

1994 — doktor nauk humanistycznych
tytuł rozprawy: Język poetycki jako struktura polifoniczna (Na materiale poezji polskiej XX wieku)
promotor: prof. dr hab. Aleksander Wilkoń

1987 — magister filologii polskiej
tytuł pracy: Problematyka aluzji literackiej (wybrane zagadnienia), Uniwersytet Śląski
opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksander Wilkoń

Zainteresowania naukowe

Stylistyka, teoria tekstu, pragmatyka językowa, kultura języka, leksykologia i leksykografia.

Zajęcia dydaktyczne

Prowadzę zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego, leksykologii i leksykografii, dialektologii, a także seminaria i proseminaria poświęcone współczesnemu językowi polskiemu (tematem zajęć w latach akademickich 1987/88, 1988/99 i 2000/01 była charakterystyka polszczyzny w Internecie). W latach 1997-2001 prowadziłem seminaria ze studentami studiów zaocznych (prace z zakresu stylistyki, leksykologii i pragmatyki językowej).
Oprócz tego od roku 1993 prowadzę zajęcia w Szkole Języka, Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (szkoła dla obcokrajowców) oraz w Podyplomowym Studium dla Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego (zajęcia dotyczą metod nauczania języka polskiego jako obcego oraz wykorzystania do tego celu technik informatycznych).

Inne

Od r. 2002 współpraca z „Poradnią Językową Wydawnictwa Naukowego PWN”.
2001 – współorganizator pierwszej w Polsce internetowej konferencji naukowej „Porozmawiajmy o rozmowie”.
Od r. 2000 członek Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN.
Od r. 1993 lektor i wykładowca w Szkole Języka, Literatury i Kultury Polskiej (dla obcokrajowców) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Od r. 1996 do 2001 redaktor kwartalnika „Postscriptum” wydawanego przez Szkołę Języka, Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.