Woda chlorowa

nasycony roztwór chloru w wodzie zawierający 4,6g Cl2 w 1 obj. wody, stosowany jako energiczny utleniacz w laboratoriach chemicznych i przemyśle. Woda chlorowa nie jest roztworem w sensie fizycznym, gdyż zachodzące tu reakcje prowadzą do powstania równowagi:
Cl2 + H2O <-> HCl + HClO
Obecność kwasów solnego i podchlorawego nadaje roztworowi odczyn kwaśny. Na świetle następuje rozkład HClO:
2HClO -> 2HCl + O2
i woda chlorowa traci swe własności utleniające.