Marek Łukaszewski

Drukuj

 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Quebec w Montrealu  i  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor fizyki i Master of Business Administration.

W dotychczasowej swej działalności tworzył od podstaw większość firm (10), w których pracował. M.in. tworzył pierwsze w Polsce, po wojnie, joint ventures partnerów prywatnych. Pełnił szereg funkcji menedżerskich m.in.: – prezesa Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Prezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Wcześniej wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. i wiceprezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Finansów i Bankowości w Katowicach.

 

Związany z rynkiem kapitałowym od 1991 roku. Był również członkiem i przewodniczył pracom Prezydium Porozumienia na Rzecz Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego, członkiem Rady Rynku Kapitałowego (2004r), założycielem i członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów – instytucji dedykowanego sprawomCorporate Governance - czyli zasadom etyki w biznesie.

 

Był także członkiem prezydium Komitetu Koordynującego przy Związku Banków Polskich do Spraw Standardów w Bankowości – uczestniczył w grupie eksperckiej w zakresie Rynku Pieniężnego i Kapitałowego. W STFI – przewodniczył Zespołowi ds. Standardów. Ekspert pracujący dla Rady Businessu przy ONZ, oraz osoba związana z działalnością rozwijania Przedsiębiorczości współpracująca z European Forum for Entrepreneurship Research.

Zajęcia prowadzone przez Marka Łukaszewskiego:

Wstęp do funkcjonowania  rynków finansowych.

Zajęcia dla studentów Ekonofizyki i wszystkich innych  zainteresowanych tym tematem i podejrzewających, że ta tematyka może być im przydatna w życiu.

Cel zajęć:

 • Zapoznanie  słuchaczy z funkcjonowaniem rynków finansowych jako narzędzia  obsługi międzynarodowej wymiany handlowej.
 • Przedyskutowanie wielu aspektów roli pieniądza  w funkcjonowaniu naszej cywilizacji.
 • Omówienie przepływu kapitału i zasad nimi rządzących.
 • Zapoznanie z mechanizmami i instytucjami obsługującymi przepływy kapitału.
 • Przeglądu zasad obrotu i zawierania transakcji na rynkach finansowych.
 • Przedyskutowanie ryzyka związanego z działaniem rynków finansowych i ich narzędzi.
 • Zasad funkcjonowania  podstawowych instytucji rynków : banków, domów maklerskich , giełdy, funduszy inwestycyjnych.
 • Nauczenia  dbałości  o własne  czy tez powierzone środki w trakcie inwestowania , oszczędzania i transferu środków na rynkach finansowych.
 • Uświadomienia słuchaczom  co powinni i co mogą robić by właściwie skorzystać z rynków finansowych w realizacji własnych celów.

Wprowadzenie do analizy rynków finansowych.

Celem zajęć jest:

 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem rynków finansowych – jego ilościowym aspektem.
 • Poznanie zasad i metod matematyki finansowej.
 • Sposobów wyceny instrumentów , rynku pieniężnego, instrumentów dłużnych i instrumentów  właścicielskich- akcji.
 • Zasad funkcjonowania i wyceny rynku wymiany walutowej.
 • Wyceny instrumentów pochodnych.
 • Elementów oceny ryzyka związanego z tymi instrumentami.
 • Zasadami inwestowania w e wspomniane instrumenty.
 • Zapoznanie z podstawowymi sposobami zabezpieczenia się przed ryzkiem inwestowania w instrument  i ich portfel.
 • Zarządzania portfelem tych instrumentów z uwzględnieniem związanego z  tym ryzyka.

Wstęp do zarządzania  ryzykiem

Celem zajęć jest :

 • Wskazanie na wiele aspektów występowania ryzyka i jego pomiaru
 • Roli ryzyka w każdej działalności  zawodowej.
 • Sposobów identyfikacji ryzyka
 • Sposobów pomiaru ryzyka
 • Sposobów postępowania z ryzykiem.
 • Sposobów  zabezpieczania się prze ryzykiem .
 • Standardami zarządzania ryzykiem

Finanse spółek

Celem zajęć jest:

 • Zapoznanie z rola kapitału w zarządzaniu firmą.
 • Zapoznanie się z tworzeniem i analiza  dokumentów finansowych  firmy,
 • Ocena zarządzania firmą