Stan czystości wód rzek
Czarnej Przemszy i PrzemszyDawniej Czarna Przemsza i Przemsza były wartkimi , spławnymi rzekami , pełnymi różnych gatunków ryb w tym szczupaków , których połów zapewniał utrzymanie bractwu rybackiemu . Przy zamku w Będzinie znajdowało się rozlewisko Czarnej Przemszy , gdzie stacjonowały statki rybackie . Rzeka była czysta, można było się w niej kąpać . W miarę rozwoju przemysłu uregulowano rzekę oraz stopniowo zanieczyszczono . Teraz płynie ona leniwym tempem a na 80% jej długości wymarły wszystkie gatunki ryb . Dno jest zamulone i zanieczyszczone , na brzegach pełno śmieci , w powietrzu unoszą się niemiłe zapachy i chmary komarów . Po dawnych czasach świetności zostały tylko obrazy .

Do zasobów wody pitnej należą rzeki . Ale w krajach rozwiniętych nie wchodzi już w rachubę nie tylko picie wody bezpośrednio z rzek , ale i jakość wody z kranu często budzi wątpliwości . Skażenie rzek i wód gruntowych, z których człowiek czerpie wodę pitną stale rośnie. Woda ta, do której zresztą spływają ścieki, jest czasami oczyszczana, ale nawet najbardziej zaawansowane technologie nie zdołają wyeliminować wszystkich zanieczyszczeń .W obecnej sytuacji około 75 % zasobów rzecznych w Polsce nie nadaje się do wykorzystania nawet w przemyśle . Problem jest bardziej widoczny na obszarach o dużym zaludnieniu i skupisku różnych branż przemysłowych jak w przypadku GOP-u . Przez jego teren płynie Czarna Przemsza i Przemsza . Wody tej rzeki poddałyśmy analizie stanu czystości .


Próbki zostały pobrane w dziesięciu punktach rzeki: 1. Bzów - źródło

 2. Turza - 7km

 3. Siewierz - 16km
  - przed zbiornikiem retencyjnym
 4. Siewierz - 21km
  - za zbiornikiem retencyjnym
 5. Będzin przed oczyszczalnią - 35km

 6. Będzin za oczyszczalnią - 38km

 7. Sosnowiec Ostra Górka - 44km

 8. Za Mysłowicami - 50km
  - po połączeniu Czarnej i Białej Przemszy
 9. Jaworzno Jeleń - 64km

 10. Gorzów ujście do Wisły - 79km


Zbadałyśmy poziomy następujących wartości: Na kolejnych wykresach są przedstawione wyniki badań , wraz z uwzględnionymi ewentualnymi przekroczeniami norm:

Odczyn pH - dopuszczalny przedział 6,5 - 8,5
Twardość - najwyższa dopuszczalna wartość to 500 mg/litr
Jony chlorkowe Cl - - najwyższa dopuszczalna wartość to 300 mg/litr
Wodorowęglany - optymalna zawartość to 350 mg/litr
Zdolności redukcyjne - optymalna wartość to 0,2 mg/litr
Przewodnictwo - optymalna wartość to 1000 uS/cm
Sód i potas - najwyższa dopuszczalna zawartość to 200 mg/litr
Siarczany - najwyższa dopuszczalna zawartość to 200 mg/litr
Sami oceńcie , czy można jeszcze to coś , co płynie przez GOP nazwać RZEKĄ...

Wnioski:

Stan wody w obydwu rzekach jest zastraszający.
Większość badań wykazała znaczne przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń - w tym najbardziej siarczanów (około 300%).
Stwierdziłyśmy, że miejsce pobrania próbki w większości przypadków ma ogromne znaczenie - szczególnie dobrze widać to na slajdzie przewodnictwa (różnica między Będzinem przed a za oczyszczalnią...),
siarczany w Będzinie przed oczyszczalnią i w Oświęcimiu, co sugeruje wpływ pól uprawnych na skład chemiczny wody w rzece.
Stwierdziłyśmy również, że ogromne znaczenie dla czystości wód rzecznych mają oczyszczalnie ścieków - w związku z tym planujemy odwiedzić jedną z nich i poznać zasadę jej działania.

Badania wykonały Kirke i Saturnia.